Sunteți pe pagina 1din 39

Afecţiunile parodonţiului la copii

1. CS Precizați în ce cazuri la efectuarea probei Şiller–Pisarev gingia se colorează în cafeniu:


a) la toți copiii
b) în perioada rece a anului
c) în perioada caldă a anului
d) în cazul inflamaţiei gingiei
e) nu se colorează

2. CS Indicați cum este proba Şiller–Pisarev în perioada de schimb fiziologic al dinților:


a) este pozitivă
b) este negativă
c) poate fi pozitivă şi negativă
d) nu se efectuează
e) nu indică nimic

3. CS Marcați la ce valori a indicelui PMA se constată forma uşoară a gingivitei:


a) 10;
b) 30;
c) 50;
d) 30-60;
e) 60;

4. CS Indicați la ce valori a indicelui PMA se constată forma medie a gingivitei:


a) 10
b) 30
c) 50
d) 30-60
e) 60

5. CS Evidențiați la ce valori a indicelui PMA se constată forma gravă a gingivitei:


a) 10
b) 30
c) 50
d) 30-60
e) 60

6. CS Precizați ce tehnică de periaj mai des se recomandă copiilor până la vârsta de 5-6 ani:
a) standart
b) Bass
c) Charters
d) Leonardo
e) Foness

7. CS Numiți obiectul principal de periaj dentar:


a) pulberile dentare.
b) pasta de dinţi.
c) apele de gură.
d) scobitorile.
e) periuţa de dinţi

1
8. CS Precizați pe ce suprafețe dentare se apreciază indicele OHI-S (Green-Vermillion):
a) vestibulare ale 36, 46, 31 şi linguale ale 16, 11, 26
b) vestibulare ale 16, 41, 31 şi linguale ale 16, 11, 26
c) vestibulare ale 16, 11, 26, 31 şi linguale ale 36, 46
d) linguale ale 36, 41, 46 şi vestibulare ale 11, 26, 36
e) vestibulare ale 16, 11, 21, 26 şi linguale ale 46, 41, 31, 36

9. CM Evidențiați de ce depinde alegerea corectă a unei periuţe de dinţi:


a) gradul inflamaţiei gingivale
b) tipul gingiei: fină, fragilă
c) gradul retracţiei gingivale
d) sensibilitatea dentară
e) preferințele pacientului

10. CS Indicați când se termină formarea ţesuturilor parodonţiului la copii:


a) Odată cu formarea completă a rădăcinii
b) Peste un an după eruperea dintelui
c) Peste 6-12 luni după formarea completă a rădăcinii
d) Odată cu eruperea dintelui
e) Peste 2 ani după eruperea dintelui

11. CM Marcați cu ce semne se manifestă erupţia fiziologică a primilor dinţi în cavitatea orală la
copil:
a) Hipersalivaţie
b) Pruritul mucoasei procesului alveolar
c) Hiportermie
d) Micşorarea poftei de mâncare
e) Rar inflamaţia mucoasei în regiunea eruperii dinţilor

12. CM Numiți ce componente include parodonţiul:


a) gingia
b) palatul moale
c) periostul şi ţesutul osos al alveolei
d) ţesutul osos a maxilei şi mandibulei
e) cementul

13. CM Particularizați ce componente include parodonţiul:


a) ţesutul osos al maxilei şi mandibulei
b) periostul şi ţesutul osos al alveolei
c) palatul moale
d) gingia
e) periodontul

14. CS Precizați ce soluţie se utilizează pentru estimarea indicelui PMA:


a) 2% metilen blau
b) 30% azotat de argint
c) Shiller-Pisarev
d) 1% Iodinol
e) fucsina

15. CS Numiți ce soluţie se utilizează pentru estimarea indicelui PMA:

2
a) Shiller-Pisarev
b) Snyder
c) metilen blau
d) Iodinol
e) eritrozină

16. CS Indicați din ce moment apare necesitatea înlăturării placii bacteriane:


a) 5-6 ani (erup primii molari permanenţi)
b) 12-13 ani (erup toți dinţii permanenţi)
c) 3-4 ani
d) 2 ani
e) momentul erupţiei primilor dinţi temporari (se efectuează de către părinţi)

17. CM Marcați măsurile necesare pentru prevenirea afecţiunilor parodonţiului la copii:


a) instruirea igienică
b) prevenirea anomaliilor dento-maxilare
c) depistarea şi corectarea inserţiei ţesuturilor moi la oasele faciale
d) indepărtarea plăcii bacteriene de pe suprafeţele aproximale ale dinţilor
e) ignorarea flosingului

18. CS Numiți cea mai importantă perioadă pentru prevenirea afecţiunilor parodonţiului,
condiţionată de stabilizarea statutului hormonal:
a) de sugar
b) antenatală
c) prepubertară
d) pubertară
e) şcolară primară

19. CM Marcați depozitele dentare nemineralizate:


a) depunerile verzi
b) placa bacteriană
c) tartrul dentar supragingival
d) resturile alimentare
e) tartrul dentar subgingival

20. CM Evidențiați depozitele dentare nemineralizate:


a) pelicula dobândită
b) placa bacteriană
c) pigmenții alimentari
d) tartrul dentar supragingival
e) materia albă

21. CS Marcați depozitele dentare mineralizate:


a) pigmenții alimentari
b) placa bacteriană
c) tartrul dentar supragingival
d) resturile alimentare
e) pelicula dobândită

22. CS Evidențiați depozitele dentare mineralizate:


a) tartrul dentar subgingival
b) placa bacteriană

3
c) materia albă
d) resturile alimentare
e) pelicula dobândită

23. CS Numiți ce reprezintă: o masă densă şi coerentă de microorganisme într-o matrice


intermicrobiană, care aderă la dinţi sau la suprafeţele restaurărilor:
a) tartrul dentar subgingival
b) placa bacteriană
c) materia albă
d) resturile alimentare
e) pelicula dobândită

24. CS Marcați ce reprezintă: o peliculă acelulară formată cu saliva şi lichidul gingival:


a) tartrul dentar subgingival
b) placa bacteriană
c) materia albă
d) resturile alimentare
e) pelicula dobândită

25. CS Indicați ce reprezintă: un complex de bacterii şi detritus celular aderent lax:


a) tartrul dentar subgingival
b) placa bacteriană
c) materia albă
d) resturile alimentare
e) pelicula dobândită

26. CS Evidențiați prin ce metode se poate elimina pelicula dobândită:


a) clătire viguroasă cu apă
b) periajul dinţilor
c) profilaxia profesională
d) ultrasunet
e) activitate musculară

27. CM Precizați prin ce metode se poate elimina placa bacteriană:


a) periajul dinţilor
b) clătire viguroasă cu apă
c) profilaxia profesională
d) activitate musculară
e) irigaţii orale

28. CM Precizați prin ce metode se poate elimina materia albă:


a) clătire viguroasă cu apă
b) periajul dinţilor
c) profilaxia profesională
d) irigaţii orale
e) activitate musculară

29. CM Concretizați prin ce metode se pot elimina resturile alimentare:


a) clătire viguroasă cu apă
b) periajul dinţilor
c) flossing
d) câmp magnetic

4
e) irigaţii orale

30. CM Indicați în ce cazuri se acumulează materia albă în cavitatea orală:


a) se consumă alimente dure
b) nu se respectă igiena orală
c) se consumă alimente moi şi laxe
d) nu se consumă alimente bogate în fluor
e) se utilizează numai paste igienice

31. CS Marcați indicele pentru aprecierea frecvenţei afecţiunilor parodonţiului la copii:


a) co
b) COA
c) PMA
d) CPITN
e) OHI-S (Green-Vermillion)

32. CS Numiți indicele pentru aprecierea intensităţii afecţiunilor parodonţiului la copii:


a) co
b) COA
c) PMA
d) CPITN
e) OHI-S (Green-Vermillion)

33. CS Precizați indicele pentru aprecierea gravităţii gingivitei:


a) co
b) COA
c) PMA
d) CPITN
e) OHI-S (Green-Vermillion)

34. CS Marcați indicele pentru estimarea evoluţiei procesului inflamator a gingiei:


a) co
b) COA
c) PMA
d) CPITN
e) OHI-S (Green-Vermillion)

35. CS Precizați indicele pentru aprecierea stării igienei orale la copiii de 9 ani:
a) co
b) COA
c) PMA
d) Fiodorov-Volodkin
e) OHI-S (Green-Vermillion)

36. CS Evidențiați indicele pentru aprecierea plăcii bacteriene la copii:


a) co
b) COA
c) Fiodorov-Volodkin
d) OHI-S (Green-Vermillion)
e) PMA

37. CS Numiți indicele pentru aprecierea tartrului dentar la copii:

5
a) co
b) OHI-S (Green-Vermillion)
c) PMA
d) COA
e) Fiodorov-Volodkin

38. CS Indicați soluţia care conţine: 1 g iod, 2 g iodură de potasiu, 40 ml apă destilată:
a) sol. Fucsină
b) sol. Lugol
c) soluţia Shiller-Pisarev
d) soluţia metilen blan
e) Iodinol

39. CS Numiți cea mai frecvent întâlnită la copii patologie a ţesuturilor parodonţiului:
a) Gingivita
b) Parodontita
c) Parodontoza
d) Afecţiunile idiopatice cu afectarea progresivă a ţesuturilot parodonţiului
e) Parodontomele

