Sunteți pe pagina 1din 3

TESTARE LITERELE S, Ș

(10 mai 2016)

I. Precizați sensul paronimelor (46 p):


sardonic
sardonix
sașiu
șasiu
scrofulos
scrupulos
secreter
secretar
a semnala
a semnaliza
sepie
sepia
servil
serviabil
a simula
a stimula
sinaiot
sinăian
sit (situri)
site (siteuri)
solicitare
solicitudine
solitar
solidar
sosie
soție
specios
special
speculă
speculație
spețe
speze
stalactită
stalagmită
stativ
stativă
statuar
statutar
stringent
astringent
sufrágiu
sufragíu
summum
sumă
șerpar
șerpaș

II. Tăiați cu o linie forma greșită, acolo unde este cazul (50 p):
saltimbanc / saltibanc, sandală / sanda, sandvici / sendviș, sanguin / sangvin, sentinelă / santinelă,
sarsana / saxana, saten / satin, sălbatic / sălbatec, schimnic / schivnic, scovergă / scovardă, a seconda /
a secunda, segregă / segreghează, semen / seamăn, seringă / siringă, servici / serviciu, a sfârteca / a
sfârtica, sfoiag / sfaiog, smoking / smoching, a smuci / a zmuci, somieră / somnieră, somptuos /
somtuos / somptos, sote / soteu, snoabă / snobă, spicher / șpicher, spray / șpray, sprint / șprint, stand /
ștand, stat (de plată) / ștat (de plată), sticksuri / stixuri, a strangula / a ștrangula, strasuri / ștrasuri,
strașnic / strajnic, stres / ștres, subtil / suptil, subțire / supțire, sufleu / sufle, superfluu / superflu, a
surescita / a surexcita, suzetă / susetă, svastică / zvastică, șnițel / șnițăl, șoarece / șoarec, șorecar /
șoricar, șoric / șorici, șovăie / șovăiește, șpagat / spagat, stachetă / ștachetă, a ștanța / a stanța,
ștecher / ștecăr, a șușoti / a șoșoti

III. Tăiați cu o linie forma flexionară greșită acolo unde este cazul (25 p):
GD savoarei / savorii, GD sărbătoarei / sărbătorii, sari! / sări!, (oameni) sătuli / sătui, sâni / sânuri,
scafandri / scafandre, sconcși / sconcsuri, scrijelesc / scrijelez, scrutine / scrutinuri, scurtcircuite /
scurtcircuituri, searbezi / serbezi, secretă / secretează, seminarii / seminare, mă sfii / mă sfiii,
simptome / simtome / simptoame, sindroame / sindromuri, slogane / sloganuri, sorbi / sorburi,
spanace / spanacuri, spătari / spătare, speologă / speoloagă, stăruie / stăruiește, strate / straturi, se
străduie / se străduiește, se succedă / se succede

IV. Precizați sensul cuvintelor sau dați sinonime (21 p):


sagace
salutar
a salvgarda (salvgardează)
sardanapalic
scabros
scherzo
scolastic
segregare (rasială)
sibarit
simeză
sinergic
sinestezie
sinoptic
solilocviu (sau soliloc)
sorginte
soteriologic
spongios
statu-quo
stipendiu
subliminal
subsidiar

V. Accentuați corect (18 p): sake, satiră, saună, scrutin, seif, senior, sever, service, simbol, simpozion,
sinecdocă, sordid, sosie, stativă, suav, suburbie, superfluu, șpilhozen

Total 160 puncte

S-ar putea să vă placă și