Sunteți pe pagina 1din 4

Repartizarea unităților de competență pe vârstă , Dimensiunea Educația pentru mediu

1,5-3 ani 3-4 ani 4-5 ani 5-6 ani 6-7ani


Recunoașterea Evidențierea semnelor Evidențierea semnelor Distingerea și descrierea Descrierea comparativă a celor
principalelor stări ale caracteristice caracteristice fiecărui anotimp fenomenelor naturii specifice patru anotimpuri
vremii ( afară e frig fiecărui anotimp ( pot fi identificate și descrise celor patru anotimpuri.
sau cald, e vânt sau ( câte 1 -2 semne 3-4 semne specifice anotimpului *
plouă) esențiale: toamna – * Aprecierea stării vremii prin
frunze galbene; * Aprecierea stării vremii prin completarea fișei de observare,
iarna- zăpadă) Aprecierea stării vremii completarea fișei de calendarului naturii. ( copiii vor
Notarea în Calendarul utilizând semnele convenționale. observare, calendarului completa Calendarul Naturii în
naturii în ce Notarea în Calendarul Naturii naturii. ( copiii vor indica fiecare zi, educatorul va lasa spatii
anotimp ne aflăm la starea vremii anotimpul, luna si starea în pentru desenarea semnelor
moment. ziua respectivă) conventionale de către copii)

Explicarea relației cauză- Explicarea acțiuni Explicarea acțiuni factorilor Explicarea relațiilor dintre Explicarea relațiilor dintre plante,
efect în interacțiune factorilor mediului mediului asupra organismelor plante, animale și mediile lor animale și mediile lor de viață.
cu obiecte, fenomene asupra organismelor ( ce ( ce se întâmplă cu plantele, de viață.( de ce pestele poate ( de ce cactusul supraviețuește în
( dacă e soare e cald; se întâmplă cu plantele, animalele, omul în diverse trăi doar în apă, etc) deserturi) etc)
dacă e înnourat va animalele, omul în anotimpuri, sub influența
ploua) diverse anotimpuri) diferitor stări ale vremii: bate
vântul-cad frunzele; ploua- cresc
plantele )
Recunoașterea și Identificarea a 3-4 Identificarea a 4-5 plante și Identificarea plantelor și Identificarea și descrierea
descrierea a 2-3 plante și animale animale de pădure, de lac , etc. animalelor (insecte, pești, plantelor și animalelor (insecte,
animale/ plante. de pădure, de lac , diversității plantelor, animalelor amfibii, păsări, mamifere) și pești, amfibii, păsări, mamifere) și
etc. diversității în raport cu mediul lor de trai a părților componente ale a părților componente ale
plantelor, acestora. acestora.
animalelor în raport * *
cu mediul lor de Clasificarea animalelor Recunoașterea a 3-4 plante și *
trai. domestice/sălbatice/exotice; animale rare în baza Recunoașterea a 4-5 plante și
Clasificarea animalelor plante de grădină, de cameră imaginilor animale rare în baza imaginilor
domestice/ *
sălbatice/ călătoare/ * *
sedentare; Distingerea tuturor părților Clasificarea corpurile din Clasificarea corpurile din natură
fructe/legume componente ale plantelor/ natură după diferite criterii. după diferite criterii.
* animalelor( la plante: rădăcină, (viu-neviu, din c este ( viu/neviu; plantă/animal;
tulpină, frunză, floare; fruct, confecționat, formă, arbore/arbust; stare de agregare,
Distingerea părților semințe) miros, gust formă, miros, gust, mediul de
componente La animale: cap, trunchi, viață, mod de deplasare )
vizibile ale membre: Pe cap: ochi, nas..... *
plantelor/ Recunoașterea diferitor forme de
animalelor.( la relief (câmpie, munte, dea) și
plante: frunză, bazine acvatice.
floare; fruct) la * (ape stătătoare, curgătoate: lac,
animale: cap, Recunoașterea diferitor mare, ocean, rîu)
trunchi, membre forme de relief ( cimpie,
munte) și bazine
acvatice. ( lac, mare,
ocean)

Denumirea în baza Recunoașterea unor Recunoașterea și descrierea Identificarea și descrierea Identificarea și descrierea
imaginilor a corpuri cerești (soarele, unor corpuri cerești (soarele, corpurilor cerești corpurilor cerești (planetele,
corpurilor cerești luna, stelele) în mediul luna, stelele) în mediul natural (planetele, stelele, stelele, sateliți - luna) în
(soarele, luna, natural sateliți - luna) în mediul mediul natural și în imagini
stelele). natural și in imagini

