Sunteți pe pagina 1din 33
O So Tet Bee lave NM eiii ily) bar CONCURS Lucrurile usoare se invata acasa Flacare dintra noi a simtit cel putin © datéiplécorea hucrulul tint iasit din mainte propri, Ins nu tntotdeaune a fost la fel do ugor din lips de ‘soule porformante, Acum pliceroa do a face ceva cu mana ta este posibia datorité sculelor alectrice Skil gi a inovatilor aduse acastora, Cu Skil e mult mai ugor. SKU Grupul’ Booch EDITORIAL Ea rimul pas: inform: Ya miirturises¢ cli timpul liber mi-! petrec in mare parte *colinddnd” magazinele mici si en-gros-urile specializate in materiale de constructi si obiecte pentru cast. Am constatat i singurul lucru core lipseste, in ciuda varietiti coplesitoare a ofertei de pe piatii, este informatio. Foarte tor un vénzitor ne poute ajuta si alegem, sa ne hotdrdm ce produs sau obiect sti cumpariim si atunei aproape singurul citeriu core coordaneazti optiunile noastre raméne preful Asa am inteles mai bine, pe “pielea mea” dacit vrei, ce inseamna sd fii pus in sitvatia de a alege si, mai departe, vii inteleg pe voi toti, dragi cititori care imi scriati lund de lund despre problemele vousire. De aceea este imporiantd aceasti revisté pentru voi, pentru (8 vi jut fn waren decizllor in demersul de a vi feamenaja locuintele, Tnainte de orice pos po care vroti si facefi in schimbareu si modernizarea caselor trebuie si vi informati. Si dacé nu aveti acces la informatii, noi va stim {a dispozitic lund de luni prezentandu-va tehnologii, produse si obiecte pentru casti si — foarte important — idei, costuri, variante. Ali Hann ce-mnal: uil@hiparion com Gere ca Gu eae ieee peel ‘Dheeticonscul Filner Pons Secreiargen oe radace Pern fete RUG EMO a stc.y Sposa: GHA eee tly ca ‘ing. Ovid NEOLESCU aT Auer nee Fale Re Pawel palais Shi nioronissis Ae GilegrBtods Mirna Coane anys.) Co Pinaies Yo Caras mean nearer Dicer niet ie ao Depa Publatoty CUCL Harpen neu Nba get CECE ILE a ea ines Baparianpalmiugtnercscae wel osnimye HL PARION Come tn tira emetic tonne errant RCO Manor Gos omnes RO ORS ESTO) rin Descente Govmfonnialole iene te Aisin erica Pai ess) TST LAA Apartamentul de trei camere din Bucuresti care face objectul re- portajului nostru a su- ferit o consistenta cos- metizare si redecorare. 5 twodem cu costuri acceptabile 8 Fluidizarea spatiului in bucatarie Este o locuinta ce apar- fine unei tinere fai fara copii, care sia do- tit o reamenajare pla, estetica, cu modifi- cari mici de spatii, dar de efect. Pentru a reduce costuri- le reamenajarli, el au apelat la) designerul Rocsana Lupu si echipa ei de mesteri. Desi pe parcursul lucrarilor pro- prietarii au renuntat la serviciile designerului, din cauza incompatibi- ilor de mentalitate, ef au continuat reame- najarea in regie proprie cu echipa de mesteri. 1Z sar ain gips-carton st RAL. melaminat 14: etape in reamenajarea livingului 18 tavan fats cu spoturi 2 0 Finisaje in dormitorul matrimonial 26 Repozitionarea obiectelor sanitare 28 Solutii pentru eradicarea igrasiei (I) 37 condensut si ferestrete termopan 42 Strict necesar intro locuingé pentru unu* 4.6 Tratatcti decorativi 4S nevopsirea tocariei 57 Pavarea unei terase acoperite Plan dupa reamenajare PEM EU la redecorerea locuintel proprietarii sau inspirat din revista "Domus", de unde au preluat modelul barului si- tuat ntre bucétarie si holul de la intrare. In rest. proprie- tari skau impus idelle, care au fost materialzate de mes teri, respectiv prezenta volL- melor decorative din gips- carton cu spoturl fir living, dormitor, hol], aceeasi culoa- re de vopsea Th tat aparta- mentul (galber-porumb| cu excepiia ballor, parchet strati- ficat ca. pardoseal in ince peri si gresie in zona bucaité- fiel si a holulul. Obiectele sainitare si decorul bucatariel au fost in totalitate inlocuite