Sunteți pe pagina 1din 29

IGMAAU

Masoneria Universală
Marea Lojă Naţională din România

RITUALUL
AGAPEI FRATERNE

AL6011
CUPRINS

PRECIZĂRI 7

DESFĂŞURAREA LUCRĂRILOR 9

PRESCURTĂRI..............................................................................10
INTRAREA RITUALĂ..................................................................11
DESCHIDEREA LUCRĂRILOR AGAPEI FRATERNE.............12
RUGĂCIUNEA..............................................................................14
CELE ŞAPTE TOASTURI.............................................................15
ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR AGAPEI......................................28

3
IM IM IM MV IM IM IM

Sec

Or
Trez
Osp

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

ADS
UExp

C
U

C
U

C
U

C
C
MC

PS Ac

Planşa nr. 1: Amplasarea la masa a fratilor

5
MV – Maestrul Venerabil. In faţa acestuia se va afla un
sfeşnic cu trei lumânări (doar la sărbătorile masonice) şi
un ciocan;

IM – Invitaţi de Marcă şi Maeştri Venerabili din Trecut;

PS – Primul Supraveghetor. In faţa acestuia se va afla un


sfeşnic cu două lumânări (doar la sărbătorile masonice)
şi un ciocan;

ADS – Al Doilea Supraveghetor. In faţa acestuia se va


afla un sfeşnic cu o lumânare (doar la sărbătorile
masonice) şi un ciocan;

Or – Orator;

Sec – Secretar;

Osp – Ospitalier;

Trez - Trezorier;

Exp – Expert;

MC – Maestrul de Ceremonii;

Ac – Acoperitor;

M – Maeştri;

C – Calfe;

U – Ucenici.

6
Precizări

Conform tradiţiei masonice, ritualul agapei fraterne se poate


desfăşura după Ţinutele rituale şi atunci când fraţii se reunesc
pentru a celebra una dintre sărbătorile Ordinului: Solstiţiul de
Vară, Solstiţiul de Iarnă etc.

Acest ritual (cunoscut in limba engleză sub denumirea de


Table Lodge Ritual şi în limba franceză sub denumirea de
Rituel de Banquet d’Ordre) se desfăşoară numai în prezenţa
fraţilor masoni, chiar dacă locaţia este un spaţiu public.

Masa se aşează în careu, conform planşei de la începutul


acestui ritual. În mod normal, fraţii sunt aşezaţi după cum
urmează:

 Pe latura centrală a mesei (Orient) este aşezat Maestrul


Venerabil, alături de invitaţii de marcă şi de Maeştri
Venerabili din Trecut;

 Pe latura de la Miazănoapte, spre exteriorul careului,


sunt aşezaţi Secretarul, Ospitalierul, Expertul, Maestrul
de Ceremonii, Maeştrii şi Ucenicii;

 Pe latura de Miazăzi sunt aşezaţi Oratorul, Trezorierul,


Al Doilea Supraveghetor, Maestrul Banchetelor,
Maeştrii şi Calfele;

 Pe latura de la Occident, sunt aşezaţi Primul


Supraveghetor (în capul mesei de la Miazănoapte) şi
Acoperitorul (în capul mesei de la Miazăzi).

Notă: dacă nu există spaţiu suficient, fraţii se pot aşeza şi în


interiorul careului.

7
În dreptul Maestrului Venerabil se vor aşeza o carafă cu vin
roşu şi o bucată de pâine.

Toasturile se ţin cu vin roşu. În cazul în care există fraţi care


nu pot bea alcool, se poate utiliza o băutură răcoritoare.

În cazul agapelor organizate cu ocazia celebrării uneia dintre


sărbătorile masonice tradiţionale, ritualul cuprinde următoarele
etape:

 Deschiderea Lucrărilor Banchetului;


 Rugăciunea;
 Cele şapte toasturi;
 Închiderea Lucrărilor.

