Sunteți pe pagina 1din 1

Cod client/contract: P19649 / 20.06.

2011

Apavital S.A., Nirc: J22/1/1991, Cod Sirues: 543040, Cif RO1959768 LUPU DANIEL CORNELIU
Str. Mihai Costãchescu nr. 6, Iasi, judetul Iasi, RO-700495
Banca: BCR, cont: RO98RNCBX5APA12345P19649
Capital subscris si vãrsat: 78.872.243 Lei
Adresa: SAVINI DR. nr.12 bl.H2 sc.B et.4 ap.4

FACTURA
700320 IASI IASI
Seria: AV806, Nr. 21072277
Data emiterii: 12.02.2021
Data scadentã: 27.02.2021

cod de bare pentru plata facturii curente 168,62 lei

1000169396491000001439781000000166170139 9%

Í*Â0}ÄQ*ÂÂ.Gn*ÂÂ!b1!G$Î
Determinarea cantitativã a serviciilor
Servicii UM Cantitate Pret / Tarif Valoare lei Cota TVA
( IV = index vechi, IN = index nou ) lei fara TVA TVA lei

LOC CONSUM 1 - REDIU 117BIS Apa rece potabila MC 35,00 4,42 154,70 9% 13,92
Contor seria D09UA019036; Tip FLODIS
IV=660/09.11.2020, IN=695/29.01.2021
Tip citire=Corectie; Consum=35mc

154,70 13,92
TOTAL
168,62
Important Plãti in avans: 2,45
Total facturã curentã: 166,17
Telefon centrul de contact: 0232.969, www.apavital.ro/clienti
Plata se efectueazã in contul si banca inscrisã pe factura proprie a fiecãrui utilizator
Sume restante: 0,00
Total de platã: 166,17

Factura constituie preaviz in cazul neîndeplinirii obligatiei de plata. Scadenta prezentei facturi este de 15 zile de la emitere si anume la 27.02.2021.
Neachitarea facturii in termen de 45 de zile de la data emiterii, conduce la sistarea furnizãrii apei, începând cu 29.03.2021 .
Penalitãtile de întârziere în cuantum de 0,02 % se percep în cazul neachitãrii facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei facturii.
Depãsirea acestui termen conduce la perceperea penalitãtilor, începând cu prima zi dupã scadentã, pânã la data achitãrii integrale a facturii.
Temei legal de pret: Hot.20/09.07.2020, Hot.19/05.06.2019, Hot.14/27.03.2020 si Hot.21/07.08.2019 ale ARSACIS

cod de bare pentru plata integralã a facturii 166,17 lei

Pagina 1/1
21072277 / 12643 1000169396491000001439781000000166170139
Í*Â0}ÄQ*ÂÂ.Gn*ÂÂ!b1!G$Î