Sunteți pe pagina 1din 1

HERMENEUTICĂ LITERARĂ

(completări curs + seminar)

1. C. 1. Jocul ca fir călăuzitor al explicitării hermeneutice. Conceptul jocului.


Metamorfozarea în plăsmuire şi medierea totală (Hans-Georg Gadamer, Adevăr şi
metodă, Teora, 2001, pp. 86-100)
2. S. Definiţia hermeneuticii. Interpretarea. Sens şi semnificaţie. Înţelegerea.
Transpunerea. Intenţia. Preînţelegere sau tautologie (Adrian Marino, Hermeneutica lui
Mircea Eliade, Dacia, 1980, pp. 28-72, 107-111); în curs: pp. 76-108. Interpretare: C.
Kavafis
3. C. 2. Temporalitatea esteticului. Exemplul tragicului (H.-G. Gadamer, op. cit., pp. 100-
110)
4. S. Hermeneutica. Sinteza augustiniană. Definiţia şi descrierea semnului. Clasificarea
semnelor după natura raportului simbolic (Tzvetan Todorov, Teorii ale simbolului,
Univers, 1983, pp. 44-60, 68-73); în curs: pp. 109-127. Interpretare: Daniel Turcea
5. C. 3. Consecinţe estetice şi hermeneutice. Valenţa de a fi a tabloului. Temeiul ontologic
al ocazionalului şi al decorativului. Reconstruirea şi integrarea ca sarcini hermeneutice
(H.-G. Gadamer, op. cit., pp. 110-129, 132-135)
6. S. Vocabularul simbolismului. Nivelurile sensului şi convergenţa hermeneuticilor
(Gilbert Durand, Aventurile imaginii, Univers, 1999, pp. 13-22, 100-105); în curs: pp.
127-138). Interpretare: Mircea Ciobanu
7. C. 4. Cercul hermeneutic şi problema prejudecăţilor. Structura de anticipare a
înţelegerii. Despre cercul înţelegerii (H.-G. Gadamer, op. cit., pp. 204-208, 409-414)
8. S. Simbol şi interpretare. Pentru o critică a simbolului. Conflictul interpretărilor.
Conceptul de interpretare. Interpretarea ca recuperare a sensului (Paul Ricoeur, Despre
interpretare, Trei, 1998, pp. 14-41); în curs: pp. 138-161. Interpretare: Sorin
Mărculescu
9. C. 5. Semnificaţia hermeneutică a distanţei istorice. Problema hermeneutică a aplicării
(H.-G. Gadamer, op. cit., pp. 222-229, 234-237)
10. S. Text şi interpretare (H.-G. Gadamer, op. cit., pp. 610-618); în curs: pp. 161-175.
Interpretare: B. Fondane
11. C. 6. Preeminenţa hermeneutică a întrebării (H.-G. Gadamer, op. cit., pp. 274-286)
12. S. Desfătarea estetică şi experienţele fundamentale: poiesis, aisthesis şi katharsis (Hans
Robert Jauss, Experienţă estetică şi hermeneutică literară, Univers, 1983, pp. 70-90);
în curs: pp. 175-191. Interpretare: B. Fondane
13. C. Limba ca mediu al experienţei hermeneutice (H.-G. Gadamer, op. cit., pp. 287-302)
14. C. Centrul limbii şi structura sa speculativă (H.-G. Gadamer, op. cit., pp. 340-353)