40 CS Precizați cauza principală a gingivitelor la copii de vârstă preşcolară:


a) Disbalanţa statusului hormonal
b) Nerespectarea igienii cavităţii bucale
c) Consumarea excesivă a glucidelor
d) Bolile generale
e) Predispunere ereditară

41. CS Indicați ce proba poate fi pozitivă la copii până la vîrsta de 3 ani:


a) Cu benzidină
b) Cu formalină
c) Shiller-Pisarev
d) Caveţkii
e) Culajenko

42. CS Marcați semnele caracteristice pentru gingivita hipertrofică, forma edematoasă:


a) Hiperemia, edemarea gingiei, pungă parodontală de 3,5 mm, mobilitate de gradul I a dinţilor
b) Hiperemie, edemare, hemoragie gingivală, şanţ dento-gingival 3 mm
c) Hiperemie, edemare, hemoragie gingivală, şanţ dento-gingival 2-2,5 mm
d) Hiperemia, edemarea gingiei, pungă gingivală falsă 4 mm
e) Hiperemia, edemarea gingiei, pungă parodontală de 3 mm

43. CS Selectați semnele caracteristice pentru forma uşoară a parodontitei marginale:


a) Pungă parodontală de 4 mm, rezorbţia vârfilui septului interalveolar cu 1/3, mobilitate
dentară de gradul I
b) Pungă parodontală de 3,5 mm, osteoporoză, micşorarea înălţimii septului interalveolar mai
puţin de 1/3, mobilitatea dentară lipseşte
c) Pungă parodontală falsă de 3,5 mm, osteoporoză, mobilitatea dentară lipseşte
d) Hiperemie, edem, hemoragie gingivală, şanţ dento-gingival 2 mm
e) E. Hiperemie, edem, hemoragie gingivală la periaj

44. CS Indicați nivelul hialuronidazei în pungile parodontale:


a) Relativ crescută

6
b) Mult crescută
c) Absentă
d) Nesemnificativă
e) Scăzută

45. CM Marcași ce poate determina examenul radiologic în parodontologie:


a) Densitatea osoasă
b) Relaţiile privind reliefului osos
c) Profunzimea pungilor parodontale
d) Valoarea implantaţiei dentare
e) Vitalitatea dintelui

46. CS Precizați când sunt indicate metodele fizioterapeutice la X-histiocitoze:


a) Sunt indicate la orice vârstă
b) Sunt contraindicate
c) Necesită combinare cu tratamentul general
d) Sunt indicate de la vârsta de 5 ani
e) Sunt indicate de la vârsta de 18 ani

47. CM Selectați din ce elemente este format parodonţiul:


a) Osul alveolar
b) Gingie
c) Periodonţiu
d) Dentină
e) Cement

48. CM Stabiliți în ce caz acţiunea distructivă a bacteriilor asupra parodonţiului este consecinţa:
a) Întreruperii afluxului sanguin
b) Distrucţiei terminaţiilor nervoase
c) Unui mecanism complex de histoliză
d) Participării exo- şi endotoxinelor
e) Participării factorilor enzimatici şi citokininelor

49. CM Precizați în ce caz acţiunea distructivă a bacteriilor asupra parodonţiului marginal este
consecinţa:
a) Unor mecanisme complexe de histoliză
b) Participării exo- şi endotoxinelor
c) Perturbării troficităţii locale
d) Scăderii afluxului sanguin
e) Distrucției biofilmului dentar

50. CM Numiți componentele structurale ale plăcii bacteriene:


a) Exsudatul inflamator seros
b) Agregatele bacteriene
c) Celulele epiteliale descuamate
d) Produsele de metabolism celular
e) Fungiile

51. CM Indicați mecanismele pentru aderenţa bacteriilor la pelicula plăcii supragingivale:


a) Precipitare
b) Aglutinare
c) Hidrofobia

7
d) Electrostatice
e) Prin structurile bacteriene specializate

52. CM Marcați elementele plăcii bacteriene mineralizate care acoperă suprafaţa tartrului în zona
subgingivală:
a) Cocii
b) Bacilii
c) Filamentele fără orientare caracteristică
d) Bacteriile orientate în unghi drept faţă de suprafaţa tartrului
e) Legăturile specifice interbacteriene

53. CM Numiți factorii din salivă care se opun formării şi maturaţiei plăcii bacteriene:
a) Mucina
b) Lipaza
c) Lactoferina
d) Sistemele tampon salivare
e) Sistemul L Po

54. CM Selectați factorii care determină particularităţile evoluţiei clinice a afecţiunilor


parodonţiului la copii:
a) Imaturitatea morfologică şi funcţională a ţesuturilor parodonţiului
b) Sexul copilului
c) Disproporţiile creşterii şi maturizării ţesuturilor parodonţiului, a structurilor şi sistemelor,
care asigură adaptarea organismului către mediul extern
d) Dereglarea dicției
e) Starea psihologică

55. CM Numiți particularităţile evoluţiei clinice a afecţiunilor parodonţiului la copii:


a) Procesul inflamator-distructiv este principalul semn caracteristic pentru toate formele
afecţiunilor parodonţiului
b) Afecţiunile idiopatice ale parodonţiului cu liza progresivă a ţesuturilor parodonţiului şi
procesele neoplazice apar rar
c) Afecţiunile parodonţiului se asociază cu micşorarea bruscă a stării imunologice
d) Cel mai frecvent se întâlnesc forma catarală şi hipertrofică a gingivitei
e) Procesele patologice pot să dispară fără urme sub acţiunea unor intervenţii minimale sau fără
de ele, sau, necătînd la înlăturarea cauzei, pot căpăta un caracter progresiv şi sinestătător

56. CM Indicați semnele caracteristice pentru gingivita catarală:


a) Hiperemia, edemarea gingiei, pungă parodontală de 3,5 mm, mobilitate de gradul I a dinţilor
b) Hiperemie, edemare, hemoragie gingivală, şanţ dento-gingival 1 mm
c) Hiperemie, edemare, hemoragie gingivală, şanţ dento-gingival 2,5 mm
d) Hiperemia, edemarea gingiei, pungă gingivală falsă 4 mm
e) Hiperemia, edemarea gingiei, pungă parodontală de 3 mm

57. CM Numiți procesele ce se pot produce în cursul evoluției normale a tratamentului


ortodontic:
a) Creşterea mobilităţii dentare localizate la un grup sau la toţi dinţii
b) Distrucţii ale parodonţiului de susţinere
c) Apariţia pungilor adevărate
d) Lărgirea spaţiului periodontal
e) Apariția gingivitei hipertrofice

8
58. CM Selectați procesele ce pot fi cauzate de bolile generale:
a) Favorizează producerea bolii parodontale
b) Declanşează boala parodontală
c) Grăbesc evoluţia bolii parodontale
d) Uşurează instalarea complicaţiilor
e) Favorizează apariţia recidivelor

59. CM Marcați procesele ce pot fi cauzate de bolile generale:


a) Reduc efectul tratamentului local
b) Favorizează producerea bolii parodontale
c) Determină producerea bolii parodontale
d) Grăbesc evoluţia afecţiunilor parodontale
e) Uşurează instalarea complicaţiilor şi recidivelor afecţiunilor parodontale

60. CM Numiți bolile ce influenţiază evident evoluţia bolii parodontale:


a) Reumatismul cronic.
b) Infecţiile respiratorii
c) Bolile cardio-vasculare
d) Hipovitaminozele
e) Diabetul zaharat

61. CM Numiți leziunea gingivală precoce în gingivite:


a) Ulceraţiile
b) Edemul
c) Congestie
d) Iritaţiile de natură tartrică
e) Inflamaţia aseptică

62. CM Selectați procesele în parodont ce pot fi cauzate direct de ocluzia traumatică:


a) Inflamaţia parodonţiului
b) Apariţia pungilor parodontale
c) Influenţiază procesul patologic de iniţiere şi evoluţie a pungilor parodontale
d) Este un factor secundar în patogenia parodontopatiilor
e) Produce modificări patologice neinflamatorii

63. CM Numiți cazurile când formele hipertrofice şi hiperplazice de gingivite sunt mai frecvente:
a) La fete în perioada pubertară
b) La băieţi
c) În sarcină
d) În anumite perioade fiziologice
e) La preșcolari

64. CS Indicați localizarea afectării în gingivita catarală ușoară la copii:


a) gingia marginală
b) papila gingivală
c) gingia alveolară
d) osul alveolar
e) periodontul

65. CS Precizați localizarea afectării în gingivita catarală medie la copii:


a) papila gingivală
b) gingia marginală

9
c) gingia alveolară
d) osul alveolar
e) periodontul

66. CS Numiți localizarea afectării în gingivita catarală gravă la copii:


a) gingia marginală
b) papila gingivală
c) gingia alveolară
d) osul alveolar
e) periodontul

67. CS Precizați numărul dinților în zona cărora gingivita catarală este considerată ca localizată
la copii:
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10

68. CS Precizați numărul dinților în zona cărora gingivita catarală este considerată ca
generalizată la copii:
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7

69. CS Precizați interpretarea indicelui PMA până la 30% în cazul gingivitei catarale:
a) lipsa procesului inflamator
b) grad foarte ușor
c) grad ușor
d) grad moderat
e) gravitate severă

