Sunteți pe pagina 1din 3

Procedura de fabricare și controlul calității

Materie prima
Agregate

Numai sursele de agregate aprobate de Macismo ar trebui folosite pentru a produce asfalt rece (vezi
Document LA150518).
Fiecare sursă de agregate ar trebui să aibă certificate de testare în care sunt definite proprietățile tipice; de exemplu.
Petrologie / Tip Rock, Densitate particule, Absorbție a apei, Gradare, PSV, AAV, Micro Deval, LA, Mag Sulph
soliditate, 10% amendă, etc. Dacă materialul este cumpărat conform unei specificații , aceasta ar trebui să fie adusa
la cunostinta Macismo și sa fie agreata de Macismo.
Livrările de agregate pentru producția de asfalt rece ar trebui să se încadreze în testarea obisnuita a QC (controlul
calitatii) in Statie și cu frecvența de testare discutată / convenită cu Macismo.
Recoltarea periodică de probe din containerelor fierbinți ar trebui, de asemenea, să facă parte din controlul calității.
Datorită temperaturilor scăzute de producție necesare, se recomandă ca toate agregatele pentru producerea
asfaltului rece sa fie stocate sub acoperire (sau învelită) pentru a menține conținutul de umiditate cât mai scăzut
posibil (de regulă, mai jos 2%).

Bitum
Numai sursele / calitatea de bitum aprobate de Macismo vor fi utilizate în producția de asfalt rece. Bitumul pentru
asfalt rece ar trebui să aibă un certificat de încercare care să ateste proprietățile tipice și conformitatea cu cerințele
standardele naționale relevante.
Un material odata stabilit , atunci acest lucru poate fi modificat cu condiția ca toate informațiile sunt discutate și
convenite mai întâi cu Macismo.

Macfix® additive
Cantitățile livrate de Macfix® trebuie verificate în funcție de cantitățile comandate.
Toate butoaiele sau IBC ar trebui să aibă înregistrată detaliile:
Material nume
Număr lot.
Data.
Orice alte semne de identificare.
Containerele Macfix® trebuie să fie depozitate astfel încât să nu existe niciun risc de deteriorare sau contaminare.
Toate containerele trebuie să fie clar identificate pentru a evita confuzia și contaminarea încrucișată cu alte
materiale, în special alte fluxuri sau aditivi.

Granulometria tinta
Tabelul 1: Obiective/Ținte (cu caractere îngroșate) pentru un asfalt nominal de 8mm¹. Particle size . EN 933-1
Marime sita mm % Trecere cumulata
10 100
8 95
4 (70)3
2 15
1 (8)
0.5 (5)
0.250 -
0.125 -
0.063 2
²Total bitum aditivat % 4.3
Legendă tabel

1. Pot fi utilizate și alte dimensiuni nominale (de exemplu, 4, 5 sau 8 mm) – indicații specifice se pot obține de la
departamentul tehnic Macismo
2. Conținutul total de bitum se referă la bitum + aditiv Macfix®
3. Valorile din paranteze () sunt afișate doar orientativ.

Productia
General
 Temperaturi de uscare 80-100 ° C
Temperatura bitum (conform recomandărilor furnizorului).
Aditivul Macfix® adăugat la temperatura ambiantă.
Temperatura finală a asfaltului rece este de 80-105 ° C.
Dacă agregatul este umed excesiv (conținutul de umiditate de + 2%) și nu este posibilă uscarea
completă la intervalul de temperatură recomandat, agregatul poate fi preuscat înainte de
utilizare;adică trecut prin uscător de două ori. Cu toate acestea, temperatura agregatelor trebuie
să scadă între 80-100 ° C înainte de a fi trecute prin uscător a doua oară

In Statie
Înainte de începerea proceselor de amestecare, este important ca agregatele propuse să fie trecut prin
instalație și sa se faca Granulometria (Distribuția mărimii particulelor).
 Alimentati Statia la proporțiile recomandate, mențineți intervalul de temperatură specificat (80-100 ° C).
Dacă există suficientă piatră în recipientele fierbinți sau în by-pass, se poate face o "amestecare
uscată"; adică agregate fara bitum. Agregatele ar trebui să fie golite într-o lopată și temperatura acesteia
măsurată cu un termometru de mana. O mostră de piatră poate fi de asemenea luată pentru analiza
dimensiunii particulelor în raport cu clasificarea țintă.
Când se ajunge la temperatura dorita și a granulometria este în regulă, producția poate continua.
Proba de distribuție a mărimii particulelor poate fi testată retrospectiv.
Când se produce asfalt rece la temperaturi scăzute, poate fi nevoie de un timp de amestecare ușor mai
lung. Aceasta este deosebit de important atunci când se utilizează un bitum dur / AC, împreună cu doze
mici de Macfix® Premium. Ca punct de plecare timpul de amestecare ar trebui să fie prelungit cu 25% inițial,
de această dată poate fi treptat tăiate înapoi, pe măsură ce se câștigă mai multă experiență.
După ce au fost făcute câteva "șarje" de asfalt rece, materialul trebuie examinat:
Controlul organic (acoperire, bogăție, etc.).
Temperatură (Sondă asfaltică și pistol IR, dacă este posibil).
Esantioane (pentru conținutul de bitum și dimensiunea particulelor).

Depozitare și ambalare
Mixtura asfaltica rece ar trebui lăsat în depozite pentru a se maturiza timp de cel puțin 48 de ore înainte de această
oră va duce la deșeuri considerabile și probleme potențiale).
Materialul trebuie depozitat numai pe o bază solidă, curată, fără contaminanți .
Stocurile nu trebuie să depășească 1,7 m înălțime .
 Manipularea materialului trebuie efectuată numai cu încărcătoare frontale / lopeți curate, etc.
Materialul poate fi stocat în afara timp de cel puțin 2 ani în orice vreme.
Totuși, ar trebui să se țină seama de unde / când materialul este stocat în cazul în care acesta va fi insacuit. În cazul
în care stocul este supus unor condiții meteorologice nefavorabile, cantități considerabile de apa poate fi introdusă în
pungi.
Stratul exterior al depozitului va face crusta (sau pielea), adică un strat de material dur care se formează. Acesta
este un proces natural care ajută la menținerea marea majoritate a materialului protejat.Toate crusta care s-a format
poate fi ușor combinată cu materialul proaspăt din interior și va fi intinerita.
Calitate
Asfaltul rece trebuie să fie inclus t în regimul de testare a Calitatii QC pentru instalație, această
testare ar trebui să includă:
- Controlul organoleptic pe fiecare zi de producție .
- Inregistrarea temperaturilor în timpul producției (instalația), temperaturile materialelor încărcate din instalație
în camioane / încărcătoare frontale (EN12697-13 sau echivalent).
- Inregistrarea datelor de exploatare și planificarea ambalarii (+ 48 de ore după producție).
- Conținutul de liant solubil (EN12697-1 sau echivalent)
- Distribuția dimensiunilor particulelor de agregate (EN12697-2 sau echivalent).
Toate aceste informații trebuie inscise in Raportele Artfix (Raport de calitate).