La agapele fraterne care urmează unei Ţinute


rituale obişnuite, se va spune doar rugăciunea şi
se vor ţine cele şapte toasturi.

8
DESFĂŞURAREA
LUCRĂRILOR
10
PRESCURTĂRI

Pe parcursul Ritualului se vor folosi următoarele


prescurtări:

- MV - Maestrul Venerabil


- PS - Primul Supraveghetor
- ADS - Al Doilea Supraveghetor
- Or - Orator
- S - Secretar
- Exp - Expert
- MC - Maestru de Ceremonii
- Tr - Trezorier
- Osp - Ospitalier
- Ac - Acoperitor

Loviturile de ciocan sunt marcate cu simbolul 

Explicaţiile sunt scrise cu litere groase şi aplecat.

11
INTRAREA RITUALĂ

Toate fiind aranjate în sala de agapă, slab iluminată,


Fratele Expert, împreună cu Fratele Maestru de
Ceremonii introduc Ucenicii care rămân în picioare
în spatele scaunelor lor.

Apoi sunt introduși în sală Calfele, după care


Maeștrii.

După ce Frații au fost astfel plasați în spatele


locurilor lor/scaunelor, Fratele Expert împreună cu
Maestrul de Ceremonii îi introduc în sală pe ofițeri,
Venerabilul Maestru încheind șirul participanților.
Fiecare își ocupă locul.

La cererea Venerabilului Maestru, Fratele Expert și


Maestrul de Ceremonii îi introduc pe Invitatii de
Onoare și îi conduc la locul care le-a fost rezervat.

12
DESCHIDEREA LUCRĂRILOR AGAPEI
FRATERNE
MV  - Fraţilor, vom deschide Lucrările acestei
Agape fraterne. Frate Acoperitor te rog să
te asiguri că suntem acoperiţi.

Acoperitorul invită tot personalul profan să iasă din


sala unde are loc Agapa fraternă, încuie uşa (uşile)
după care se aşează în dreptul uşii şi spune:

Ac - Venerabile Maestru, suntem acoperiţi.

PS - Fraților, ne-am adunat în această seară,


pentru a sărbători... (se va menţional
numele sărbătorii pentru care s-a
organizat agapa). Inițiați în misterele
Artei Regale, noi știm că Francmasonul,
fiind om, este deopotrivă Carne și Spirit.
De aceea vă rog, frați Supraveghetori, să
ma asistati la aprinderea Luminilor pentru
deschiderea acestor Lucrări. Lumina
care va străluci de-a lungul agapelor
noastre frățești, ne va aminti că flacăra
spirituală nu trebuie să se stingă
niciodată în noi.

MV  - Frate Maestru de Ceremonii, te rog să


procedezi la aprinderea Luminilor.

Maestrul de Ceremonii aprinde lumânarea din faţa


celui de Al Doilea Supraveghetor.

ADS  - Lumina apare pe Coloana Ucenicilor.

13
Ritualul Agapei fraterne Deschiderea Lucrărilor

Maestrul de Ceremonii aprinde lumânările din faţa


Primului Supraveghetor

PS  - Lumina luminează Calfele.

Maestrul de Ceremonii aprinde lumânările din faţa


Maestrului Venerabil

MV  - Lumina îi iluminează pe Maeştri.

Maestrul Venerabil rupe o bucată de pâine şi o


mănâncă.

MV - Fie ca această pâine să ne întărească


trupul și să ne stimuleze spiritele.

Maestrul Venerabil ia o gură de vin (roşu).

MV  - Fie ca acest vin să ne să ne


încălzească sufletele și să răspândească
dragostea noastră frățească.

MV  

- Întru Gloria Marelui Arhitect al


Universului, în numele Francmasoneriei
Universale, sub auspiciile Marii Loji
Naţionale din România, prin puterile
conferite mie, declar deschise Lucrările
acestei Agape fraterne.

