Sunteți pe pagina 1din 4

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

DEPARTAMENTUL C.F.D.P.

METROPOLITANE ȘI LUCRĂRI SUBTERANE


LUCRAREA 2
Estimarea presiunii laterale a rocilor asupra căptușelii tunelurilor

Cadru didactic: Ș.L.dr.ing. Orban Zsolt


Student: Grad Andrei
Nr. ordine (n): 17
Cluj-Napoca
18.11.2020

1
TEMA LUCRĂRII
Să se calculeze presiunea laterală ce acționează asupra căptușelii unui tunel, aflat la
adâncimea H (conform tabel numere de ordine). Calculul se va face conform teoriei lui Terzaghi
(Fig.1) metoda exactă și cea aproximativă.
Caracteristicile de calcul ale terenului sunt:

Grupa 313_21 Grupa 313_22


F= 30° F= 25°
C=0 C=0
g=18.0 kN/m3 g=18.5 kN/m3

Fig. 2. – Schemă de calcul conform teoriei lui Terzaghi

Rezultatele calculelor se vor centraliza în următorul tabel:

Teoria lui Terzaghi


Tipul solicitării
Calcul exact Calcul aproximativ
Presiune orizontală Pa 345.55 848.21
Tab.1. – Centralizator rezultate
Planșe atașate lucrării:
1. Planșa 1: Schemă de calcul conform teoriei lui Terzaghi
(Denumire fișier
2020-2021_Master IIT-An2_MLS-L2-Terzaghi-Pa_Nume student.pdf/.dwg);
Formatul lucrării:
- Se va folosi prezentul format (.docx), unde în secțiunea REZOLVARE vor fi evidențiați
pașii de rezolvare conform cerinței lucrării precum și valorile calculate. Rezultatele obținute
vor fi centralizate la final în tabelul 1.
- Lucrarea se va încărca în aplicația Microsoft Teams/Assignment/Lucrarea 1 în format .docx
sau .pdf;
2
- Planșele se vor încărca în format .pdf sau .dwg.
Bibliografie:
- Prezentarea Estimarea presiunii laterale a rocilor asupra căptușelii tunelurilor / Prezentare
metode de calcul / S.L.dr.ing. Orbán Zsolt, încărcată în Class Materials.
- Stanciu,A., Anculăesi M., Colț O., Tuneluri și metropolitane – note de curs, Ed. Politehnum
- STAS 4392-84 Căi ferate normale. Gabarite.
-

3
REZOLVARE

Ka=tg2(45-ϕ/2)=0.33
he=q/γ=8.95m
q=γ*H=18.0*8.95=161.10 kN/m2
Pa= Pa1+ Pa2=0.5* γ* Ka*h2*(1+2hechiv/h)=0.5*18.0*0.33*6.52*(1+2*8.95/6.5)=345.55kN/m
Calcul aproximativ
ρ=0.5
ph= ρ* γ*(0.5h+hp)=0.5*18.0*(0.5*6.5+8.95)=109.80
Pa=0.5*ph(h+he)=0.5*109.80*(6.5+8.95)=848.205kN/m