Denumirea unor părţi ale Recunoaşterea și Recunoaşterea și descrierea Determinarea rolului Identificarea unor organe interne
corpului uman ( ochi, nas, descrierea părţilor părţilor componente ale organelor de simţ în și funcțiile acestora.
gură, mână, picior) le componente ale corpului uman și funcțiile cunoaşterea lumii
arată și le denumește) corpului uman. acestora înconjurătoare

Recunoașterea obiectelor, Observarea diferitor Determinarea și explicarea . Explicarea și generalizarea Explicarea și generalizarea
fenomenelor, componente ale relațiilor/ interacțiunilor, rezultatelor unor rezultatelor unor observații,
ființelor în baza mediului, procese, care cauzează anumite observații, investigații investigații independent
observărilor. fenomene, relații. efecte. ( observări dirijate ghidati de educator Consemnarea rezultatelor
( observări dirijate de de către educator, de scurtă Consemnarea rezultatelor
către educator, de scurtă și de lungă durată)
durată, de regulă asupra
unui animal)
Distingerea asemănărilor Utilizarea Utilizarea instrumentelor Utilizarea metodelor și Utilizarea metodelor și
și deosebirilor a instrumentelor specifice (lupa, rigla ș.a.) și a instrumentelor de instrumentelor de investigare a
obiectelor cu ajutorul specifice (lupa ) și simțurilor în explorarea investigare a mediului mediului înconjurător pentru
organelor de simț. a simțurilor în componentelor, fenomenelor ale înconjurător pentru colectarea informației despre
explorarea naturii colectarea informației lumea înconjurătoare
componentelor, despre lumea
fenomenelor ale înconjurătoare.
naturii
.

2.3.

Formularea întrebărilor Realizarea experiențelor Realizarea experiențelor simple Realizarea experiențelor Realizarea experiențelor simple în
despre lumea simple în scopul în scopul înțelegerii simple în scopul scopul înțelegerii mediului
înconjurătoare înțelegerii mediului mediului înconjurător. înțelegerii mediului înconjurător.
înconjurător. ( pot efectua în centre înconjurător. ( pot efectua în centre experientele
( experimente experientele ghidați de educator) ( pot efectua în centre ghidați de educator și individual)
demonstrative, experientele ghidați de
copiii consemnează educator și individual)
rezultatele)

Recunoașterea regulilor Modelarea corpurilor Modelarea corpurilor din Modelarea corpurilor, Modelarea corpurilor, fenomenele
de protecție a din diferite materiale. diferite materiale. fenomenele naturii din naturii din diverse materiale
mediului diverse materiale reciclabile reciclabile
înconjurător în baza
imaginilor.
Participă cu ajutor la Recunoașterea nevoilor Recunoașterea nevoilor de bază Distingerea condițiilor Distingerea și descrierea
menținerea ordinii în de bază ale ființei ale ființei umane (apă, aer, specifice vieții umane. condițiilor specifice vieții
mediului umane (apă, aer, hrană, adăpost, lumină). umane.
înconjurător. hrană, adăpost,
lumină).
Manifestarea atitudinii Determinarea rolului Determinarea rolului plantelor, Identificarea rolului omului Identificarea și argumentare rolul
pozitive față de anumitor părți ale animalelor în viața omului. în menținerea unui omului în menținerea unui mediul
plante, animale. plantelor, mediul ecologic. ecologic
animalelor în viața
omului.( fructele se
utilizează în
alimentație)

Identificarea și Identificarea și descrierea Participarea activă la Participarea activă la îngrijirea și


descrierea activităților omului în îngrijirea și protecția protecția mediului
activităților omului natură (activități agricole, mediului înconjurător înconjurător
în natură (activități gospodărești la îndemnul educatorului din propria inițiativă
agricole, etc.).specificate pe
gospodărești etc.). anotimpuri

Identificarea regulilor de Aplicarea regulilor de îngrijire a Explicarea în cuvinte proprii Explicarea în cuvinte proprii a
îngrijire a mediului mediului ambiant a rolului plantelor, rolului plantelor, animalelor,
ambiant. animalelor, fenomenelor fenomenelor naturii în mediul
naturii în mediul înconjurător.
înconjurător.
Menținerea unui mediu Menținerea unui mediu curat
curat prin aplicarea prin aplicarea unor reguli de
unor reguli de îngrijire
îngrijire