14
RUGĂCIUNEA

Or - Mare Arhitect al Universului, Părinte


atotputernic, creator al celor văzute şi al
celor nevăzute, creator al vieţii şi
omului pe pământ, Te rugăm să
binecuvântezi Lucrarea noastră de
astăzi. Fie ca ea să se desfăşoare în
pace şi să se încheie în armonie.

Amin
Toţi fraţii vor repeta în cor:
Fraţii - Amin.

15
CELE ŞAPTE TOASTURI

Cele şapte toasturi pot fi ţinute succesiv unul după altul sau
pot fi ţinute separat pe parcursul duratei agapei fraterne. De
fiecare dată când se ţine câte un toast în sală vor fi prezenţí
doar fraţi.

Toasturile se vor ţine după cum urmează:

1. Pentru România, pentru preşedintele ţării şi pentru


autorităţile care conduc această ţară;

2. Pentru Marele Maestru, Marii Demnitari şi Marii Ofiţeri


ai Marii Loji Naţionale din România;

3. Pentru Maestrul Venerabil al Atelierului, Maeştrii


Venerabili din Trecut ai Lojii şi toţi ceilalţi Maeştri
Venerabili (ai altor Loji);

4. Pentru Supraveghetorii Lojii, Demnitarii/Ofiţerii Lojii şi


toţi ceilalţi Demnitari şi Ofiţeri (ai altor Loji);

5. Pentru Fraţii nou Iniţiaţi (sau care au primit spor de


salariu), perseverenţa acestora în căutarea Adevărului
şi pentru ca într-o zi aceştia să îşi depăşească Maeştrii;

6. Pentru Fraţii vizitatori, prosperitatea Lojilor din care


aceştia vin şi pentru toate Lojile regulare din cadrul
Marii Loji Naţionale;

7. Pentru toţi Fraţii din Marea Lojă Naţională din România,


pentru Fraţii din masoneria regulară universală şi pentru
Fraţii trecuţi la Orientul Etern.

16
Ritualul Agapei fraterne Cele şapte toasturi

Vocabularul utilizat în cadrul agapei:

- Masă – Planşă
- Cuțit – Spadă
- Furculiță – cazma
- Lingură – Mistrie
- Șervet – Steag
- Farfurie – talger
- Sare – nisip
- Piper – nisip galben
- Pâine – piatră brută
- Alimente – materiale
- Sticla, vas – butoi
- Pahar - armă
- Apa – pulbere ușoară
- Cidru, Bere – pulbere galbenă
- Vin, alb, roșu – pulbere grea
- Șampanie – pulbere efervescentă
- Lichior – pulbere explozivă
- Lumânări aprinse - stele

De asemenea se utilizează următoarele expresii:

- Încărcaţi armele = umplerea paharelor (de preferat cu


vin roşu);

- Mâna dreaptă pe armă = se apucă paharul cu mâna


dreaptă;

- Ridicaţi armele = se ridică paharul la nivelul buzelor,


braţul drept întins înainte;

- Ochiţi = se aduce paharul în dreptul buzelor;

- Foc = se bea din pahar şi se aduce paharul la loc în


dreptul buzelor;

17
Ritualul Agapei fraterne Cele şapte toasturi

- Prezentaţi arm = se întinde braţul cu paharul înainte;

- Armele în repaos = se lasă paharul pe masă.

Primul toast se rosteşte după ce toţi fraţii sunt


aşezaţi la masă.
MV  - Fraţilor în picioare!

Fraţi Prim şi Al Doilea Supraveghetor,


asiguraţi-vă că toţi fraţii sunt pregătiţi
pentru primul toast.
ADS - Frate Prim Supraveghetor, Coloana
de la Miazănoapte este la dispoziţia
Venerabilului Maestru.
PS - Venerabile Maestru, toţi fraţii sunt la
dispoziţia ta.
MV  - Fraţilor, primul toast este pentru
România, pentru preşedintele ţării şi
pentru autorităţile care conduc această
ţară.
- Fraţilor încărcaţi armele!

