Sunteți pe pagina 1din 2

Numele______________________ Data ______________

TEST DE EVALUARE -
Unitatea VI :,,POVEȘTILE NATURII”

Citeşte textul cu atenţie:


    “Fiecare floare din cele care există are ceva cu care să ne bucure.
    - Eu, a întrebat ghiocelul, așa mic și slab cum sunt, ce bucurie pot face omului?
    Dar, iată, Iarna este în puterile ei. Peste tot e doar omăt. Într-o zi, mic, alb și plăpând, ghiocelul iși sună
vesel clopoțelul.
    - Cine îndrăznește să mi se împotrivească? întrebă baba Iarnă, scuturându-și cojoacele de nea și de
țurțuri.
    Se uită împrejur și zări ghiocelul.
    - Tu erai? Am să te îngheț la noapte! exclamă Iarna.
    - Nu vă mâniați, baba Iarnă și moș Omăt. Soarele mi-a trimis veste să mă arăt, răspunse ghiocelul.
    Dar peste noapte, baba Iarnă și moș Omăt au chemat gerul în ajutor. A suflat și moș Crivăț.
    - Unde ești, ghiocelule? N-ai înghețat? Mai cutezi să mi te împotrivești?
    - Drept să vă spun, mi-a fost tare frig. Ba era să mă smulgă vântul. M-am pitit după un bulgăre de zăpadă.
Dacă și la noapte va fi tot atât de frig, am să mor înghețat, spuse cu tristețe ghiocelul.
    Soarele, auzind vorbele duioase ale ghiocelului, îi trimise în ajutor raze calde. Dis de dimineața, de sub
plapuma de nea, au apărut o mulțime de ghiocei.
    - Baba Iarnă, moș Omăt, hai să ne jucăm de-a prinselea! strigau veseli ghioceii.
    Așa s-a dovedit ghiocelul mai tare decât Iarna, arătând că el este vestitorul primăverii.”
(Legenda ghiocelulu- după Eugen Jianu)
1.Cerinţe:

a) Autorul textului este ……………………………………….


b) Titlul textului este ……………………………………….
c) Cine îl ajută pe ghiocel?
………………………………………………………………………….……
d) Înlocuiţi cuvintele subliniate cu altele cu sens opus:
Ghiocelul este mare , negru şi puternic.
……………………………………………………………………………

2. Trasează săgeţi între cuvintele cu același sens:

primejdie nu înceta
astre stele, planete
vazduh odată
demult pericol
nu contenea gingaș
plăpând aer

3.Găsește cuvinte care conţin grupurile de sunete ea, ia, oa, ie, ua, uă:

ea ia oa ie ua uă

4. Completează spaţiile cu cuvântul potrivit : ,, sau ” ; ,, s-au ” :


Zilele ........... micşorat . Nopţile ........... mărit . Copacii .......... dezbrăcat de frunze . Pe pământ ........... în
văzduh , vieţuitoarele ............ pregătit pentru anotimpul friguros .

5. Taie cuvintele scrise greşit:

oală poeană ieşire şcoală


uală poiană eşire şcuală

epure mireasă perdea mergia


iepure miriasă perdia mergea

roă paie ploa ouă


rouă pae ploua oă

6. Scrie pe spaţiile libere cuvinte potrivite astfel încât să formezi propoziţii .

 Dintr-o dată ________________________________ .


 Dintr-o vizuină ______________________________ .
 Dintr-un afiş ________________________________ .
 Dintr-un luminiş _____________________________ .
 Dintr-o cuşcă ________________________________ .
 Dintr-un colţ _________________________________ .

7. Am scris multe, tu scrii una:

păstăi - poieni -
nuiele - piese -
pietre – ţevi –
ierburi – idei

8. Scrieți un text , în care să răspunzi la întrebările de mai jos. Dă-i un titlu potrivit.

 Ce a răsărit din zăpada strălucitoare?


 Cum arătă ?
 Cu ce seamănă?
 Cine topește zăpada?
 Cum arată pământul după topirea zăpezii?

...............................................................................................................................
................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................