si fepozitionate, iar calorife- rele din aluminiu existente inainte de cumpérarea Jocu- intel au fast pastrate. Volumele din gips-carton cu spoturi sunt realizate dis- cret din cauza inailtimil medii a incAperilor {eca. 2,50 m) care nu a permis montarea concomitenta de scafe in an- samblul acestor artificli de- corative. Ele au fost gandite In faport cu asezarea mo- bilierului pe care proprietari ilaveau deja inainte de cum pararea apartamentulut Per ansamblu sa ebtinut © imagine moderna, Fard desfiintéri masive de spatii, cu Inlocuin de zidun acolo unde a fost necesar si cu schimbarea Lnor dota (sis: tem electric, tevi termice, santtare, tamplarie PV.C., usi interioare, pardoseli) pentru un confort sporit. Adela PARVU Designer consultant: Rocsana LUPU Echipa de mesteri Cristian Dima {diriginte de santier), Costica Dima, Nicolae Dima, Florin Artareanu, fon lordache si Mihai Marin Timp de executie a lucrarii: 5 saptamani Cost total reamenajare: 7000 USD ce include pretul materialelor, al dotarilor si manopera (2500 USD), fard mobilier, fluidizarea spatiului din bucdtarie in apartament), prezen- tat in acest numér, bucataria era destul de spatioasa, dar nu indeajuns pentru a sa- tisface tn totalitate cerintele pentru noile utiliti dorite. Bucatéria dispunea de o camara ce se intindea pe un intreg perete si care ocupa o suprafata considerabila, Sa decis demolarea acesteia pentru. marirea spatiului Pentru depozitarea civerselor obiecte si ustensile necesare in bucatérie se vor folosi corpurl moderne de mobilier ce Inlocuiesc functiunea cé- mari, Camara avea pereti din BCA. care prezentau fisuri. Unul dintre pereti era comun holului de le intare, Prin desfiintarea acestula Sa obtinut fluicizarea spatiului si o mai mare libertate de miscare in bucatarie. Bucéitaria vézuta dinspre hol 1, urma demalani camart Privind din imteriorul bucatariel spre hol se por vedea pe tavan si pereti locul in care sa aflat camara. © parte a peretelui din BCA, comun cu holul, care urmeazd a ff demotat. Unut cintre peietil cama 4 sites peretele cles. pantitor dintre bucatarie si hol. Manopera: 10,000.000 tei Timp de executie: 7 zile BHOASCA EXTERIOR BROASCA DE SIGURANTA APLICATA BROASCA INTERION BROASCA DE SIGURANTA APLICATA ae) MANERE USA- alama BROASCA DE SIGURANTA APLICATA MANERE USA INTERIOR Bucuresti PCOS 10 Ws (COU ELA UCU constructii decorative pentru bucatarie Suprafata vechii bucdtarii includea si o camara ce a fost desfiintata ulterior, marindu-se astfel spatiul in zona. Pentru a personaliza bucataria s-au realizat volume decorative cu rolul de a asigura legatura cu holul si de a da o imagi- ne coerenta acestei zone prin care se accede in locuintd. Volumele au fost Montarea staloului se tn- 1 cepe cu fixarea ghidajelor in "U", mai intai pe podea si tavan, Se continua cu fixa- rea profilelor verticale “C". * fixeaz’ prima placé de gies-carton in holtesuruburi. fe Peniru canfigurarea nisei decorative a fost nevoie realizate din gips-carton care se monteaza usor si rapl din PA.L. melaminat si accesorii cromate. |, completate cu piese Element decorativ Dupa desfiintarea cémarit buceitaria este vizibila In In- tregime direct de la intrarea In casa. Pentru ca accesul locuinta s8 fie plcut, s8 nu existe senzatia 4 usa de la intrare este cea a bucatériel, Sa realizat uN sidlp decorativ din gips-carton care delimi- teaza discret cele doud spa- ti, Totedata acesi stalp, gain- dit in corelatie cu zidul de re- aistenté prezent pe aceeasi laturd a bucétariel, constitule baza de pomire pentru barul ce va fi constrult aici, Stélpul decorativ are 0 mica mis de- corativs, iluminat? cu un Spot. late modul de construe ire a acestul element din gips-carton. de decuparea placilor din gipscarton. De asemenea Sau pozitionat ghidaje in ju- 1ul