Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea București

Facultatea de Litere
Specializarea: Studii Culturale

Lucrare de licență

Coordonator științific:
Prof. Univ. Miroslav Tașcu

Absolvent:
Bobeica A. Florentina Georgeta

București
2018
Universitatea București
Facultatea de Litere
Specializarea: Studii Culturale

Mass-media și Democrația. O analiza


a libertății de exprimare a presei din
România.

Coordonator științific:
Prof. Univ. Miroslav Tașcu

Absolvent:
Bobeica A. Florentina Georgeta

București
2018
Cuprins
Introducere
Capitolul I. Mass-Media. Considerații generale.

1.1. Mass-media – definiți și abordări

Dicționarul explicativ al limbii române1 definește mass-media ca ansamblu al mijloacelor


și modalităților tehnice moderne de informare și influențare a opiniei publice, cuprinzând
radioul, televiziunea, presa, internetul, adică mijloacele de comunicare în masă.
În opinia lui Sergiu Tamaș2, mass-media este definită ca ansamblul mijloacelor și
modalităților tehnice moderne de informare și influențare a maselor sau, astfel spus,
comunicația de masa realizata prin presă, radio, televiziune, cinematograf, discursuri și alte
mijloace. Clasificarea lor într-o singură clasă se bazează pe contribuția acestora la crearea
unei culturi de masă, caracteristice civilizației moderne, alta decât cea difuzata prin instituții
de învățământ și alte cărți. Cultura de masă promovează anumite valori, emițând o mitologie
proprie. Presa a devenit deosebit de importantă în politică și în activitatea de guvernare a
societății datorită posibilităților oferite pentru informarea și influențarea milioanelor de
cetățeni ceea ce a determinat o anumită estompare a formelor tradiționale de comunicare
politică.
În lucrarea Comunicarea paradigme și teorii3 noțiunea de mass-media sau mediumuri de
masă, formată de anglo-saxoni prin unirea cuvântului latin medium și a cuvântului mass, face
trimitere nu doar la suporturile și mijloacele tehnice de transmitere al mesajelor, ci mai ales la
caracterul masiv al mesajelor difuzate, pe când noțiunea de comunicare de masă se referă la
ansamblul procesului de comunicare care incorporează ceea ce este vehiculat, pe cine
vehiculează și pe cei care primesc mesajul.
Jean Cazenueve4 definește termenul de mass-media ca mijloc de transmitere a informației
pentru un număr mare de cetățeni, resurse concepute și utilizate în cultura modernă care au
ca principală trăsătură colosala lor influență asupra maselor și indivizilor. Fără discuție că în
această categorie sunt înscrise radiodifuziunea, televiziunea, cinematograful, presa scrisă,
cartea, discursurile, benzile, casetele, videocasetele și afișul publicitar.

1
https://dexonline.ro/definitie/mass-media, link accesat in data de 24.01.2018
2
Sergiu, Tămaș, Dicționar politic, Editura Academiei Române, București, 1993, p. 167
3
Ion, Drăgan, Comunicarea paradigme și teorii, vol I, Editura Rao, București, 2007, p. 287
4
Jean, Cazenueve, La societe de l’ubicuite, Denoel-Gonthier, Paris, p. 10
1.2. Comunicarea de masă și mass-media