Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele elevului…………………….

Clasa………….

Fişa de lucru - Analizatorul vizual

I. ORGANUL DE SIMŢ – OCHIUL


1. Rolul: vederea furnizează peste …. % din informaţiile asupra mediului înconjurător,
diferenţierea luminozităţii, formei, ……………., ……………….. obiectelor,
intervine în orientarea în spaţiu şi menţinerea ……………………

2. Alcătuirea ochiului: ……………………………. şi organe ……………..


a) Identificaţi pe mulaj, în manual (pg.44) şi notaţi pe fig. învelişurile (=tunicile) şi mediile transparente
(=aparatul optic) ale globului ocular.
Globul ocular: …………………:

gene
sprâncene
…………………….
…………………….
…………………….

Retina prezintă 2 regiuni importante: ……………………….. conţine numai celule cu …………


pata oarbă = locul de ieşire a …………………….şi intrare a ……………

II. ALCĂTUIREA ANALIZATORULUI


Completează tabelul următor folosind informaţiile din manual:

SEGMENTUL RECEPTOR SEGMENTUL DE CONDUCERE SEGMENTUL CENTRAL


= sistemul fotosensibil =retina Protoneuron - Aria vizuală din lobul
celule cu conuri celule cu bastonaşe Deutoneuron -
nr… nr. … axonii lor formează la acest nivel rezultă
Pigment fotosensibil Pigment fotosensibil nervii Fibrele acestora se
… … încrucişează parţial în
Vederea Vederea şi continuă sub numele de
… … Al 3-lea neuron ……………………
………………………………………

III. FIZIOLOGIA ANALIZATORULUI


- formarea imaginilor – la ochiul normal=EMETROP – pe………….., este …………, …………, ………….
a) Reflexul de convergenţă =mişcarea concomitentă a celor 2 ochi cu modificarea poziţiei axelor optice
câmpul de vedere binoculară.
b) ADAPTAREA (acomodarea)
1. Reflexul pupilar fotomotor (reacţia pupilară)
Observaţi cu atenţie fig. de mai jos. Reamintiţi-vă efectele stimulării SNV simpatic şi parasimpatic asupra
pupilei. Asociaţi cauza cu efectul produs corespunzător.

1
2
2. Adaptarea fotochimică - la lumină cca.…. minute - descompunerea pigmenţilor vizuali (opsine+…………,
cea mai mare parte a …………………….. este transformat în vitamina A)
- la întuneric ……….. minute- …………………………………..
3. Adaptarea la distanţă – observă modificările cristalinului şi stabileşte, folosind manualul, starea de
contracţie sau relaxare a muşchilor ciliari şi starea cristalinului în cazul privirii
obiectelor situate la sub 6m şi peste 6m.

a. peste 6 m ………….. muşchilor ciliari - ……..………….cristalinului


b. sub 6 m ………….. muşchilor ciliari - …………………cristalinului

Punct proxim=

Punct remotum=

TEORIA TRICROMATICĂ - Există …. tipuri de celule cu conuri, şi corespunzător există …. tipuri de


…………. sensibili la culoarea roşie, ……… şi albastră. Conform acestei teorii ochiul percepe separat cele ….
culori fundamentale, iar diferitele senzaţii cromatice sunt rezultatul stimulării concomitente şi inegale a celor …
tipuri de celule cu conuri. Stimularea lor egală provoacă senzaţia de ……………..….., iar în lipsa stimulării
luminoase apare senzaţia de ……………...

IV. DEFECTELE DE VEDERE


In urma examenului oftalmologic lui Ionuţ i s-au recomandat ochelari cu lentile divergente, iar bunicului sau
lentile convergente. Stabiliti:
a. defectele de vedere ale celor 2
b. câte 2 cauze ale defectelor de vedere identificate
c. schema (locul) formării imaginii în cazul bunicului şi al nepotului în absenţa ochelarilor corectori.

V. DETERMINAREA CÂMPULUI VIZUAL


Metoda de diagnostic prin câmp vizual computerizat permite diagnosticarea precoce a glaucomului şi a
afecţiunilor nervului optic.
Mod de lucru:
- se desenează pe tablă roza vânturilor, cu centrul la nivelul pupilei unui elev aşezat la 15 cm de tablă. Elevul
trebuie să privească permanent, cu un singur ochi (celălalt fiind acoperit), centrul de întretăiere a liniilor;
- un alt elev deplasează o cretă albă, în lungul fiecărei linii de pe tablă, de la margine spre centru;
- când elevul distinge culoarea albă se marchează punctul respectiv
- se repetă operaţiunea pe toate liniile
- prin unirea punctelor determinate pe toate liniile, se obţine câmpul vizual al ochiului respectiv (monocular)
pentru culoarea albă; pentru câmpul vederii cromatice se vor folosi crete de diferite culori;
- în acelaşi fel se procedează pentru celălalt ochi; partea în care cele 2 câmpuri se suprapun reprezintă câmpul
vederii binoculare.

VI. NOŢIUNI DE IGIENĂ ŞI PATOLOGIE - Completează tabelul următor referitor la bolile ochiului:
Boala Cauze Manifestări
1. Conjunctivita

2. Cataracta

3. Glaucom

Notează 5 reguli elementare de igienă pentru menţinerea sănătăţii analizatorului.


3