portiunil decupate, Se pun ghidaje in pozitia orizontala si pe ce-a dea doua structuré de ghidaje verticale, paraleléi cu prima. Se monteaza si cea de-a doua placd de gips-car- ton, decupata, Placile para- lele au dimensiuni de 253 cm inailtime si 45 cm latime: Pentru a inchice acest 6 perete si folosit o place de 25 cm latime spre a copia létimea peretelui de re zistenta care se afla in partea Opusd bucatariel, Sa realizat montarea unei constructii din gips-carton de tip bar intre bucatarie si holul de la intrare, inclu- zand astfel holul in ansam- blul zonei de 2i. Constructia realizatA din gips-carton va fi extinsa cu accesorii croma- te si plese de mobilier pen- tru o functiume de bar com- plet dotata. Montajul se Incepe cu tra- I sarea dimensiunilor donte, pozitionand ghidajele in “U" pe pardoseaié, Aceste gh dajé au fiecare Jungimea de 100 cmsilitimea de 75 mm ™ — & Pentru a putea in- 2 =D troduce diblurile de fixare se dau gaurl cu bormasina tn ghidaje si in placa de beton. Diblurile sunt introduse mecanic, lovind cu ciocanul Se fixeaz’ primele dou profile "C’, avaind dimen- siunile egale cu cele ale pri- meélor montate (100 crm |un- gime si 75 em latime), \uera care permite imbinarea usoara cu ghidajele monta- te pe pardoseala, Montajul continua cf 5 area altor doua ghidaje verticale. Acestea all lungi- mea de 120 cm pentru c4 se doreste formarea unui su- port sub forma de cub, pe care vor puitea fl pozitionate diverse obiecte Ghidajele transversale se pozitioneazéi la inaltimea de 100 cm, mgPentru asigurarea_unel montari corecte sé folo- seste obligatoriu nivelatorul, mp Perpendicular pe cele D doua ghidaje transversa- le se fixeaza alte doua ghi- daje care contribuie la con: solidarea structurii metalice. 9% continua cue monta- fea _ultimelor ghidaje pentru formarea “cubului". qgPentru a proba daca 10 rortarca este corecié: se foloseste nivelatorul Ansamblul intregii struc: narile dintre acestea se pun a metalice a constructiei _COltare metalice care ulterior Dupa montarea placilor sunt chituite. 12... gips-carton, la imbi- Mihaela DOBRIN 13 { Ee) etape in reamenajarea y livingu lui Siu ty SST ESTER neciia a ore eu Me ee 1 { I Livingul, dupa bueata- rie, a fost camera care a suferit cele mai multe ‘ri deoarece pro- prietarii au dorit ssi personalizeze cat mai mult incdperea_prin- cipala a locuintei. Prima etapa in reame- najarea livingului. a fost indepartarea lino- leumului existent. Pen- tru ca aici urmeaza a fi montat parchet stratifi- cat este nevoie de o su- prafata perfect plana a podelei. Acest iucru a dus la spargerea vechii gape si la turnarea uneia nol. © alta etapa in reame- najarea livingului a fost curd¢area peretilor de calcio-vecchio si preg’ tirea acestora pentru aplicarea unei vopsele lavabile. La instalatia de inclzire s-au inlocuit fevile vechi de tur si re- tur ale caloriferutui cu unele din pexal. De ase- menea au fost schi hati si robinetil. S-a p: trat insa caloriferul deja existent in living care se prezenta intro stare destul de buna. eau ‘Tamplaria veche a fost in- focuita de 6 tamplarie din RVC. dotata cu geamuri ter mopan, care asigura izolarea termicaé si chiar fonicé a livingulut lluminatul camerei sa realizat prin construirea a doud scafe cu spoturi care asigura un ambient placut. De asemenea, usa de la living a fost inlocuité cu una noua care este prevazuta cu un geam semitransparent ce ajuta la iluminarea holulll Toate modificarile au vizat modernizarea livingului si personalizarea acestuia prin finisaje si valume decorative. Cazul acestei reamenaléri a fost Unul dintre putinele in care configurarea_livingului nu a suferit modifiari impor- tante, Forma livingului si existenta peretilor de rezis- temta nu a permis desfintéri sau daramari ale peretilor. Una dintre modificarile