Sunteți pe pagina 1din 9

Ghidul profesorului și al consultantului voluntar

EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ

Mini-compania
Mini-compania
Ghidul profesorului și al consultantului voluntar

2019
JA România
Misiunea Junior Achievement este să inspire şi să pregătească tânăra generaţie pentru a reuşi
în carieră și viață, prin încurajarea iniţiativei, profesionalismului şi dezvoltării unor competenţe
esenţiale pentru viaţă.

Junior Achievement România, organizaţie nonprofit (înfiinţată în 1993), parte a JA Worldwide® SUA (înfiinţată în 1918)
şi a JA Europe (înfiinţată în 1967), derulează în şcolile din România programe de educaţie economică, antreprenorială,
financiară şi de orientare profesională, într-una dintre formele:
• curriculum la decizia şcolii
• dirigenţie/consiliere
• extracurricular/cerc
• şcoală după şcoală

Programele internaționale Junior Achievement (JA) în România sunt implementate în parteneriat cu


Ministerul Educației Naționale conform protocolului 10184/14.05.2013, iar kiturile JA (manuale,
ghiduri pentru profesori și voluntari, fișe pentru activități) au acordul MEN în vederea utilizării la clasă
(nr. 3637/11.10.2017 și anexa acestuia)

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


JUNIOR ACHIEVEMENT ROMÂNIA (Bucureşti)
Mini-compania: Ghidul profesorului și al consultantului voluntar
/ JA Romania. - Bucureşti : Bizzkit, 2017
ISBN 978-606-8942-22-3

37
65

Titlu original: JA Company Program


Copyright © 2017 Junior Achievement România, pentru versiunea în limba română
© Junior Achievement USA. All rights reserved.

Niciun paragraf din această publicaţie şi nicio parte din acest text nu pot fi reproduse sau transmise în nicio altă formă, prin niciun alt mijloc,
electronic sau mecanic, incluzând fotocopierea, înregistrarea, păstrarea într-o bază de date sau în alt mod, cu excepţia cursurilor desfăşurate ca
parte a programelor JA sau cu permisiunea editorului.
CUPRINS

LECȚIA 1
Introducere ................................................................................... 8

LECȚIA 2
Stabilirea responsabilităților în companie ...................................... 12

LECȚIA 3
Evaluarea ideilor de produs sau de serviciu .................................. 18

LECȚIA 4
Alegerea unui produs sau serviciu ............................................... 22

LECȚIA 5
Dezvoltarea unui plan de afaceri preliminar .................................. 26

LECȚIA 6
Coordonarea unei ședințe a Consiliului de Administrație ................ 32

LECȚIA 7
Conducerea și administrarea companiei ....................................... 36

LECȚIA 8
Încheierea operațiunilor ............................................................... 42

Fișele la care se face referire în acest ghid se găsesc în


resursele online ale programului.

MINI-COMPANIA 3
MINI-COMPANIA

4
Ghid pentru profesori și consultanții voluntari

Mini-compania este un „laborator“ economic şi de afaceri care dă sens, semnificaţie concretă, multor principii
teoretice. Participanţii lucrează împreună pentru a aplica aceste principii, rezolvând pro­bleme de afaceri reale.
Lucrând cu tinerii, veţi putea să-i ajutaţi să înţeleagă, în practică, afacerile şi mecanismele economiei de piaţă.
Participanţii vor trebui să rezolve problemele care apar pe o piaţă liberă atunci când se inițiază o activitate antre-
prenorială.
Pe durata funcţionării companiei, ei conduc studii de piaţă, îşi măresc capitalul prin vânzarea de acţiuni, produc
şi vând un produs, ţin evidenţa rezultatelor activităţii. De asemenea, prin experienţa directă, tinerii învaţă impor-
tanţa unor concepte economice precum oferta, cererea, costurile variabile şi fixe, productivitatea. Studiile de
evaluare arată că tinerilor le place să parti­cipe la acest program, iar abilităţile lor şcolare, de conducere şi simţul
responsabilităţii sunt puternic dezvoltate prin intermediul acestuia. Aplicarea programului cere, în medie, o oră pe
săptămână, timp de şase până la nouă săptămâni. În acest interval de timp, compania se organizează, produce şi
vinde un produs sau un serviciu şi îşi lichidează activitatea.
Planurile de activitate cuprinse în acest ghid sugerează strategii pentru îndeplinirea sarcinilor asociate conducerii
unei companii de succes. În funcţie de particularităţile fiecărei grupe de participanţi, ale produsului sau serviciului
ales, unele aspecte ale activităţii pot fi abordate mai extins sau mai res­trâns. Totodată, unele operaţiuni pe care
le presupune funcţionarea companiei le vor cere participanţilor să lucreze şi în afara orelor de curs (studii de
piaţă, vânzarea, relaţia cu banca, acolo unde este cazul).
Următoarea listă cuprinde paşii esenţiali pe care îi presupun conducerea şi administrarea unei companii.

Fiecare companie este diferită de toate celelalte, este unică!


Profesorul este rugat să adapteze lista şi planurile de activitate la nevoile şi particularităţile grupei
de participanţi cu care lucrează.

