Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT DE ACTIVITATE EDUCATIVA SCOLARA SI EXTRASCOLARA

Sem I, an scolar 2008-2009

Activitatea coordonatorilor pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare la nivelul


unitatilor de învatamânt.
În semestrul I al anului scolar 2008-2009 am desfasurat în colaborare cu cadrele didactice din scoala
activitati educative atractive care au stimulat interesul elevilor si al parintilor pentru scoala si pentru
dezvlotarea unor personalitati armonioase ancorate în realitatile societatii romanesti.
Au fost valorificate valentele educative ale disciplinelor de învatamânt si ale activitatilor extracurriculare
si extrascolare.
Activitatea educativa din scoala noastra s-a desfasurat pe comisii, fiecare cadru didactic având
responsabilitati în comisia din care face parte.

I. Comisia dirigintilor
În primul semestru al anului scolar 2008-2009 activitatea Comisiei dirigintilor, coordonata de prof. Zamfir
Adriana, si-a propus drept prioritati o mai mare atentie acordata cresterii standardelor de performanta,
modului în care elevii se integreaza în colectivele lor,cresterii interesului pentru învatatura,colaborarii cu
parintii în vederea optimizarii relatiei scoala-familie,îmbunatatirii capacitatii de socializare în
colectivitatile în care acestia îsi desfasoara activitatea.
În acest sens,Comisia dirigintilor a avut în vedere realizarea unor activitati diverse, prin care elevii sa
constientizeze implicarea lor în actul educativ, sa recepteze educatia mai mult decât ca pe un act
instructiv prin care se acumuleaza cunostinte,ci si ca un mijloc de formare a personalitatii lor ,de pregatire
multilaterala pentru viata,pentru integrarea în societate .
Activitatile desfasurate au îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere si orientare cu educatia
pentru nonviolenta,pentru mediu,civica,pentru calitatea vietii,pentru cultivarea respectului fata de cultura
si traditiile poporului român.Au avut loc urmatoarele activitati:
- Consiliere vocationala:Personalitate-cariera - au participat profesor psiholog Peleanu M., dirigintii si
elevii claselor a VIII-a
- lectie demonstrativa “În vizita prin muzeele bucurestene”, clasa a VI-a B, diriginte, Nicolescu Georgeta
- dezbateri:”Sa cinstim istoria patriei”- dedicata zilei nationale a românilor “Drepturile copilului, drepturile
omului”, “Ghidul pentru consiliere educationala-Idei pentru orele de dirigentie-edit. Raabe România”
- activitatea- Elev informat, pieton disciplinat- a fost realizata cu ocazia zilei sigurantei circulatiei .Elevii
au fost informati despre regulile de circulatie, au realizat afise si ecusoane.
- “Fii informat si vei fi mai puternic”-proiect realizat in cadrul orelor de dirigentie si în colaborare cu
Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog
-,,Familia- factor semnificativ în alegerea carierei’’-chestionar.Au participat prof.psiholog Peleanu
Mioara ,parintii si dirigintii claselor a VIII-a(27 nov). 
- Cea mai frumoasa clasa- concurs ce vizeaza activitati de gospodarire, de ambientizare personalizata a
claselor si a scolii.Se desfasoara la nivelul claselor I-VIII.Participa toti elevii si dirigintii.

Elevii claselor aVII-a si aVIII- a au fost informati cu privire la sustinerea tezelor cu subiect unic prin
afisarea metodologiei de catre responsabilii de comisie

II. Comisia de prevenire si combatere a violentei în mediul scolar este coordonata de prof. Iordan M. În
acest semestru nu au fost semnalate cazuri grave de indisciplina, violenta. Elevii care au prezentat forme
de manifestare agresiva în relatiile cu colegii si cu cadrele didactice au primit consiliere psihopedagogica
în cabinetul de consiliere din scoala. Ca activitati de preventie mentionez: întâlniri cu reprezentanti ai
Politiei de proximitate, Jandarmeriei, o strânsa legatura cu parintii prin Asociatia de Parinti , asigurarea
securitatii elevilor si a cadrelor didactice prin firme de paza si protectie, activitati educative desfasurte la
nivelul fiecarei clase etc.Au avut loc dezbateri pe tema violentei în cadrul orelor de dirigentie, consiliere,
dar si la sedintele cu parintii