70. CS Numiți interpretarea indicelui PMA de la 31% până la 60% în cazul gingivitei catarale:
a) lipsa procesului inflamator
b) grad foarte ușor
c) grad ușor
d) grad moderat
e) gravitate severă

71. CS Clarificați interpretarea indicelui PMA de la 61% în cazul gingivitei catarale:


a) lipsa procesului inflamator
b) grad foarte ușor
c) grad ușor
d) grad moderat
e) gravitate severă

72. CS Caracterizați ce este tipic pentru gingivita ulcerativă necrozantă la copii:


a) peliculă necrotică pe gingii
b) sângerări și edem al gingiilor
c) mărirea volumului gingiei, prezența pungilor parodontale false

10
d) afte unitare și macule pe mucoasa orală
e) recesiunea gingiei

73. CS Precizați când valoarea prevalenței bolii parodontale după OMS este considerată înaltă:
a) 20%
b) 30%
c) 45%
d) 60%
e) 80%

74. CM Precizați cum se realizează testul percuţiei dentare în parodontologie la copii:


a) Prin lovire moderată
b) Longitudinal
c) Transversal
d) Numai în axul dintelui
e) La nivelul feţelor vestibulare

75. CM Indicați elementele examinării copiilor cu parodontopatii marginale cronice:


a) Expunerea motivelor prezentării
b) Anamneza
c) Examen paraclinic subiectiv
d) Examen clinic obiectiv al parodonţiului marginal
e) Examene complementare

76. CM Particularizați cum se realizează examenul clinic al parodonţiului marginal la copii:


a) Cu presiune
b) Inspecţie
c) Percuţie
d) Auscultaţie
e) Palpare

77. CM Selectați ce informație oferă radiografia în parodontologia pediatrică:


a) Gradul atrofiei osoase
b) Forma atrofiei osoase
c) Morfologia spaţiului periodontal
d) Starea gingiei
e) Vitalitatea dintelui

78. CM Marcați ce date oferă radiografia în parodontologia pediatrică:


a) Localizarea, mărimea şi tipul leziunilor osoase
b) Aspectul corticalei interne a osului alveolar
c) Aspectul osului spongios în special la nivelul septurilor interdentare
d) Adâncimea pungilor parodontale false
e) Gradul de mobilitate patologică

79. CM Indicați semnele radiologice caracteristice pentru parodontită:


a) Deplasarea dinţilor
b) Osteoporoză cu păstrarea formei anatomice a septurilor intralveolare şi a laminei corticale
c) Destrucţia laminei corticale, osteoporoza osului septului intralveolar
d) Rezorbţia osului septului intralveolar de la 1/3 până la 2/3 şi mai mult
e) Rezorbţia rădăcinei dintelui

11
80. CM Precizați patologia pentru care sunt tipice afectarea oaselor scheletului şi ale maxilarelor:
a) Sindromul Papillion-Lefevre
b) Diabetul zaharat
c) Boala Letterer-Zive
d) Hipoimunoglobulinemie
e) Boala Hend-Shiuller-Cristcen

81. CM Indicați semnele caracteristice pentru parodontita marginală de gravitate medie:


a) Profunzimea pungii 4 mm
b) Profunzimea pungii 6 mm
c) Rezorbţia septului intralveolar de 1/2
d) Rezorbţia septului intralveolar mai puţin de 1/3
e) Rezorbţia septului intralveolar de 2/3

82. CM Numiți semnele caracteristice pentru parodontita marginală de gravitate medie:


a) Mobilitatea dentară – gradul 1
b) Mobilitatea dentară – gradul 2-3
c) Rezorbţia septului intralveolar de 1/2
d) Rezorbţia septului intralveolar de 2/3
e) Profunzimea pungii 4 mm

83. CM Marcați semnele caracteristice pentru parodontita marginală gravă:


a) Profunzimea pungii 4 mm
b) Profunzimea pungii 6 mm
c) Pungă falsă de 6 mm
d) Mobilitatea dentară – gradul 1
e) Mobilitatea dentară – gradul 2-3

84. CM Precizați semnele caracteristice pentru parodontita marginală gravă:


a) Rezorbţia septului intralveolar de 1/2
b) Rezorbţia septului intralveolar mai puţin de 1/3
c) Mobilitatea dentară – gradul 1
d) Rezorbţia septului intralveolar de 2/3
e) Mobilitatea dentară – gradul 2-3

85. CM Indicați ce metode de tratament pot fi aplicate în caz de gingivită cronică hiperplazică:
a) Lazer
b) Ionoforeza cu KI 5%
c) Automasajul gingival
d) Diatermocoagularea punctiformă
e) Electoforeză cu lidază, ronidază

86. CS Selectați ce remedii sunt indicate pentru tratamentul copiilor cu boală parodontală:
a) pastele dentare profilactice cu Ca
b) pastele dentare curative cu extracte din plante
c) elixirele care conțin F
d) dezodorizantele de gură cu plante antiinflamatoare
e) apele de gură cu F

87. CS. Precizați ce medicamente se injectează în papile gingivale în terapia de sclerozare:


a) soluție de glucoză, heparină, novembikhin
b) antiseptice, enzime, antibiotice

12
c) antibiotice, heparină, tripsină
d) furacilin, miramistin, heparin
e) soluție fiziologică, antiseptice, cheratolitice

88. CS Selectați metoda utilizată mai frecvent la copii în tratamentul recesiunii gingivale:
a) chirurgicală
b) curenții fluctuați
c) îndepărtarea depozitelor dentare
d) iontoforeza cu vitamina C
e) masajul gingiei

89. Precizați ce pansamente se folosesc după chiuretajul pungilor parodontale la copii:


a) curative stimulatoare
b) antiinflamatoare
c) protectoare
d) enzimele
e) cheratoplastice

90. Indicați pe cât timp se aplică pansamentul după chiuretajul pungilor parodontale la copii:
a) 6 ore
b) 1 zi
c) 5 - 7 zile
d) 12 - 14 zile
e) 30 zile

91. Precizați ce metodă de periaj dentar este recomandată copiilor în boala parodontală:
a) Fones
b) standard
c) Chearters
d) Leonard
e) Stillman

92. CS Indicați ce se recomandată să se utilizeze în gingivostomatita ulcerativă necrozantă


Vincent:
a) medicamentele antiprotozoice
b) îndepărtarea depunerilor necrotice din zona afectată
c) îndepărtarea numai a depunerilor moi
d) chiuretajul pungilor parodontale
e) antibiotice

93. CM Precizați ce permite să determine sondarea în paradontologia pediatrică:


a) adâncimea pungii parodontale
b) starea pulpei
c) starea parodonțiului
d) starea osului alveolar
e) prezența defectelor raduculare subgingivale

94. CM Clarificați ce se poate stabili la analiza ocluziografiei la copii:


a) semnele de încărcare inegală în malocluzii
b) semnele încărcării inegale în ocluzia ortognatică
c) poziția înghesuită a dinților
d) dereglările masticației

13
e) contactele ocluzale uniforme

95. CS Selectați metoda de cercetare obligatorie în vizita de dispensarizare la stomatolog a


copiilor în perioada pubertară:
a) determinarea toleranței la glucoză
b) examinarea cu raze X
c) testul Schiller-Pisarev
d) testul de alergie
e) testul de înțepătură

96. CS Numiți ce studiu este cel mai oportun pentru a fi inclus, în primul rând, în planul de
diagnosticare a bolilor parodontale la copilul de 5 ani cu mobilitate a molarilor temporari:
a) determinarea toleranței la glucoză
b) testul clinic a sângelui
c) analiza urinei
d) testul de alergie
e) examinarea cu raze X

97. CM Selectați bolile cu manifestări parodontale la copii:


a) Boala Letterer-Zieve
b) Boala Christian-Schuller
c) Boala Taratynov
d) X-histiocitoză
e) sindromul Stevens-Johnson

98. CM Indicați ce este obligatoriu în prevenirea bolii parodontale la copii:


a) instruirea igienică a cavității orale
b) examinarea clinică a copiilor cu boli de sistem ale organismului
c) prevenirea malocluziei
d) identificarea și corectarea inserției anormale a țesuturilor moi în cavitatea orală
e) miogimnastica

99. CS Marcați ce madicamente sunt preferabile să se utilizeze pentru tratamentul gingivitei


cronice la copii:
a) enzimele proteolitice
b) unguentele cu antibiotice
c) medicamente antiinflamatoare de origine vegetală
d) orice medicamente antiinflamatoare
e) scleroterapie

100. CM Selectați metodele aplicate în tratamentul gingivitei cronice cu semne de hiperplazie


gingivală la copii:
a) îndepărtarea plăcii și a tartrului dentar
b) terapia antiinflamatoare
c) scleroterapia
d) masajul gingiei
e) chiuretajul pungilor parodontale

101. CS Indicați remediile igienice oportune în tratamentul patologiei parodontale la copii:


a) pastele dentare curative
b) paste dentare igienice
c) elixirurile

14
d) pulberile dentare
e) deodorantele pentru cavitatea bucală

102. CS Marcați ce este absolut necesar de ralizat în caz de parodontită generalizată pe fondul
presupusei histiocitoze X la copii:
a) radiografia
b) determinarea adâncimii pungii parodontale
c) aprecierea sângerării gingiilor
d) aprecierea ocluziei
e) ocluziografia