Fraţilor, mâna dreaptă pe armă!

Fraţilor ridicaţi armele!

Pentru ţara noastră România,

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau prima oară din paharul cu vin roşu,

18
Ritualul Agapei fraterne Cele şapte toasturi

după care ţin paharul în dreptul buzelor.


MV - Pentru preşedintele ţării noastre,

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau a doua oară din paharul cu vin
roşu, după care ţin paharul în dreptul buzelor.
MV - Pentru autorităţile care conduc
această ţară,

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau a treia oară din paharul cu vin roşu,
după care ţin paharul în dreptul buzelor.
MV - Fraţilor prezentaţi arm!
Fraţii întind braţul drept cu paharul înainte.
MV - Fraţilor, armele în repaos!
Fraţii lasă paharul pe masă.
Al doilea toast se rosteşte imediat după primul (în
cazul Agapelor care urmează unei Ţinute rituale)
sau când decide Venerabilul (în cazul Agapelor
organizate cu ocazia unei sărbători masonice).
MV  - Fraţilor în picioare! (dacă între timp
Fraţii se aşezaseră)

Fraţi Prim şi Al Doilea Supraveghetor,


asiguraţi-vă că toţi fraţii sunt pregătiţi
pentru al doilea toast.
ADS - Frate Prim Supraveghetor, Coloana

19
Ritualul Agapei fraterne Cele şapte toasturi

de la Miazănoapte este la dispoziţia


Venerabilului Maestru.
PS - Venerabile Maestru, toţi fraţii sunt la
dispoziţia ta.
MV  - Fraţilor, al doilea toast este Pentru
Marele Maestru, Marii Demnitari şi Marii
Ofiţeri ai Marii Loji Naţionale din România .
- Fraţilor încărcaţi armele!

Fraţilor, mâna dreaptă pe armă!

Fraţilor ridicaţi armele!

Pentru Marele Maestru.... (numele),

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau prima oară din paharul cu vin roşu,
după care ţin paharul în dreptul buzelor.
MV - Pentru Demnitarii Marii Loji Naţionale
din România,

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau a doua oară din paharul cu vin
roşu, după care ţin paharul în dreptul buzelor.
MV - Pentru Ofiţerii Marii Loji Naţionale din
România,

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau a treia oară din paharul cu vin roşu,

20
Ritualul Agapei fraterne Cele şapte toasturi

după care ţin paharul în dreptul buzelor.


MV - Fraţilor prezentaţi arm!
Fraţii întind braţul drept cu paharul înainte.
MV - Fraţilor, armele în repaos!
Fraţii lasă paharul pe masă.
Al treilea toast se rosteşte imediat după al doilea
(în cazul Agapelor care urmează unei Ţinute
rituale) sau când Primul Supraveghetor solicită
cuvântul Maestrului Venerabil şi acesta i-l acordă
(în cazul Agapelor organizate cu ocazia unei
sărbători masonice).
PS  - Fraţilor în picioare! (dacă între timp
Fraţii se aşezaseră)

Fraţilor pregătiţi-vă pentru al treilea


toast.
PS  - Fraţilor, al treilea toast este pentru
Maestrul Venerabil al Atelierului, Maeştrii
Venerabili din Trecut ai Lojii şi toţi ceilalţi
Maeştri Venerabili (ai altor Loji).
- Fraţilor încărcaţi armele!

Fraţilor, mâna dreaptă pe armă!

Fraţilor ridicaţi armele!

