Sunteți pe pagina 1din 1

Bună ziua! Mă numesc Cristina Toader și sunt studentă în anul IV la Drept.

Îmi cer
scuze că vă deranjez, însă am niște nelămuriri cu privire la dosarul de bursă socială.
1. Cererea tip și declarația care sunt anexe la Regulamentul de burse pot fi completate
și la secretariat? Cel puțin, așa ni s-a comunicat. Am încercat să le descarc și nu am
reușit.
2. La cererea tip, în tabelul în care declarăm veniturile realizate, la nr. crt. 8 („Venituri
din alte surse”) trebuie să menționez bursa de merit pe care am primit-o? Dacă da, ce
document justificativ trebuie să anexez la această rubrică?
3. În cazul în care mama mea este pensionară, iar tatăl meu este lucrător comercial,
este obligatoriu să anexez la dosar adeverinţe eliberate de organele financiare -
teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii
sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege?
4. Adeverința de student pentru frații aflați în întreținerea familiei se eliberează de
către secretariat?
5. Venitul familial se calculează împărțind venitul net mediu realizat la numărul
membrilor de familiei?
6. Este în regulă dacă anexez un extras de cont BRD din luna noiembrie?
7. Trebuie să anexez la dosarul de bursă socială cupoanele de pensie pe lunie
noiembrie, decembrie, ianuarie?
8. În adeverința din care să rezulte venitul net al persoanelor încadrate în muncă,
trebuie arătat venitul net obținut lunar sau venitul net obținut în lunile noiembrie,
decembrie, ianuarie?

S-ar putea să vă placă și