103. CS Indicați boala la care sunt prezente modificări ale pielii tălpilor și palmelor în
combinație cu leziuni parodontale severe la copii:
a) Boala Itsenko-Cushing
b) nanismul hipofizar
c) Sindromul Papillon-Lefebvre
d) neutropenia ciclică
e) sifilisul congenital

104. CS Marcați factorul care contribuie la dezvoltarea gingivitei cronice locale la copii:
A. boli ale tractului gastro-intestinal
B. înghesuirea dentară
C. bolile de sânge
D. diateza exudativă
E. bolile de rinichi

105. CS Descrieți semnele clinice ale gingivitei catarale cronice la copii:


a) hiperemie congestivă, sângerare și edem al papilelor gingivale
b) gingiile sunt mărite, deformate
c) gingiile sunt palide, recesiunea gingivală 1-3 mm
d) marginea gingivală este ulcerată, acoperită cu peliculă cenușie, miros putrid
e) gingiile sunt palide, coletul dinților este expus

106. CS Planificați tratamentul gingivitei catarale cronice la copii:


a) igiena orală, îndepărtarea plăcii dentare, agenți de sclerozare, fizioterapie
b) igiena cavității bucale, îndepărtarea plăcii dentare, aplicarea pansamentelor curative
c) igiena orală, eliminarea factorilor locali (corectarea frenului, plastia vestibulului gurii etc.),
electroforeza cu vitamine, toate tipurile de masaj
d) anestezie, îndepărtarea plăcii dentare, aplicarea enzimelor proteolitice, a agenților
antibacterieni
e) anestezie, masaj, aplicarea pe gingii a medicamentelor keratoplastice

107. CS Aplicați soluția pentru tratamentul pungilor parodontale în stadiul avansat al


parodontitei la copii:
a) 2,5% iod
b) 0,06% clorhexidină
c) 20% AgNO
d) 40% formalină
e) verde brilliant

108. CS Indicați unguentul recomandat pentru aplicare în gingivita cronică catarală la copii:
a) 0,25% oxolinic

15
b) 2% neomicină
c) 2% bonaftonă
d) 5% butadionă
e) 5% sintomicină

109. CS Marcați semnele clinice ale gingivitei hipertrofice la copii:


a) sângerare și edem al papilelor gingivale
b) gingiile sunt mărite, deformate
c) gingiile sunt palide, recesiunea gingivală 1-3 mm
d) marginea gingivală este ulcerată, acoperită cu peliculă cenușie, miros putrid
e) gingia este hiperemiată, edematoasă

110. CS Evidențiați semnele clinice ale gingivitei ulcero-necrotice la copii:


a) sângerare și edem al papilelor gingivale
b) gingiile sunt mărite, deformate
c) gingiile sunt palide, recesiunea gingivală 1-3 mm
d) marginea gingivală este ulcerată, acoperită cu peliculă cenușie, miros putrid
e) gingia este hiperemiată, edematoasă

111. CS Realizați tratamentul gingivitei hipertrofice la copii:


a) igiena orală, îndepărtarea plăcii dentare, substanțe de sclerozare, fizioterapie
b) igiena cavității bucale, îndepărtarea plăcii dentare, aplicarea pansamentelor medicale
c) igiena orală, eliminarea factorilor locali (corectarea frenului, plastica vestibulului gurii etc.),
electroforeza cu vitamine, toate tipurile de masaj
d) anestezie, îndepărtarea plăcii dentare, aplicarea enzimelor proteolitice, a substanțelor
antibacteriene
e) anestezie, substanțe antibacteriene, fizioterapie

112. CS Indicați tratamentul gingivitei ulcero-necrotice la copii:


a) anestezie, substanțe antibacteriene, fizioterapie
b) igiena orală, îndepărtarea plăcii dentare, substanțe de sclerozare, fizioterapie
c) igiena cavității bucale, îndepărtarea plăcii dentare, aplicarea pansamentelor medicale
d) igiena orală, eliminarea factorilor locali (corectarea frenului, plastica vestibulului gurii etc.),
electroforeza cu vitamine, toate tipurile de masaj
e) anestezie, îndepărtarea plăcii dentare, aplicarea enzimelor proteolitice, a substanțelor
antibacteriene

16
Afecţiunile mucoasei cavităţii orale
1. CM Numiți funcţiile mucoasei cavităţii orale:
a) Senzitivă
b) De absorbţie
c) Plastică
d) De protecţie
e) De nutriție

2. CM Numiți ţesuturile tunicii mucoasei orale:


a) Conjunctiv
b) Epitelial
c) Adipos
d) Mucoasa propriu zisă
e) Submucos

3. CM Marcați criteriile ce stau la baza clasificării afecţiunilor mucoasei orale la copii după T.
Vinogradova:
a) Evoluţia clinică
b) Localizarea proceselor patologice
c) Factorii etiologici
d) Vârsta copilului
e) Manifestările morfologice

4. CM Numiți grupele de afecţiuni ale mucoasei orale la copii după criteriul de etiologie din
clasificarea T.Vinogradova:
a) Micotice, virotice, bacteriene
b) Modificări ale mucoasei orale ca semne a patologiei altor organe şi sisteme ale organismului
c) De la agenţi mecanici, termici, chimic.
d) Congenitale
e) Alergice

5. CM Indicați variantele de localizare a patologiei pe mucoasa orală la copii după clasificarea


T.Vinogradova:
a) Cheilită
b) Glosită
c) Pareită
d) Adenită
e) Papilită

6. CM Precizați variantele de localizare a patologiei pe mucoasa orală la copii după clasificarea


T.Vinogradova:
a) Stomatită
b) Gingivită
c) Limfadenită
d) Tonzilită
e) Palatinită

7. CM Selectați manifestările morfologice ale afecţiunilor mucoasei orale la copii după


clasificarea T. Vinogradova:
a) Elemente primare
b) Elemente secundare
c) Elemente terţiale

17
d) Inflamaţie
e) Tumoare

8. CM Precizați tipurile mucoasei orale după particularităţile morfo-funcţionale:


a) Masticatoare
b) De înveliş
c) Specializată
d) Mixtă
e) Secretori.

9. CM Numiți elemente primare pe mucoasa orală:


a) Bula
b) Vezicula
c) Macula
d) Afta
e) Papula

10. CM Numiți elementele primare ale afecţiunilor mucoasei orale:


a) Scuama
b) Macula
c) Crusta
d) Pustula
e) Erozia

11. CM Precizați elementele primare ale afecţiunilor mucoasei orale:


a) Pustula
b) Erozia
c) Bula
d) Papula
e) Cicatricea

12. CM Numiți elemente secundare pe mucoasa orală:


a) Bula
b) Eroziunea
c) Afta
d) Cicatricea
e) Papula

13. CM Numiți elementele secundare ale afecţiunilor mucoasei orale:


a) Afta
b) Tuberculum
c) Fisura
d) Urticaţia
e) Ulcerul

14. CM Selectați elementele secundare ale afecţiunilor mucoasei orale:


a) Tuberculum
b) Fisura
c) Chistul
d) Urticaţia
e) Macula

18
15. CS Marcați factorul ce produce cel mai frecvent eroziunea traumatică a mucoasei suprafeței
inferioare a vârfului limbii la copiii cu vârsta de 1-2 luni:
a) obiectele de igienă orală pentru nou-născuți
b) jucăriile cu margini ascuțite
c) dinții erupți prematur
d) suzetele, biberoanele din cauciuc pe sticlă
e) inelele pentru erupția dinților

16. CS Descrieți modificările caracteristice pentru leziunile traumatice ale mucoasei bucale la
copii:
a) eroziuni unitare de formă rotundă sau ovală, dureroase
b) eroziune unitară de formă iregulată, ușor dureroasă sau nedureroasă
c) vezicule în diferite sectoare ale mucoasei bucale
d) gingivita catarală acută
e) depuneri albe cazeoase pe mucoasa bucală

17. CS Marcați cât timp se menţine inflamaţia acută ca consecinţă a traumei mucoasei orale la
copii:
a) 10-14 zile
b) 1 lună
c) 5-7 zile
d) Mai mult de 1 lună
e) 2 zile

18. CS Precizați la care copii mai frecvent apar aftele lui Bednar:
a) Slăbiţi, care sunt alimentaţi artificial
b) Alimentaţi artificial de la 6 luni de viaţă
c) Cu vicii cardiace
d) Cu deprinderi vicioase
e) Născuţi cu o lungime mai mică de 48 cm

19. CM Selectați elementele caracteristice pentru trauma cronică a mucoasei orale:


a) Bula
b) Afta Bednar
c) Eroziune
d) Cicatrice
e) Ragada

20. CM Precizați localizarea mai frecventă a eroziunilor şi ulcerelor decubitale a mucoasei orale
la copii:
a) Palatului dur
b) Pe vârful sau suprafaţa laterală a limbii
c) Pe vălul palatin
d) În regiunea jugală
e) Pe plica trecătoare

21. CM Selectați patologia cu care se realizează diagnosticul diferenţial al traumelor mucoasei


orale la copii:
a) Mărgăritărelul
b) Stomatita herpetică acută
c) Necroza mucoasei orale la leucoze, la dereglări ale circulaţiei sanguine decompensate
d) Stomatita aftoasă cronică recidivantă