importante facute fn living a fost schimberea Intregii rete- le electrice deoarece sa tre- cut de la vechiul sistem la tlu- minatul cu spotur, ceea cea hecesitat marirea numarulul de fire electrice. Datorita noilor utilitati si locului lor de amplasare in |i- ving a fost schimbat Jecul prizelor si ali fost montate prize nol pentru telefon si pentru televizor. Pentru o imagine immpeca- bila a fivingului si din dorinta de uniformitate, peretil si tavanul incéperii_ (incluzénd scafele} au fost vopsite In aceeasi culoare. Trebuie spus faptul ca proprietarul a ales aceeasi culoare pentru toate incaperile casei, Chiar si a baie, jumatate din placile montate au o culcare aserna- Natoare vopsele} lavabile fo- losite in restul incéperilor, Avand in vedere forma perfect geometrica a spatiue lui, livingul urmeaz’ sa fie mobilat minimal, pentru un confort sporit si pentru a nu ocupa prea mult spatiu. 15 realizarea finisajelor in living in realizarea reamena- jarilor esentiale sunt finisajele. Acestea reu- sese si schimbe radical aspectul unei incdperi. Acelasi lucru s-a intam- plat si in cazul reame- najarii_ prezentate in acest numar, Finisajete facute aici au reusit 34 revolutioneze ambien- tul liviegutui. Vopsirea peretilor sa fé cut dupa ce acestia au fost indreptati si dati cu glet. S-a folosit vopsea lavabila intro culoare foarte calda. Jluminatul Incaperii s-a fa- Cut cu spoturi incastrate tn seafe. Acestea au o forma asimetricé si au fost montate pe plafonutl livingulu Pentru finisarea podele} Sa folesit parchet tripiustrati- ficat din lemn de fag, Pentru ca parchetul s@ poata fi montat, Sa spart vechea sa- pa si sa tumnat una nou. Tamplaria veche de lemn a fost inlocuita cu: tamplarie PVC, dotaté cu geamuri termopan, — Nedorindu-se montarea glafurilor la feres tre, s-a indreptat doar perva- ul, La aceasta |ucrare s-a fo- losit ipsos care a fost intins si nivelat cu spaclul, Pentru realizarea corecté a pervazur lui este nevoie de pozitiona- tea unul ghidaj de Jemn ca: Te este indepartat dupa ce Ipsosul sa intarit. (vezi imer ginie A, B, C| Un allt finisa) fcut livingu- lui @ fost montarea usii care separa aceasta camerd de hol. Sa ales o usé de interior din lemn superior, prevazuia cu un geam semitranspa- rent, care face ca lumina din living s& patrunda in hol si invers Golul de usa vézut inain- tea montarii, Se face un premontaj si se observa ¢4 usa nu In cape in golul corespunzétor el, de aceea se ajunge la concluzia cA partea superi- oaré a golulul de usd ne- cesita ajustari Aceasté parte a golului de usd prezinté armaturi metalice care asigura rezis- tenta zidului, de aceea nu pot fi taiate slindepartate, In schimb, cu ajutorul bormasi- nil se incearcé 0 indreptare a denivelarilor din aceasta zo- nat a peretelui. Tocul usii, dupa ce a fost montat, urmand a fi adu- sa si usa propriv-zisa. 7 reamenajarl in living Aici aceste constructii au o forma asimetrica si sunt execu tate din gips-carton, pe o struc- tur metalicé. Volumele sunt Prevazute cu spoturi dispuse la distante relativ egale unele fata de celelalte pentru a asigura o iluminare corecta si a da ansam- blului o imagine echilibrata, Aceste spoturi sunt alimentate la o sursé electricé si se aprind toate adata print-o simpla ma- nevral asupra comutatorului. Construirea volumelor s-a in- ceput prin trasarea pe plafon a formelor si dimensiunilor dori- te, iar mai apoi a fixarii ghida- Jelor metatice 18 favan fals cu spoturi Tavanul fals din tiving are atat rolul de a lumi- ha incaperea cat si unul decorativ. Acest gen de volumetrie decorativa poate masca si acoperi cu usurinta, denivelari- le plafonutui. in cazul acestei reame- najari sa dorit realiza- rea a doua astfel de seafe, pentru ilumina- rea uniforma a livingu- lui si pentru personali- zarea