Sunteți pe pagina 1din 3

INFRACTIUNILE ÎN LEGI SPECIALE SI ÎN LEGI EXTRAPENALE

1. Infractiuni contra unor drepturi si libertati fundamentale ale cetateanului


1.1. Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a României
1.2. Legea nr. 90/1996, republicata – Legea protectiei muncii
1.3. Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca
1.4. Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca
1.5. Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica
1.6. Legea nr. 189/1999, republicata, privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni
1.7. Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului
1.8. Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
1.9. Legea nr. 10/2001, republicata, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificata si completata prin Legea nr. 263/2006
1.10. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, modificata prin Legea nr.
287/2005
1.11. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,
modificata prin Legea nr. 232/2003, Legea nr. 519/2003, Legea nr. 107/2004, Legea nr. 580/2004 si OUG nr.
144/2005
1.12. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, modificata prin
Legea nr. 186/2006
1.13. Legea nr. 54/2003 cu privire la sindicate
1.14. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, modificata prin Legea nr.
241/2005 si Legea nr. 371/2005
1.15. Legea nr. 67/ 2004 privind alegerile locale
1.16. Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei
1.17. Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

2. Infractiuni contra dreptului de proprietate intelectuala


2.1. Legea nr. 64/1991, republicata, privind brevetele de inventie, modificata si completata prin Legea
nr.278/2006
2.2. Legea nr. 129/1992, republicata, privind protectia desenelor si
modelelor industriale, modificata prin OUG nr. 190/2005
2.3. Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate
2.4. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
2.5. Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

3. Infractiuni contra patrimoniului


3.1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea în legatura cu
gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice
3.2. Decret-lege nr. 24/1990 privind sanctionarea ocuparii abuzive a locuintelor din fondul locativ de stat
3.3. Legea nr. 18/1991, republicata, – Legea fondului funciar, modificata si completata prin Legea nr. 263/2006
3.4. Legea nr. 26/1996 – Codul silvic
3.5. Legea nr. 103/1996, republicata, – Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului
3.6. Legea nr. 107/1999 privind unele masuri pentru ameliorarea prin împadurire a terenurilor degradate
3.7. Legea nr. 141/1991 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national
3.8. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, modificata prin Legea
nr.314/2004 si Legea nr.105/2004
3.9. Legea nr. 192/2001, republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, modificata prin Legea nr.
116/2006
3.10. Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie 3.11. Legea nr. 138/2004 – Legea
îmbunatatirii funciare, modificata prin Legea nr. 290/2006
4. Infractiuni contra sigurantei circulatiei aero, navale si rutiere
4.1. Legea nr. 130/2000 – Codul aerian
4.2. Ordonanta de Urgenta nr. 195/12.12.2002 – privind circulatia pe drumurile publice
4.3. Legea nr. 191/2003 privind infractiunile la regimul transportului naval

5. Infractiuni contra autoritatii


5.1. Ordonanta de Urgenta nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, modificata
prin Legea nr. 453/2004
5.2. Ordonanta de Urgenta nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, modificata prin Legea nr.
278/2006
5.3. Ordonanta de Urgenta nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar în
scopul finantarii de acte de terorism
5.4. Legea nr. 252/2002 privind sanctionarea unor fapte savârsite în afara teritoriului de cetateni români sau de
persoane fara cetatenie domiciliate în România
5.5. Legea nr. 472/2002 pentru sanctionarea unor acte de terorism si a unor fapte de încalcare a ordinii publice
5.6. Ordonanta de Urgenta nr. 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist,
rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savârsirea unor infractiuni contra pacii si
omenirii
5.7. Ordonanta de Urgenta nr. 55/2002 privind regimul de detinere a câinilor periculosi sau agresivi, modificata
prin Legea nr. 60/2003