19
e) Sifilisul

22. CS Numiți medicamentele care provoacă arsuri chimice ale mucoasei bucale la copii:
a) bicarbonatul de sodiu
b) lizozimă
c) hipoclorura de sodiu
d) vinilina
e) clorhexidina

23. CS Precizați ce factor determină succesul tratamentului eroziunilor traumatice și ulcerelor


decubitale ale mucoasei orale la copii:
a) alegerea analgezicelor
b) eliminarea factorului care lezează membrana mucoasă
c) utilizarea dezinfectanților
d) utilizarea medicamentelor keratoplastice
e) utilizarea medicamentelor antibacteriene

24. CS Concretizați la ce vârstă se depistează aftele Bednar la copii:


a) primele luni de viață
b) vârsta prepreșcolară
c) vârsta preșcolară
d) vârsta școlară
e) adolescență

25. CS Selectați medicamentul utilizat pentru anestezia mucoasei bucale la copii:


a) 0,1% soluție de novocaină
b) Soluție 2% de novocaină
c) 0,5% suspensie de anestezină în glicerină
d) 10% suspensie de anestezină în ulei
e) 10% spray de lidocaină

26. CM Indicați medicamentele pentru tratamentul traumei cronice a mucoasei orale la copii:
a) Cheratolitice
b) Anestezice
c) Cheratoplastice
d) Antiseptice
e) Corticosteroizi

27. CS Indicați ordinea realizării tratamentului traumei cronice a mucoasei orale:


a) Anestezie, înlăturarea cauzei, prelucrare antiseptică, cheratoplastice
b) Înlăturarea cauzei, prelucrare antiseptică, cheratoplastice
c) Înlăturarea cauzei, anestezie, prelucrare antiseptică, cheratoplastice
d) Prelucrare antiseptică, anestezie, cheratoplastice
e) Prelucrare antiseptică, cheratoplastice

28. CS Precizați procesele ce apar pe primul plan în cazul evoluţiei acute a procesului
inflamator:
a) Alterative
b) Alterative şi exsudative
c) Exsudative şi proliferative
d) Proliferative
e) Alterative şi proliferative

20
29. CS Concretizați ce reprezintă manifestarea bolii sub formă de semne aparte:
a) Modificare
b) Leziune
c) Boală
d) Stare patologică
e) Pre-boală

30. CS Precizați ce reprezintă lezarea integrităţii ţesuturilor sau organelor cu dereglarea funcţiei:
a) Modificare
b) Leziune
c) Boală
d) Stare patologică
e) Pre-boală

31. CS Concretizați ce reprezintă aftele lui Bednar:


a) Boală
b) Modificare
c) Leziune traumatică
d) Leziune termică
e) Leziune medicamentoasă

32. CS Precizați ce reprezintă eritemul exudativ polimorf:


a) Boală
b) Modificare
c) Leziune traumatică
d) Leziune termică
e) Leziune medicamentoasă

33. CS Concretizați ce reprezintă limba “de zmeură”:


a) Boală
b) Modificare
c) Leziune
d) Stare patologică
e) Pre-boală

34. Clarificați etiologia piodermitei marginei roșii și pielei buzelor la copii:


a) fungică
b) infecțioasă
c) infectio-alergică
d) virală
e) alergică

35. CS Precizați ce elemente se depisteză în piodermita marginei roșii și pielea buzelor la copii:
a) pustule, cruste groase galbene
b) eroziune acoperită cu depuneri fibrinoase
c) depuneri cazeoase
d) cruste transparente fixate în centru
e) erupție urticarială, hiperemie difuză

36. CS Clarificați ce concentrație a soluției de peroxid de hidrogen este indicată pentru înmuierea
crustelor purulente la piodermita marginei roșii a buzelor la copii:

21
a) 1%
b) 3%
c) 5%
d) 10%
e) 30%

37. CS Numiți unguentul utilizat pentru tratarea piodermitei marginei roșii a buzelor la copii:
a) 0,25% oxolină
b) 2% tebrofenă
c) 2% neomicină
d) clotrimazol
e) butadienă

38. CS Suplementați unguentul antibacterian în tratamentul piodermitei marginei roșii a buzelor


la copii în cazul prezenței în anamneză de reacții alergice cu unguentul:
a) ftorocort, flucinar
b) tebrofen 2%
c) bonafton 2%
d) butadienă
e) clotrimazol

39. CS Numiți agentul cauzal al difteriei:


a) fusospirochetele
b) streptococul hemolitic
c) Corynebacterium diphtheriae (bacilul, bagheta lui Leffler)
d) virusul Coxsackie
e) actinomicete

40. CS Precizați ce conțin pseudomembranele în regiunea faringeană la difterie:


a) fibrină și celulele agentului cauzal al bolii
b) filamente de pseudomiceliu
c) membrana virusului
d) celule fungice în devenire
e) resturi de epiteliu și resturi alimentare

41. CM Precizați cu ce maladii se diferenţiază scarlatina:


a) Difteria
b) Angina
c) Varicela
d) Stomatita herpetică acută
e) Candidoza acută

42. CM Clarificați cu ce scop aplicarea unguentelor antivirale în cazul de rugeolă şi varicelă este
necesară pentru prevenţia:
a) Infectării cu alţi viruşi
b) Intoxicaţiei
c) Reproducerii virușilor în celulele mucoasei orale
d) Alipirii infecţiei secundare
e) Hipertermiei

43. CS Numiți virusurile ce cauzează herpangina la copii:


a) herpes simplex

22
b) Coxsackie și Esho
c) varicela
d) imunodeficiență
e) febra aftoasă
44. CS Precizați cate zile are loc epitelizarea elementelor la herpangină la copii:
a) 1-2 zile
b) 3-4 zile
c) 5-6 zile
d) 7-9 zile
e) 10-12 zile
45. CS Selectați medicamentele cu acțiune etiotropă pentru herpangină în primele 2-3 zile ale
bolii:
a) enzimele
b) antisepticele
c) antibioticele
d) medicamentele antivirale
e) keratoplasticele

46. CS Prescrieți medicamentele pentru herpangină în primele 2-3 zile ale bolii la copii:
a) enzime
b) antiseptice
c) antibiotice
d) medicamente antivirale
e) cheratoplastice

47. CS Descrieți modificările localizate pe mucoasa cavității bucale în leucemia acută:


a) procese ulcerative necrotice
b) limbă „lustruită”
c) eroziunea smalțului
d) erupție polimorfă
e) urticaria, erupții de tip maculopapular

48. CS Numiți factorul patogen al stomatitei herpetice acute:


a) Virusul herpes simplex
b) Asociaţia de bacterii şi virusuri în cavitatea orală
c) Microflora orală cu capacităţi patogene, favorizate de scăderea reactivităţii organismului
d) Candida tropicalis
e) Virusul herpes labialis

49. CS Apreciați nivelul de răspândire a virusului herpes simplex la populaţie:


a) Înalt
b) Jos
c) Foarte redus
d) Mediu
e) Redus

50. CS Precizați cât durează perioada de incubare la stomatita herpetică acută:


a) 2 – 17 zile
b) 7 – 14 zile
c) 14 – 21 zile
d) 21 – 30 zile
e) 45 - 60 zile

23
51. CS Marcați care copii au un risc minimal de infectare prin stomatita herpetică acută:
a) Copiii de la naște până la 6 luni
b) Copiii de la 6 luni până la 3 ani
c) Copiii de 3-5 ani
d) Copiii de 5-7 ani
e) Copiii de 7-9 ani

52. CS Indicați vârsta la care copiii au un risc maximal de infectare prin stomatita herpetică
acută:
a) Copiii mai mari de 3 ani
b) Până la 1 an
c) De la 1 an până la 3 ani
d) Copiii alimentaţi natural în primul an de viaţă
e) Copiii alimentaţi artificial în primul an de viaţă

53. CM Selectați factorii care favorizează apariţia stomatitei herpetice acute:


a) Suprarăcirea
b) Administrarea imunodepresanţilor
c) Fluctuaţiile hormonale şi emoţionale
d) Orice maladie a organismului
e) Eriditatea

54. CM Numiți căile de transmitere a virusului herpes simplex la om:


a) Aerogenă
b) Acvatică
c) Prin contact
d) Alimentară
e) Transplacentară

55. CM Clarificați unde are loc înmulţirea virusul herpes simplex în perioada prodromală:
a) În celulele epiteliale ale mucoasei orale
b) În ficat
c) În ţesutul muscular
d) În nodulii limfatici
e) În splină

56. CM Explicați prin ce se explică receptivitatea înaltă a copiilor către infecţiile virotice:
a) Răspândirea largă a virusul herpes simplex în natură
b) Imaturitatea funcţiei de formare a interferonei
c) Imunodeficienţa fiziologică
d) Virulenţa joasă
e) Alergizarea organismului

57. CS Precizați tipul polimorfismului la stomatita herpetică acută:


a) Adevărat
b) Fals
c) Tranzitoriu
d) Periodic
e) Permanent

24
58. CS Numiți elementul caracteristic perioadei de erupţii pe mucoasa orală la stomatita
herpetică acută:
a) Macula
b) Bula
c) Vezicula
d) Pustula
e) Afta

59. CS Precizați pe ce semne se bazează determinarea perioadei de evoluţie clinică în stomatita


herpetică acută:
a) Starea nodulilor limfatici
b) Caracterul elementelor pe mucoasa orală
c) Starea gingiei
d) Semnele intoxicaţiei generale
e) Temperatura corpului