acestuia. Pentru construirea voll melor este pevoie de montarea pe pereti a ghida- Jjelor in “U" de 50 mm | time, fixate cu dibluri de 6 mm. Pentru realizarea for mei curbe a scafelar sau fo- Josit ghidaje flexibile din otel, care sunt fixate pe ple fon si imbinate cu ghidajele tn “U*. Pe aceste ghidaje metali- 2: se fixeaza placa de gips-carton cu holtzsuruburi. Scefa mare se intinde pe 3 © suprafaté: empl’ si de aceea a fost nevoie de mai multe plac) de gips-carton pentru ao construi. Atét sce fa cea mare cal si cea mica au o indaltime de 20 cm Placa de gips-carton, du- 4s ce a fost montale, se decupeazd in locurile unde urmeaza a fi instalate spotu- rile. Detaliti asupra nui de- cupaj fn placé prevézut pentru spot, Volurnele clin living au fost B construte la solicitarea ploprietarului in functie de vir toarea asezare a mobilierului, Atentie! Inainte de reali- zarea volumelor ce inglo- beaza spoturile se montea 7A Instalajia electrical. pre- vazurd pentru. a alimenta fiecare consumator in par te (oecurile halogene} Manopera tavan fals: 8.000.000 tei Pret spoturi: 90.000 lei/bucata Timp de executie: 2 zile CLEVISIETE UE 19 LeU CTC matrimonial finisaje in dormitorul Dormitorul matrimonial a fost refinisat, obtinamduse o imagine propice odihnei Pentru inceput a fost inde- partat linoleumul si a fost spart sapa veche, S-a tumat 0 sapa Noud Care constitule actualu! suport al parchett: Jui stratificat, Peretii au fost curatati de calciovecchio si au fost fini- sati CU Vopsea lavabili, folo- sinduse aceeasi culoare ca si in restut locuintel Dormitosul nu s-a extins st in spatiul balconului exis tent, proprietarul dorind sa pastreze pe aceasta din ur ma pentru diverse intrebuin- Uri (depozitare, uscare fufe etc), Vechea tamplarie a fost scoasd, montanduse o fereastré si o usd cu tamplei- re PVC. si geamurri termo- pan, care asiguia izolarea fo- nica si termica a incéiperii, flurminatul dormitorulul sa realizat prin construirea unel scafe, dotate cu neoane, dee- supra patulLi, si prin pozitiona- rea a dou’ aplice de perete Dormitorut 2 fost mobilat minimal. S-a dorit pozitiona- rea unui pat pe mijlocul in- caperii sia unui sifonier pe colt, plese strict necesare. Urmeaza a fi amplasata si o masuta pentru televizor ARCOM SINT Prose Maite mean Tica ON pn LAC (ein eee a oe nally Nicene te din polistiren exirudat Baghete de colo Profile din aluminiu profiece tecore, cusmuftractereriécenwel prlledeheapBicie. CASA GOTIC s.rJ- ‘SU. Cornatel nF.15, sector 1, Buourest) (din B-dul Jutui) Tel: (0211) 260 16 86; 224 69 06 | Fax: (021) 224 43.47, Mobil: 0722 638 682; 0745 656 278 ‘email: casagolie@eonetto teamenajart 5 milioane. 22 perete din B.C.A. inlocuit cu perete din gips-carton Timp de tucru (montarea}: 1% - 2 ore. Manopera {include montarea si vopsirea): Peretele dormitorului comun cu baia si holul a fost reconstruit din gips-carten. S-a recurs la aceasta varianta deoarece vechiul perete era din blocuri de B.C.A. sectionate pe jumatate si incorect zidite, fapt care in timp a dus la prezenta fisurilor, indiferent de calitatea materialelor folosite pentru zugravit. Noul perete s-a realizat cu dimensiuni standard [doud randuri de placi din gips-carton de o parte si de cealalta a scheletutui metalic), 0 compartimentare ce asigura in timp rezistenta si aspectul impecabil al acestuia. Se recomanda ca inante de fixere, sub placa de cips- caiton s& se puns intotdea- una un disiantier cu grosimea de | cm care dup’ termina. rea montéiri va fi Indepartat Acest lucru se face deoarece place lucreaz’ in timp, De asemenea, nu este te- comandat ca taietea si fixa- rea pléicilor de gips-carton sa se facA exact pe montantii pe care se fxeaz’ tocul de usd, deoarece riscul apantiei fisurilon dupa finisare este destul de mare: Fste necesar