III.Relatia cu comunitatea
Pentru ca scoala si familia sa actioneze în sensul unitatii de opinii privind educatia copiilor, în scopul
stabilirii unor relatii functionale, în sem I al anului scolar 2008-2009 au fost elaborate mai multe
chestionare privind relatia familie-scoala si au vizat cunoasterea copilului, organizarea programului zilnic
în familie, activitatile recreative si creative , probleme de comportament, gradul de responsabilitate al
familiei. În cadrul comisiei a avut loc în data de 8 ianuarie 2008 o întrunire în cadrul careia s-a discutat
despre drepturile si obligatiile elevilor stabilite în Regulamentul de ordine interioara al scolii.

IV.Comisia de disciplina
În semestrul I al acestui an scolar s-au desfasurat urmatoarele activitati:
- clasele a VII-a au întocmit referate cu tema ” Alcoolul si tutunul
– efectele lor asupra organismului” sub îndrumarea prof. Popa M. – noiembrie 2008;
Activitatea comisiei s-a desfasurat în colaborare cu Sectia 21 Politie, iar pe 29 ianuarie a avut loc
activitatea “Ziua delicventei juvenile” realizata împreuna cu agentii de proximitate

V. Igiena si sanatatea În sem.I, anul scolar 2008-2009, in cadrul Comisiei ,, Igiena si sanatate”coordonata
de doamna Barbulescu Viorica s-au realizat o serie de activitati cu elevii claselor I- VIII cu scopul
mentinerii starii de sanatate, cresterii capacitatii de adaptare si dezvoltare intelectuala si morala.
Pe parcursul semestrului, cabinetul medical a asigurat controlul periodic al elevilor, iar cadrele didactice
au abordat la dirigentie teme legate de igiena si sanatate.

VI.Activitatea Consiliului elevilor

CONSILIUL ELEVILOR coordonat de dir. educativ A. Gheorghe, de consilier, Mioara Peleanu si înv.A.
Georgescu, s-a desfasurat periodic si a urmarit responsabilizarea elevilor si implicarea lor în viata scolii.
De-a lungul semestrului au avut loc mai multe întalniri:
- organizarea activitatii si pregatirea alegerilor;
- alegerea secretarului, dezbatere/workshop pe tema “Comunicarea asertiva/agresiva si pasiva”;
- stuidu de caz- Atitudini si comportamente fata de persoanele cu nevoi speciale;
- O lume de întrebari si raspunsuri- dezbatere pe tema scoala-elev-dascal;
- Balul mastilor.
S-a realizat o actiune umanitra la Spitalul M.S.Curie, iar elevii scolii antrenati in aceasta activitate de
consilierii lor au dat dovada de umanitate si sensibilitate.
Elevii s-au implicat în organizarea mai multor activitati desfasurate la nivelul scolii: activitati caritabile,
serbari scolare,bal mascat, expozitii, aniversari, vizite, excursii si concursuri scolare.

VII. În cadrul Comisiei cultural-sportive coordonata de prof. Dinca Cristina s-au realizat urmatoarele


activitati:
- „Zilele Bucurestiului”, în cadrul acestei activitati au fost prezentate referate si portofolii de catre elevii
claselor a VII-a si a VIII-a. 
- Ziua Armatei- activitate organizata de profesorii Cerkez Constantin si Bartic Maricel; au fost invitati
veterani ai celui de-al doilea Razboi Mondial.
-„Ziua internationala a Marii Negre”, activitate desfasurata de catre prof. Dinca Cristina Elena, împreuna
cu elevii claselor a VIII-a, în cadrul careia s-au prezentat referate si portofolii realizate de elevi.
- Parada costumelor- Halloween, activitate sustinuta de prof. de engleza;
- Ziua Holocaustului- activitate realizata de prof. de istorie Cerkez Constantin, Bartic Maricel, invitat Oliver
Lustig

- 1 decembrie-90 de ani de la Marea Unire -depunerea unei coroane la Monumentul


Infanteristului(monument îngrijit si curatat de un inimos grup de parinti, elevi si
profesori).
- Concurs de recitare”Eminescu,pururi tânar” realizat pe 15 ianuarie

- Concurs cu ocazia Unirii Principatelor, „ Vin la Milcov cu grabire”organizatori prof.