60. CS Indicați cel mai caracteristic semn clinic pentru stomatita herpetică acută:
a) Ridicarea temperaturii corpului
b) Limfadenita
c) Aftele pe mucoasa orală
d) Gingivita
e) Eruperile pe pielea feţei

61. CM Selectați semnele clinice caracteristice pentru forma uşoară a stomatitei herpetice acute:
a) Limfadenita
b) Ridicarea temperaturii corpului mai mult de 38º C
c) Afte pe mucoasa orală
d) Gingivita catarală
e) Artrita

62. CM Marcați semnele clinice caracteristice pentru forma gravă a stomatitei herpetice acute:
a) Limfadenita
b) Ridicarea temperaturii corpului până la 37º C
c) Afte pe mucoasa orală
d) Gingivita ulceroasă
e) Vezicule pe pielea periorală

63. CS Indicați semnul clinic de bază pentru stomatita herpetică acută gravă:
a) Gingivita
b) Ridicarea temperaturii corpului până la 39-40°C
c) Limfadenita
d) Erupţii pe mucoasa orală
e) Cheilita angulară

64. CS Precizați primele semne clinice ale stomatitei herpetice acute de grad mediu la copii:
a) Ridicarea temperaturii corpului
b) Schimbarea comportamentului copilului: somnolenţă, adinamie sau nelinişte, plâns, este
agitație etc.
c) Dispepsie, refuză să mănânce, vomă etc.
d) Limfadenita regională
e) Vezicule pe piele, afte unitare sau multiple pe mucoasa orală

25
65. CS Stabiliți durata perioadei de erupţii la stomatita herpetică acută de grad uşor:
a) Până la 24 ore
b) Până la 72 ore
c) 3 – 4 zile
d) 5 – 7 zile
e) 14 – 21 zile

66. CS Numiți durata perioadei de erupţii la stomatita herpetică acută de grad mediu:
a) Până la 24 ore
b) Până la 72 ore
c) 3 – 4 zile
d) 5 – 7 zile
e) 14 – 21 zile

67. CS Marcați durata perioadei de erupţii la stomatita herpetică acută gravă:


a) 3 – 4 zile
b) 5 – 7 zile
c) 14 – 21 zile
d) 21 – 30 zile
e) 30 – 45 zile

68. CS Precizați ce semne pot fi folosite pentru diagnosticul precoce al stomatitei herpetice
acute:
a) Febră, inapetenţă, adinamie, indispoziţie, sialoree
b) Erupţii herpetiforme pe pielea feţei, mânilor
c) Gingivită catarală, limfadenită regională
d) Gingivită catarală, limfadenită regională şi erupţii herpetiforme pe piele
e) Limfadenită regională

69. CM Numiți elementele pe mucoasa orală caracteristice pentru stomatita herpetică acută:
a) Macula
b) Bula
c) Vezicula
d) Papula
e) Afta

70. CM Indicați localizarea elementelor la stomatita herpetică acută la copii:


a) Pe mucoasa orală
b) Pe pielea feţei
c) Pe traseul fascicolelor nervo-vasculare
d) Pe degetele membrelor superioare
e) Pe mucoasele nazale, a ochilor, genitalilor

71. CM Precizați în baza căror criterii se stabileşte gravitatea stomatitei herpetice acute:
a) Numărului elementelor pe mucoasa cavităţii orale
b) Numărului recidivelor
c) Temperaturii corpului
d) Localizării eruperilor
e) Stării generale

72. CS Indicați cea mai informativă metodă de diagnostic a stomatitei herpetice acute:
a) Citologică

26
b) Serologică
c) Imunofluorescenţa
d) Biochimică
e) Radiologică

73. CS Precizați cărei perioade corespunde apariţia celulelor epiteliale imature în frotiu:
a) Incubaţie
b) Manifestări clinice
c) Catarale
d) Reconvalescenţă
e) Remisie

74. CS Clarificați care este unul din criteriile clinice principale pentru diagnosticul stomatitei
herpetice acute şi herpangină:
a) La herpangină nu se depistează gingivita catarală
b) Numărul elementelor patologice
c) Durata maladiei
d) Localizarea elementelor patologice
e) Caracterul elementelor patologice

75. CS Stabiliți remediile cele mai importante în tratamentul stomatitei herpetice cronice
recidivante la copii:
a) Remediile antivirotice
b) Remediile antiinflamatorii, antiseptice şi cheratoplastice
c) Remediile anestezice
d) Remediile imunostimulatoare
e) Antisepticele, fermenţi

76. CS Indicați remediile mai importante pentru tratamentul local al stomatitei herpetice acute în
perioada de vindecare:
a) Anestezice
b) Antivirotice
c) Antiseptice
d) Cheratoplastice
e) Fermenţi proteolitici

77. CS Clarificați ce este mai important în tratamentul stomatitei herpetice cronice recidivante la
copii:
a) Tratament local cu antivirotice
b) Imunostimulatoare
c) Tratament simptomatic
d) Cheratoplastice
e) Antibiotice

78. CS Indicați remediile pentru tratamentul local al stomatitei herpetice acute în primele 3 zile
de la îmbolnăvire:
a) Antivirotice
b) Cheratoplastice
c) Antiseptice
d) Anestezice
e) Antibiotice

27
79. CS Numiți remediile ce sunt indicate în primul rând pentru tratamentul local al stomatitei
herpetice acute în perioada catarală:
a) Anestezice
b) Cheratoplastice
c) Antivirotice
d) Antiseptice
e) Antibiotice

80. CS Precizați când este raţional de început terapia antivirotică unui copil cu stomatita
herpetică acută:
a) În perioada de erupţii
b) Din momentul apariţiei limfadenitei
c) În perioada prodromală
d) Din momentul apariţiei gingivitei
e) În toate perioadele enumerate

81. CS Numiți ce unguente au acţiune antivirotică:


a) Bonafton 0,5%
b) Fluţinar
c) Neomicină
d) Polimixină
e) Nistatină

82. CS Precizați unguentul cu cea mai slabă acţiune antivirotică:


a) Florenali
b) Tebropheni
c) Oxolini
d) Zovirax
e) Interferoni

83. CS Recomandați realizarea tratamentului local al cavității bucale în stomatita herpetică acută
la copii:
a) în fiecare oră
b) înainte de mese
c) după fiecare masă
d) numai înainte de culcare
e) o dată pe zi

84. CS Precizați scopul terapiei antivirotice în perioada de erupţii la stomatita herpetică acută la
copii:
a) Favorizarea epitelizării elementelor
b) Preîntâmpinarea apariţiei a noi eruperi
c) Stimularea reactivităţii nespecifice a organismului copilului
d) Lichidarea gingivitei
e) Micşorarea temperaturii corpului copilului

85. CM Indicați metodele de tratament local al stomatitei herpetice acute ce pot fi aplicate
copiilor:
a) Irigaţii orale cu antiseptice
b) Prelucrarea igienică antiseptică a dinţilor
c) Terapia de oxigenare
d) Aplicații cu antivirotice

28
e) Aplicații cu anestezice

86. CS Precizați unde este mai raţional de a lecui copiii cu stomatită herpetică acută:
a) Într-un cabinet stomatologic izolat
b) În cabinetul stomatologic, însă cu seturi speciale de instrumente
c) În cabinetul stomatologic
d) În izolator
e) În oricare alt cabinet medical

87. CS Clarificați care din măsurile antiepidemice în cazul stomatitei herpetice acute în gradiniţa
de copii este mai important:
a) Dezinfectarea încăperilor
b) Izolarea şi tratamentul copiilor bolnavi
c) Determinarea sursei de infectare
d) Dezinfectarea obiectelor de uz comun
e) Determinarea surselor şi căilor de transmitere a infecţiei

88. CM Precizați în ce perioadă a evoluţiei stomatitei herpetice acute copilul bolnav nu este
periculos:
a) După epitelizarea tuturor erupţiilor în cavitatea orală
b) Peste 5 zile după epitelizarea tuturor erupţiilor în cavitatea orală
c) După dispariţia gingivitei
d) După dispariţia limfadenitei
e) La apariția erupțiilor în cavitatea orală

89. CM Marcați care sunt măsurile antiepidemice de urgenţă la stomatita herpetică acută şi la
stomatita herpetică cronică recidivantă:
a) Igiena individuală a cavităţii bucale
b) Examinări zilnice a copiilor cu scopul diagnosticului şi tratamentului precoce a bolnavilor
c) Dezinfectarea încăperilor şi a obiectelor de uz comun
d) Tuturor copiilor li se aplică unguente antivirotice (3-4 ori pe zi)
e) Izolarea şi tratamentul copiilor bolnavi

90. CM Indicați remediile în caz de febră (mai mare de 39°) unui copil de 2 ani cu stomatită
herpetică acută:
a) Antibiotice
b) Sulfanilamide
c) Sol. 2% aspirină
d) Interferon
e) Clismă cu analgină (1 mg 50% de soluţie în 25 ml de apă)

91. CM Selectaţi unguentele antivirotice pentru tratamentul stomatitei herpetice acute sau
stomatitei herpetice cronice recidivante:
a) Florenal 0,5%
b) Tebrofen 0,25%
c) Liniment gosipol 3%
d) Liniment sintomicină 1%
e) Riodoxol 0,5%