Pentru Maestrul Venerabil care ne


conduce Loja,

21
Ritualul Agapei fraterne Cele şapte toasturi

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau prima oară din paharul cu vin roşu,
după care ţin paharul în dreptul buzelor.
PS - Pentru Maeştrii Venerabili din Trecut,

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau a doua oară din paharul cu vin
roşu, după care ţin paharul în dreptul buzelor.
PS - Pentru toţi Maeştrii Venerabili din
Marea Lojă Naţională,

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau a treia oară din paharul cu vin roşu,
după care ţin paharul în dreptul buzelor.
PS - Fraţilor prezentaţi arm!
Fraţii întind braţul drept cu paharul înainte.
PS - Fraţilor, armele în repaos!
Fraţii lasă paharul pe masă.
Al patrulea toast se rosteşte întotdeauna imediat
după al treilea.
MV  - Fraţilor, sunt onorat de urările voastre.
Un atelier nu se poate conduce însă
fără o echipă de Demnitari şi Ofiţeri
bine pregătită.

Fraţilor, vă propun al patrulea toast


pentru Demnitarii şi Ofiţerii acestei Lojii,

22
Ritualul Agapei fraterne Cele şapte toasturi

precum şi pentru toţi ceilalţi Demnitari şi


Ofiţeri (ai altor Loji).

MV  - Fraţilor încărcaţi armele!

Fraţilor, mâna dreaptă pe armă!

Fraţilor ridicaţi armele!

Pentru Primul şi Al Doilea


Supraveghetor,

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau prima oară din paharul cu vin roşu,
după care ţin paharul în dreptul buzelor.
MV - Pentru Demnitarii şi Ofiţerii Lojii
noastre,

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau a doua oară din paharul cu vin
roşu, după care ţin paharul în dreptul buzelor.
MV - Pentru toţi Demnitarii şi Ofiţerii Lojilor
din cadrul Marii Loji Naţionale,

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau a treia oară din paharul cu vin roşu,
după care ţin paharul în dreptul buzelor.
MV - Fraţilor prezentaţi arm!
Fraţii întind braţul drept cu paharul înainte.

23
Ritualul Agapei fraterne Cele şapte toasturi

MV - Fraţilor, armele în repaos!


Fraţii lasă paharul pe masă.
Al cincilea toast se rosteşte imediat după al
patrulea (în cazul Agapelor care urmează unei
Ţinute rituale) sau când Al Doilea Supraveghetor
solicită cuvântul Maestrului Venerabil şi acesta i-l
acordă (în cazul Agapelor organizate cu ocazia
unei sărbători masonice).
ADS  - Fraţilor în picioare! (dacă între timp
Fraţii se aşezaseră)

Fraţilor pregătiţi-vă pentru al cincilea


toast.
ADS  - Fraţilor, al cincilea toast este pentru
Fraţii nou Iniţiaţi (sau care au primit spor
de salariu), perseverenţa acestora în
căutarea Adevărului şi pentru ca într-o zi
aceştia să îşi depăşească Maeştrii.
- Fraţilor încărcaţi armele!

Fraţilor, mâna dreaptă pe armă!

Fraţilor ridicaţi armele!

Pentru Fraţii Iniţiaţi astăzi (sau care au


primit spor de salariu astăzi),

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau prima oară din paharul cu vin roşu,
după care ţin paharul în dreptul buzelor.

24
Ritualul Agapei fraterne Cele şapte toasturi

ADS - Pentru ca aceştia să persevereze pe


calea căutării Adevărului,

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau a doua oară din paharul cu vin
roşu, după care ţin paharul în dreptul buzelor.
ADS - Pentru ca într-o zi aceştia să îşi
poată depăşi Maeştrii,

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau a treia oară din paharul cu vin roşu,
după care ţin paharul în dreptul buzelor.
ADS - Fraţilor prezentaţi arm!
Fraţii întind braţul drept cu paharul înainte.
ADS - Fraţilor, armele în repaos!
Fraţii lasă paharul pe masă.