Cerkez Constantin si Bartic Maricel

- Concurs de desene, „A ruginit frunza în vii”, clasa a III-a, înv. Bataus Cornelia.
- excursii, vizionari de filme, spectacole, serbari scolare.
- realizarea unui nou nr. al revistei scolii “Mladite” sub îndrumarea prof. Enache V. si Gina Nidelea,
realizarea unui interviu cu spotiva Gabriela Szabo;

VIII.Proiecte si programe incluse in calendarul MEdCT si ISMB Literatura pentru copii si adolescenti- genul
fantasy
Concursul Media Kinder
Concursuri de desene- initiator Carrefour România
Targul educational Bucuresti
Seminarul “Formarea cadrelor didactice pe problematica promovarii drepturilor copilului”
Sa citim pentru mileniul III

IX. Proiecte \ Programe propuse de institutia noastra si incluse în calendarul MEdCT si ISMB
- “Mic dejun cu cereale”, cls. a IV-a, resp. Ion Steluta
- “Si eu manânc sanatos”, cls.a III-a, resp. Gavrila Chira
- “Junior Achievement” program de ed. economica, în colaborare cu MECT si Asoc. Junior Achievement
România;
- “Sfaturi mari pentru cei mici” program de educatie rutiera în colaborare cu Politia Româna;
- “Sunt curat si manânc sanatos” program de ed. pentru sanatate în colaborare cu Asoc. Studentilor de la
Fac. de Medicina Bucuresti;
- “Fii informat si vei fi mai puternic”-proiect realizat in cadrul orelor de dirigentie si în colaborare cu
Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog

X. Parteneriate
• Parteneriat cu Compania Wave Division-pentru colectarea ambalajelor de lapte.
• Parteneriat cu Fundatia Educatia copiilor-Gradinita Little Giants - Bucuresti
• Parteneneriat cu Muzeul National de Istorie naturala ,,Grigore Antipa”
• Parteneriat cu Asociatia de Parinti,,Coecon-Ghica”-Bacau
• Protocol de Colaborare cu Circul Globus Bucuresti
• Protocol de Colaborare cu Procredit Bank SA

• Protocol de Colaborare interinstitutional cu Grupul scolar Industrial ,,Gheorghe Asachi”- Bucuresti


• Parteneriat cu Asociatia pentru Siguranta Comunitara si Antidrog-România
• Parteneriat cu Scoala nr. 2 Caracal – „Lumina, credinta si culoare” – clasele I-IV – simpozion de referate
si expozitie de desene
• Proiect - "Bucuria lecturii - Sa citim pentru mileniul III" - clasele a IV-a - proiect în colaborare cu
Gradinita 195 "Prichindel"
• "Mic dejun cu cereale" - cls. a IV-a - în colaborare cu Nestle-România
• "Si eu manânc sanatos" - cls. a III-a în colaborare cu Nestle-România
• "Junior Achievement" - proiect de educatie economica - în colaborare cu MEdCT si Asociatia Junior
Achievement-România
• "Sfaturi mari pentru cei mici" - program de educatie rutiera - în colaborare cu Politia Româna - cls. a IV-
a B - coordonator Iovanescu Floarea
• "Universul în care traim" - educatie prin astronomie - colaborare cu Cercul de astronomie de la Palatul
National al Copiilor - coord. Prof. Lipcanu Irina si Dinca Cristina
• Parteneriat cu Asociatia de Parinti - Scoala 174 "Constantin Brâncusi" si cu FNAIP;
• Parteneriat cu postul TV "Realitatea" si cu postul de radio "Radio Bucuresti"; 
• Parteneriat cu firma de productie publicitara S.C. Bekam Grup SRL;
• Parteneriat cu Biblioteca metropolitana Bucuresti, filiala Gheorghe Lazar;
• Parteneriat cu Brigada de Politie Rutiera Bucuresti;
• Parteneriat cu Muzeul judetean de Istorie si Arheologie Prahova-proiect educational ,,Porti deschise”