92. CS Agentul cauzal al mărgăritărelului la copii este:


a) fuzobacteriile
b) ciupercile din genul Candida

29
c) actinomicetele
d) spirochetele
e) tricofitele

93. CS Clarificați importanța pentru om a fungilor genului Candida:


a) Condiţional-patogene
b) Patogene
c) Saprofite
d) Indiferente
e) Benefice

94. CS Indicați factorii la acțiunea cărora se formează candidoza ca rezultat al disbacteriozei:


a) Tratamentului îndelungat cu antibiotice
b) Tratamentului îndelungat cu cheratoplastice
c) Traumei cronice a mucoasei orale
d) Ne respectării igienei orale
e) Ne respectării regimului alimentar

95. CS Precizați ce factori favorizează fixarea fungilor pe mucoasa orală în primul an de viaţă la
copii:
a) Existenţa receptorilor specifici pe mucoasa orală
b) Polizaharidele produse de fungii
c) Mucoasa orală la copii în această perioadă este imatură şi subţire
d) Acidoză metabolică în cavitatea orală
e) Papilele epiteliului mucoasei

96. CS Clarificați ce fel boală este Candidoza cavităţii orale:


a) Contagioasă
b) Ereditară
c) Slab contagioasă
d) Ne contagioasă
e) Congenitală

97. CS Numiți numărul coloniilor de fungii în 1 ml de lichid bucal în cazul candidozei:


a) 150-180
b) 800-1000
c) 1000-1500
d) 3500-13500
e) 15000- 25000

98. CS Indicați ce se poate stabili din anamneza vieţii la candidoza orală gravă:
a) Alergie de la antibiotice
b) Diateză exsudativă
c) Alergie de la antibiotici şi alimentaţia artificială
d) Tratament îndelungat cu antibiotice şi naştere prematură a copilului
e) Alergie la unele alimente

99. CM Precizați căile de infectare cu fungile genului Candida a cavității orale la copii:
a) Aerogenă
b) Prin contact
c) Prin obiectele de uz casnic
d) Prin infuzii intravenoase

30
e) Prin căile de naştere

100. CM Marcați factorii care favorizează dezvoltarea candidozei la copiii sugaci:


a) Nivelul jos al imunităţii locale
b) Traumele mucoasei orale
c) Nerespectarea igienei copilului
d) Dereglările metabolismului hidrocarbonaţilor
e) Slăbirea organismului nou-născutului

101. CM Precizați ce este caracteristic pentru candidoza acută a mucoasei orale la copii:
a) Ridicarea temperaturii corpului
b) Apariţia eroziunilor de formă rotundă
c) Apariţia unor pelicule, unor depuneri albicioase, care se aseamănă cu brânza
d) Apariţia unor depuneri punctiforme albe pe suprafaţa intactă sau hiperemiată a mucoasei
orale
e) Hiperemia şi edemarea gingiei

102. CS Precizați ce se formează la candidoza uşoară după înlăturarea depunerilor de pe


mucoasa orală:
a) eroziuni
b) suprafaţă hiperemiată, fără formarea eroziunii
c) eroziuni, însoţite de apariția hemoragiei
d) ulceraţie
e) ulceraţie, însoţită de apariția hemoragiei

103. CM Selectați metodele de diagnostic a candidozei orale la copii:


a) Citologică
b) Cristalografică
c) Bacterioscopică
d) Fluorescentă
e) Microscopică

104. CS. Numiți ce celule se determină la raclarea mucoasei orale în margăritărel la copii:
a) epiteliale gigantice
b) ciupercile Candida
c) multinucleate
d) micobacterii
e) grupuri de coci

105. CS Numiți câte zile durează cura de tratament a candidozei acute medii a mucoasei orale cu
preparate antimicotice:
a) 7-10
b) 10-14
c) 14-21
d) 21-30
e) 45- 60

106. CS Clarificați ce mediu este important de a crea în cavitatea orală pentru stoparea înmulţirii
fungilor:
a) Acid
b) Bazic
c) Neutral

31
d) Semi acid
e) Combinat

107. CS Realizați tratamentul local al candidozei mucoasei cavității bucale la copii:


a) anestezia mucoasei, tratament antiseptic și aplicarea uleiului de măceșe
b) îndepărtarea stratului superior lax al depunerilor, prelucrarea cu soluție de bicarbonat de
sodiu 1-2%, apoi canesten sau clotrimazol
c) anestezia, tratament antiseptic, aplicarea unguentelor de neomicină, sintomicină
d) anestezia, aplicarea unguentului aciclovir
e) anestezia, prelucrarea cu soluție de bicarbonat de sodiu 1-2%, apoi cu keratoplastice

108. CM Indicați unguentele pentru tratamentul candidozei acute a mucoasei orale la copii:
a) Bonafton
b) Alpizarin
c) Decamin
d) Canesten
e) Levosin

109. CM Indicați medicamentele pentru tratamentul general al candidozei mucoasei cavităţii


orale la copii:
a) Preparatele iodului
b) Corticosteroide
c) Antimicotice
d) Antipiretice
e) Antivirotice

110. CS Precizați ce soluții sunt indicate pentru crearea unui mediu în cavitatea orală, care
stopează înmulţirea fungilor:
a) 0,5-1,0% apă oxigenată
b) 0,5% cloramină
c) 2% bicarbonat de sodiu
d) 0,5% acid citric
e) 1% Iodinol

111. CS Numiți doza zilnică a Nistatinei pentru un copil mai mare de 1 an cu mărgăritărel
(pentru 1 kg de masă a corpului):
a) 10 000 UA
b) 25 000 UA
c) 50 000 UA
d) 75 000 UA
e) 100 000 UA

112. CS Numiți doza zilnică a Nistatinei pentru un copil până la 1 an cu mărgăritărel:


a) 25 000 – 50 000 UA
b) 50 000 – 75 000 UA
c) 100 000 – 150 000 UA
d) 250 000 – 300 000 UA
e) 300 000 – 350 000 UA

113. CS Precizați câte zile după dispariţia manifestărilor clinice ale candidozei acute a mucoasei
orale trebuie continuat tratamentul cu antimicotice:
a) 2 – 3

32
b) 5–7
c) 7 – 10
d) 14 – 21
e) 21 – 30

114. CS Recomandați pasta dentară la candidoza cronică a mucoasei orale la copil:


a) “Remodent”
b) “Colgate”
c) “Бороглицериновая”
d) “Лесная”
e) “Ромашковая”

115. CM Precizați ce factori contribuie la dezvoltarea stomatitei cronice recidivante la copii:


a) Virusurile
b) Predispunerea constituțională
c) Meteosensibilitatea individuală
d) Predispunerea ereditară
e) Patologia sistemului imunitar

116. CS Evidențiați ce se formează pe mucoasa orală în locul aftei lui Setton:


a) Vezicula
b) Eroziunea
c) Cicatricea
d) Macula
e) Pustula

117. CM Clarificați etiologia eritemului exsudativ polimorf la copii:


a) Virotică
b) Manifestare a alergiei infecţioase
c) Manifestare a alergiei neinfecţioase
d) Alimentară
e) Micotică

118. CS Indicați vârsta copiilor ce suferă mai frecvent de eritemul exsudativ polimorf:
a) Până la 1 an
b) Prepreşcolară
c) Preşcolară
d) Şcolară
e) Adolescenţii

119. CM Caracterizați semnele clinice ale eritemului exsudativ polimorf la copii:


a) Papule roşii-violacee pe piele
b) Vezicule pe marginea roşie a buzelor
c) Cruste hemoragice pe buze
d) Erozii pe mucoasă orală hiperemiată
e) Veruce virotice pe mucoasa buzelor

120. CM Evidențiați localizarea tipică a papulelor pe piele la eritemul exsudativ polimorf la


copii:
a) Regiunea subaxilară şi inghinală
b) Antebraţele şi palmele mâinilor
c) În regiunea feţei

33
d) În regiunea gâtului
e) În regiunea tâmplelor

121. CM Caracterizați unele din semnele formei grave ale eritemului exsudativ polimorf la copii:
a) Erupţii pe pielea pieptului, palmelor, tălpilor şi în regiunea anogenitală
b) Erupţii pe piele cu localizare tipică – antebraţe, gambe, palme
c) Bronhopneumonie, artralgii
d) Afectarea ochilor
e) Afectarea urechilor

122. CS Descrieți starea generală și bunăstarea copilului cu eritem exsudativ polimorf:


a) temperatura corpului este normală, alimentarea este indoloră
b) temperatura normală a corpului, cefalee, dureri în mușchi, articulații
c) alimentarea este indoloră
d) cefalee, temperatura corpului subfebrilă
e) temperatura corpului este crescută, consumul alimentelor este dureros, dureri de cap, dureri
în mușchi, articulații

123. CM Indicați tratamentul local al eritemului exsudativ polimorf la copii:


a) Antibiotice
b) Cheratoplastice
c) Antiseptice
d) Antivirotice
e) Cheratolitice

124. CM Numiți medicamentele ce se recomandă pentru tratamentul local al eritemului


exsudativ polimorf la copii:
a) Anestezice
b) Antihistaminice (aplicaţii)
c) Unguente cu corticosteroizi şi antibiotice
d) Cheratoplastice
e) Fermenți