Al şaselea toast se rosteşte întotdeauna imediat


după al cincilea.
Or  - Venerabile Maestru te rog să îmi
permiţi să rostesc al şaselea toast
pentru Fraţii vizitatori, prosperitatea Lojilor
din care aceştia vin şi pentru toate Lojile
regulare din cadrul Marii Loji Naţionale.

Or  - Fraţilor încărcaţi armele!

Fraţilor, mâna dreaptă pe armă!

25
Ritualul Agapei fraterne Cele şapte toasturi

Fraţilor ridicaţi armele!

Pentru Fraţii vizitatori,

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau prima oară din paharul cu vin roşu,
după care ţin paharul în dreptul buzelor.
Or - Pentru prosperitatea Lojilor din care
aceştia provin,

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau a doua oară din paharul cu vin
roşu, după care ţin paharul în dreptul buzelor.
Or - Pentru toate Lojile din cadrul Marii
Loji Naţionale,

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau a treia oară din paharul cu vin roşu,
după care ţin paharul în dreptul buzelor.
Or - Fraţilor prezentaţi arm!
Fraţii întind braţul drept cu paharul înainte.
Or - Fraţilor, armele în repaos!
Fraţii lasă paharul pe masă.
Al şaptelea toast se rosteşte imediat după al
şaselea (în cazul Agapelor care urmează unei
Ţinute rituale) sau când decide Maestrul Venerabil
(în cazul Agapelor organizate cu ocazia unei

26
Ritualul Agapei fraterne Cele şapte toasturi

sărbători masonice)
MV  - Fraţilor, voi da acum cuvântul Fratelui
Acoperitor pentru cel de al şaptelea
toast.
Ac - Fraţilor voi rosti al şaptelea toast
pentru toţi Fraţii din Marea Lojă
Naţională din România, pentru Fraţii din
masoneria regulară universală şi pentru
Fraţii trecuţi la Orientul Etern.
Ac  - Fraţilor încărcaţi armele!

Fraţilor, mâna dreaptă pe armă!

Fraţilor ridicaţi armele!

Pentru Fraţii noştri din Marea Lojă


Naţională din România,

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau prima oară din paharul cu vin roşu,
după care ţin paharul în dreptul buzelor.
Ac - Pentru Fraţii din masoneria
universală regulară,

Ochiţi, foc!
Toţi fraţii beau a doua oară din paharul cu vin
roşu, după care ţin paharul în dreptul buzelor.
Ac - Pentru Fraţii trecuţi la Orientul Etern,

Ochiţi, foc!

27
Ritualul Agapei fraterne Cele şapte toasturi

Toţi fraţii beau a treia oară din paharul cu vin roşu,


după care ţin paharul în dreptul buzelor.
Ac - Fraţilor prezentaţi arm!
Fraţii întind braţul drept cu paharul înainte.
Ac - Fraţilor, armele în repaos!
Fraţii lasă paharul pe masă.

28
ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR AGAPEI

MV  - Fraţilor, voI închide Lucrările acestei


Agape fraterne. Frate Acoperitor te rog să
te asiguri că suntem acoperiţi.

Acoperitorul invită tot personalul profan să iasă din


sala unde are loc Agapa fraternă, încuie uşa (uşile)
după care se aşează în dreptul uşii şi spune:

Ac - Venerabile Maestru, suntem acoperiţi.

MV  

- Întru Gloria Marelui Arhitect al


Universului, în numele Francmasoneriei
Universale, sub auspiciile Marii Loji
Naţionale din România, prin puterile
conferite mie, declar închise Lucrările
acestei Agape fraterne.

MV  - Frate Maestru de Ceremonii, te rog să


procedezi la stingerea Luminilor.

Maestrul de Ceremonii stinge lumânările din faţa


Maestrului Venerabil, apoi pe cele din faţa Primului
Supraveghetor şi apoi pe cele din faţa celui de Al
Doilea Supraveghetor.

MV - Fraţilor să mergem în pace.

29

S-ar putea să vă placă și