6. Infractiuni contra unor activitati ori interese economice sau financiare


6.1. Decret-lege nr. 15/1990 privind urmarirea, judecarea si pedepsirea unor infractiuni de specula
6.2. Legea nr. 12/1990, republicata, privind protejarea populatiei împotriva unor activitati comerciale ilicite,
modificata prin Legea nr.177/1998
6.3. Legea nr. 26/1990, republicata, privind registrul comertului, modificata prin Legea nr. 1/2005
6.4. Legea nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, modificata prin Legea nr .164/2006
6.5. Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale
6.6. Legea nr. 82/1991, republicata – Legea contabilitatii, modificata prin Legea nr. 420/2004
6.7. Legea nr. 82/1992, republicata, privind rezervele materiale nationale, modificata prin Legea nr. 248/2002
6.8. Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
6.9. Legea nr. 21/1996, republicata – Legea concurentei, modificata prin Legea nr. 182/2004
6.10. Legea nr .31/1996 privind regimul monopolului de stat
6.11. Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit
6.12. Legea nr. 58/1998, republicata – Legea bancara, modificata prin Legea nr.131/2006
6.13. Legea nr.255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, modificata prin Legea nr. 119/2006
6.14. Ordonanta de Urgenta nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit
6.15. Legea nr .365/2002 privind comertul electronic, modificata prin Legea nr. 121/0006
6.16. Legea nr. 424/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
6.17. Legea nr. 79/2003 privind colectarea creantelor bugetare
6.18. Legea nr. 82/2003 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului
6.19. OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale, modificata prin Legea nr. 114/2006
6.20. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificata prin OUG nr. 33/2006
6.21. Legea nr. 313/2004 – legea datoriei publice, modificata prin Legea nr. 97/2006
6.22. Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata prin Legea nr. 97/2006
6.23. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
6.24. Legea nr. 86/2006 – Codul vamal al României

7. Infractiuni contra sanatatii publice si mediului


7.1. Legea nr .42/1975 cu privire la productia bunurilor alimentare
7.2. Legea nr. 107/1996 – Legea apelor
7.3. Ordonanta de Urgenta nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
7.4. Ordonanta de Urgenta nr. 78/2000 privind regimul deseurilor
7.5. Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, modificata prin Legea nr.
522/2004
7.6. Legea nr. 665/2001 privind protectia atmosferei
7.7. Legea nr. 466/2001 privind siguranta barajelor
7.8. Legea nr. 72/2002 – Legea zootehniei
7.9. Legea nr. 244/2002 a viei si vinului în sistemul organizarii comune a
pietei vitivinicole
7.10. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea
semintelor si a materialului saditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante
7.11. Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor
7.12. OUG nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor,
modificata prin OUG nr. 49/2006
7.13. OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificata prin Legea nr. 265/2006
7.14. Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sânge si componente
sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare în vederea utilizarii lor
terapeutice, modificata prin OUG nr. 7/2006
7.15. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

8. Infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati reglementate de lege
8.1. Decretul nr. 340/1981 privind regimul emitatoarelor radioelectrice
8.2. Decretul nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si întretinerea instalatiilor, utilajelor
si masinilor, întarirea ordinii si disciplinei în munca în unitatile cu foc continuu sau care au instalatii cu grad
ridicat de pericol în exploatare
8.3. Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea
locuintelor, modificata prin Legea nr. 52/2006
8.4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii
8.5. Legea nr.51/1995, republicata, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat,
8.6. Legea nr.126/1995 privind regimul materiilor explozibile
8.7. Legea nr. 7/1996, republicata – Legea cadastrului si a publicitatii
imobiliare, 8.8. Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Nationale
8.9. Legea nr. 111/1996, republicata, privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare, modificata prin
Legea nr. 549/2004
8.10. Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici
si a unor persoane cu functii de conducere
8.11. Legea nr. 56/1997, republicata, pentru aplicarea prevederilor
Conventiei privind interzicerea dezvoltarii producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea
acestora,
8.12. Ordonanta de Urgenta nr. 63/1998 privind energia electrica si termica
8.13. Ordonanta de Urgenta nr. 75/1999, republicata, privind activitatea de audit financiar
8.14. Legea nr. 115/1999, republicata, privind responsabilitatea ministeriala, modificata prin Legea nr. 90/2005
8.15. Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României
8.16. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, modificata prin
OUG nr. 50/2006
8.17. Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
8.18. Legea nr. 504/2002 – Legea audiovizualului
8.19. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
8.20. Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor
8.21. OUG nr. 194/2002, republicata, privind regimul strainilor în românia, modificata prin Legea nr. 306/2005
8.22. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate
8.23. Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei
8.24. Legea nr. 280/2003 privind gospodarirea integrala a zonei costiere
8.25. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata prin
Legea nr. 151/2005
8.26. OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliu, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români
8.27. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii Bibliografie selectiva