Pasul unu – Organizarea companiei Pasul doi – Planul de afaceri


nn Prezentaţi programul nn Dezvoltaţi un plan de afaceri preliminar
nn Stabiliţi scopurile companiei nn Dezvoltaţi un plan de salarizare şi un buget al
nn Stabiliţi responsabilităţile în companie companiei
nn Evaluaţi ideile de produs sau de serviciu nn Configuraţi o campanie de publicitate şi o strate-
nn Alegeţi numele companiei gie de vânzări
nn Vindeţi acţiuni nn Proiectaţi un program al producţiei
nn Conduceţi o şedinţă a Consiliului de Administraţie
nn Aprobaţi planul de afaceri
nn Adoptaţi statutul companiei

MINI-COMPANIA 5
Pasul trei – Conducerea şi administrarea companiei Pasul patru – Lichidarea companiei
nn Administraţi compania nn Încheiaţi operaţiunile
nn Coordonați pregătirea producţiei şi a vânzărilor nn Finalizaţi producţia şi vânzările
nn Produceţi şi vindeţi produsul nn Încheiaţi documentele companiei şi lichidaţi com-
nn Ţineţi evidenţa completă a producţiei, vânzărilor, pania
personalului şi situației financiare nn Scrieţi un raport anual
nn Monitorizaţi progresul spre atingerea scopurilor
companiei

Înainte de a începe, planificaţi-vă activitatea!

Succesul Companiei depinde de planificare şi de pregătire. Atunci când planificaţi activitatea, ţineţi cont de ur-
mătoarele elemente:
nn Citiţi Compania. Departamentele companiei; veţi avea astfel o imagine de ansamblu a activităţii companiei,
veţi identifica şi veţi înţelege sarcinile ce trebuie îndeplinite şi timpul de care aveţi nevoie pentru îndeplini-
rea lor, veţi putea elabora planul de activitate şi distribui responsabilităţile.
nn Definiţi cu claritate rolul şi responsabilităţile profesorului; acestea pot fi:
– să conducă discuţiile;
– să realizeze operaţiunile bancare, dacă este cazul;
– să aleagă produsul;
– să păstreze evidenţele companiei.
nn Alegeţi de la bun început un produs sau orientaţi opţiunile tinerilor către una sau două posibilităţi; pentru a
economisi timp, puteţi să alegeţi produsul şi să comunicaţi dinainte materiile prime; însă, procedând astfel, îi
lipsiţi pe tineri de posibilitatea de a lua o decizie importantă, ceea ce s-ar putea să reducă sentimentul lor de
proprietari ai companiei.
Pentru a-i asista pe participanţi în evaluarea şi selectarea posibilelor produse, folosiţi fişele „Evaluarea unui
produs“ şi „Evaluarea unui serviciu”.
Gândiţi-vă la un produs „unicat“, pe care să-l vindeţi cu prilejul unui eveniment special. De asemenea,
gândiţi-vă la posibilitatea de a oferi un serviciu pentru comunitate sau instituţia de învăţământ.
nn Menţineţi comenzile la un nivel scăzut. Aceasta reduce riscul de a pierde bani.

Folosiţi lista următoare pentru a sintetiza şi a avea o imagine clară a sarcinilor pe care dumneavoastră şi partici-
panţii trebuie să le îndepliniţi în timpul funcţionării companiei.

6
Persoana
Activitatea Data Înde­plinit
respon­sabilă

Înainte de a începe
Clarificaţi responsabilităţile profesorului
Revedeţi toate materialele din pachetul programului
Revedeţi lista ideilor de afaceri
Pasul unu – Organizarea companiei
Prezentaţi programul – stabiliţi obiectivele
Supervizaţi introducerea datelor în calculator
Descrieţi posturile din companie (organigrama)
Organizați tinerii pe departamente/posturi
Conduceţi şedinţa echipei de conducere/sesiunea de pregătire
Evaluaţi ideile de produs sau de serviciu
Planificaţi şi coordonați cercetarea de piaţă
Alegeţi un produs/serviciu şi numele companiei
Deschideţi un cont bancar (dacă este cazul)
Organizaţi vânzarea de acţiuni
Pasul doi – Planul de afaceri
Coordonaţi exerciţii de planificare a afacerii
Pregătiţi conducătorii de departamente pentru coordonarea
primei ședințe a Consiliului de Administraţie pentru:
– aprobarea bugetului;
– adoptarea statutului.
Procuraţi materialele necesare
Coordonați pregătirea sistemului de evidenţă al companiei
Pasul trei – Conducerea şi administrarea companiei
Programaţi pregătirea producţiei şi producţia
Programaţi pregătirea vânzărilor şi lansarea vânzărilor
Monitorizaţi acurateţea evidenţelor şi progresul companiei
Programaţi şedinţele companiei (dacă este necesar)
Pasul patru – Lichidarea companiei
Închideţi documentele/evidenţele companiei
Consiliaţi echipa care elaborează raportul anual
Pregătiţi conducătorii departamentelor pentru desfășurarea
ședinței finale a Consiliului de Administraţie, care:
– va stabili dividendele;
– va evalua rezultatele companiei.
Supervizaţi distribuirea dividendelor,
statelor de plată etc.
Supervizaţi redactarea raportului anual

MINI-COMPANIA 7

S-ar putea să vă placă și