125. CM Recomandați părinţilor pentru prelucrarea mucoasei orale în condiţii casnice în cazul
eritemului exsudativ polimorf utilizarea medicamentelor:
a) Soluţie 2% bicarbonat de sodiu
b) Ceaiuri din romaniţă, eucalipt
c) Soluţie 3% apă oxigenată
d) Emulsie de anestezină
e) Unguent de nistatină

126. CM. Numiți sindroamele (formele grave, atipice) eritemului exsudativ multiform:
a) Behcet
b) Lyell
c) Rosenthal
d) Stevens-Johnson
e) Papillon-Lefevre

127. CM Caracterizați semnele sindromul Behcet la copii:


a) Apariţia periodică a aftelor
b) Afte profunde cicatrizante, ce provoacă deformarea mucoasei
c) Aftele sunt dureroase

34
d) Afectarea ochilor
e) Pe piele apare eritemul nodular recidivant, elemente piodermice

128. CM Marcați semnele sindromul Behcet la copii:


a) Localizarea tipică a erupţiilor pe mucoasa bucală
b) Afte profunde cicatrizante, ce provoacă deformarea mucoasei
c) Afectarea ochilor
d) Patergie – apariţia în locul injecţiei a infiltratului inflamator cu necrotizarea lui în centru
e) Localizarea erupţiilor pe mucoasa organelor genitale

129. CS Selectați factorul etiologic de bază al cheilitei actinice la copii:


a) Infecţios-alergic
b) Acţiunea razelor ultraviolete în cazul sensibilităţii înalte către insolaţie
c) Acţiunea factorilor meteorologici nefavorabili
d) Dereglarea arhitectonicii buzelor
e) Fungiile

130. CM Marcați la ce forme de cheilite la copii în anamneză este prezentă diateza exsudativă:
a) eczematoasă
b) atopică
c) glandulară
d) meteorologică
e) strepto-stafilococică

131. CS Precizați cheilita în baza căreia stau mecanismele neurogene:


a) Glandulară
b) Exfoliativă
c) Meteorologică
d) Actinică
e) Angulară

132. CS Marcați remediul cu cel mai important rol în tratamentul cheilitei actinice la copii:
a) Unguentele corticosteroide
b) Unguentele cu antibiotice
c) Restabilirea arhitectonicii buzelor
d) Desensibilizarea specifică şi nespecifică
e) Cremele fotoprotectoare

133. CS Evidențiați ce se va realiza în primul rând în cazul depistării cheilitei glandulare:


a) Aplicarea unguentelor cu antibiotice
b) Restabilirea arhitectonicii buzelor
c) Desensibilizarea specifică şi nespecifică
d) Înlăturarea chirurgicală a glandelor hiperplaziate sau coagularea lor
e) Aplicarea unguentelor cu corticosteroide

134. CS Concretizați ce se formează dacă cheilita angulară este complicată cu


streptostafilodermie:
a) Cruste galbene-închise
b) Depuneri albe umede
c) Erozii cu eliminări purulente
d) Vezicule cu conţinut hemoragic
e) Cruste masive de culoare roşie-brună

35
135. CM Indicați factorii cu importanţă deosebită pentru apariţia cheilitei meteorologice la copii:
a) Particularităţile constituţionale
b) Deprinderile vicioase
c) Acţiunea factorilor meteorologici nefavorabili
d) Dereglarea arhitectonicii buzelor
e) Factorul infecţios-alergic

136. CM Precizați în patogenia căror forme de cheilite are un rol deosebit reacţia alergică:
a) Glandulară
b) Exfoliativă
c) Meteorologic
d) Atopică
e) Eczematoasă

137. CM Selectați la ce forme de cheilite are loc afectarea marginii roşii a buzei, regiunii
angulare şi a pielii în regiunea periorală:
a) Glandulară
b) Atopică
c) Eczematoasă
d) Exfoliativă
e) Actinică

138. CS Descrieți prin ce se caracterizează forma uscată a cheilitei exfoliative:


a) hiperemie congestivă pe marginea roșie
b) scuame bine fixate în centru și ridicate la margini
c) eroziuni
d) cruste purulente masive
e) fisuri pe buze, acoperite cu depuneri albe umede

139. CM Numiți medicii specialişti consultarea cărora este necesară la forma exsudativă a
cheilitei exfoliative la copii:
a) Alergologul
b) Hematologul
c) Neuropsihiatrul
d) Radiologul
e) Endocrinologul

140. CM Selectați ce se va realiza în primul rând în tratamentul cheilitei meteorologice la copii:


a) Aplicarea unguentelor cu antibiotice
b) Aplicarea unguentelor corticosteroide
c) Restabilirea arhitectonicii buzelor
d) Lichidarea deprinderilor vicioase
e) Desensibilizarea specifică şi nespecifică

141. CS Precizați ce se formează în regiunea angulară a buzelor la cheilită atopică:


a) eroziune cu eliminări purulente
b) cruste de "miere"
c) eroziune cu depuneri albe umede
d) lichenificare, crăpături, zemuire
e) depuneri de ”lapte coagulat”

36
142. CS Descrieți ce se formează în regiunea angulară a buzelor la cheilită de etiologie fungică la
copii:
a) eroziune cu eliminări purulente
b) cruste de "miere"
c) eroziune cu depuneri albe umede
d) cruste masive hemoragice
e) eritem difuz, erupție urticarială

143. CM Numiți ce forme de glosite sunt anomalii congenitale:


a) Catarală
b) Descuamativă
c) Plicată
d) Limba “viloasă neagră”
e) Rombică

144. CM Indicați la acţiunea căror factori se dezvoltă glosita acută catarală:


a) Fizici
b) Infecţioşi
c) Neurodistrofici
d) Tulburărilor imunitare
e) Tulburărilor hormonale

145. CM Selectați ce acțiuni sunt necesare la glosita catarală la copii:


a) Asanarea cavităţii bucale
b) Clătituri cu antiseptici
c) Crioterapie
d) Igienă profesională a cavităţii bucale
e) Unguente cu corticosteroide

146. CM Menționați ce acțiuni sunt necesare la limba “viloasă neagră”:


a) Igiena cavităţii bucale
b) Asanarea cavităţii bucale
c) Unguente cu corticosteroide
d) Cheratolitice
e) Cheratoplastice

147. CM Particularizați ce acțiuni sunt necesare la forma papilomatoasă a limbii rombice:


a) Analiza sângelui
b) Consultaţia chirurgului
c) Dispensarizarea
d) Vitaminoterapia
e) Crioterapia

148. CS Descrieți manifestările clinice ale limbii geografice:


a) papilele filiforme pe partea dorsală a limbii sunt albe, majorarea dimensiunii lor
b) descuamarea inegală a epiteliului pe suprafața dorsală a limbii
c) fisuri adânci, în care epiteliul este normal
d) pe partea dorsală a limbii, eroziune de formă rotundă, acoperită cu depuneri fibrinoase
e) hipertrofia papilelor la vârful limbii

149. CM Selectați metodele de oraganizare a asistenței stomatologice copiilor:


a) Prin asanarea cavității orale

37
b) Prin dispensarizare
c) Prin chemare
d) Prin adresare
e) Prin cunoștinte

150. CM Numiți formele de organizare a asanării cavităţii bucale:


a) Individuală
b) Organizată de o singură dată sau periodic
c) Curativ-profilactică planificată
d) Colectivă
e) Pe sector

151. CM Menționați metodele de organizare a asanării cavităţii orale în colectivități organizate


de copii:
a) Centralizată
b) Decentralizată
c) Supracentralizată
d) Mixtă
e) Individuală

152. CM Numiți principiile asanării stomatologice:


a) succesivă
b) sistematică
c) deplină
d) pe sector
e) sezonieră

153. CS Precizați în câte grupe sunt repartizați copiii în funcție de sănătate:


a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7

154. CS Numiți I etapă de dispensarizare a copiilor la stomatolog:


a) examinarea şi asanarea primară
b) de înregistrare
c) profilaxia în sistemul de dispensarizare
d) realizarea planului de dispensarizare
e) profilaxia individuală, reabilitarea în sistemul de dispensarizare

155. CS Numiți a II etapă de dispensarizare a copiilor la stomatolog:


a) examinarea şi asanarea primară
b) de înregistrare
c) profilaxia în sistemul de dispensarizare
d) realizarea planului de dispensarizare
e) profilaxia individuală, reabilitarea în sistemul de dispensarizare

156. CS Numiți a III etapă de dispensarizare a copiilor la stomatolog:


a) examinarea şi asanarea primară
b) de înregistrare
c) profilaxia în sistemul de dispensarizare

38
d) realizarea planului de dispensarizare
e) profilaxia individuală, reabilitarea în sistemul de dispensarizare

157. CS Numiți a IV etapă de dispensarizare a copiilor la stomatolog:


a) examinarea şi asanarea primară
b) de înregistrare
c) profilaxia în sistemul de dispensarizare
d) realizarea planului de dispensarizare
e) profilaxia individuală, reabilitarea în sistemul de dispensarizare

158. CS Numiți a V etapă de dispensarizare a copiilor la stomatolog:


a) examinarea şi asanarea primară
b) de înregistrare
c) profilaxia în sistemul de dispensarizare
d) realizarea planului de dispensarizare
e) profilaxia individuală, reabilitarea în sistemul de dispensarizare

39

S-ar putea să vă placă și