Sunteți pe pagina 1din 2

Politica educationala privind elaborarea unui curriculum incluziv

Argument
1) adaptare programei scolare pentru fiecare copil in parte
2)experienta invatamantului traditional ce a demonstrat ca un curriculum cu
un continut inflexibil si greoi este deobicei o cauza majora a segregarii,
marginalizarii,chiar a excluderii unor cadegorii de elevi din scoala obisnuita;
3) scopul eficientizarii procesului de invatare in clasele in care se practica
invatamantul incluziv.
Context
1)interpretarea eronata a metodelor de organizare a educatiei incluzive si
legislatia actuala a Romaniei;
2)sisteme educationale mai mult sau mai putin compatibile cu spatiul social
si cultural al Romaniiei;
3) inavertente si erori generate de traducere a unor concepte/ termeni din
literatura internationala;
4) studii elaborate superficial in domeniul educatiei incluzive.
Analiza cadrului actual
Puncte tari
1)participarea activa a elevilor;
2)practici deschise si flexibile.
Puncte slabe
1) intelegerea eronata a diferentierii curriculumului scolar si adaptarea in
functie de cerintele fiecarui copil;
2) incadrarea strategiilor incluzive, intelese deficitar
3)asigurarea suportului logistic, materialsi financiar, necesar pentru
sustinerea si aplicarea programelor incluzive;
4) un management al clasei cu facilitarea formelor moderne si flexibile de
instruire si de lucru pe grupe de elevi;
5) cadre didactice insuficient formate spre o educatie incluziva, refractare la
noile metode de predare si instruire a elevil
Obiective
- un curriculum scolar flexibil , tuturor categoriilor de elevi;
-eliminarea stigmatizarii elevilor cu cerinte speciale , cu oferirea sanselor
egale tututror copiilor;
-personalul invatamantului public sa ofere o gama larga de oferte
educationale care sa devina atractive noilor cerinte educationale;
-invatare interactiva;
modalidati de sprijin in actul invatarii pentru elevi.

Resurse
- resurse umane:specialisti si profesori bine pregatiti, cu masere si studii
diverse capabili sa redacteze noul curriculum
-resurse financiare pentru implementarea noului curriculum( salariu
specialisti, materiale didactice implementate pe noul curriculum, masteriale
logistice , etc.)
Planul de actiune
1) perioada de revizuire a curricumului( cam 1 an);
2) stabiliarea pe diferite termene, o luna se va avea in vedere modul de
predare a disciplinelor scolare prin adaptarea metodelor incluzive ;
3) programe scolare pe clase, etc.

Sistem de monitorizare si evaluare a curriculumului incluziv


1)stabilire intervale de timp in care se va verifica daca cei carora li s-a dat
sarcina de redactare a curriculumul si-au facut sau nu treaba si l-au scris;
2)la final se va verifica daca curriculum si-a atins scopul, astfel au adus o
schimbare a sistemului de invatamant;
3)asigurarea unui confort socioafectiv favorabil invatarii tuturor elevilor;
4) curriculum incluziv sa prezinte un nivel mai bun de transmitere a
cunostintelor cu un grad mare de abstractizare , necesar intelegerii
operatiilor sau semnificatiilor celor communicate in timpul lectiilor,dar si
modul in care cadrul didactic formuleaza intrebarile, astfel raspunsurile sa
fiu accesibile tuturor elevilor.