Sunteți pe pagina 1din 4

11.02.

2021

Substantivul

Substantivul este partea de vorbire flexibilă care denumește ființe, lucruri


sau fenomene ale naturii etc.

Clasificare:

A. Substantive care denumesc clase de obiecte de același fel – comune:


casă, caiet, băiat, mare etc;
Substantive care denumesc individualități – proprii: Maria, Mureș,
Mehedinți etc.
B. După alcătuire:

- substantive simple: unt, miere, castraveți etc;

- substantive compuse: untdelemn, Baia Mare etc

C. După număr:

- de nr singular: elev, masă, copil etc;

- de nr plural: elevi, mese, copii etc etc.

- nonnumărabile:

a. defective de singular: ochi, zori, icre etc;

b. defective de plural: aur, miere, jale, făină etc

D. Substantive colective: sunt cele care au formă de singular și înțeles de


plural: tineret, pitriș, mulțime etc.

E. Substantive moționale – femininul se formează de la masculin și invers:

Curcă – curcan; gâscă – gâscan; rață – rățoi; leu – leoaică; câine – cățea etc.

F. Cazuri și funcții sintactice:

I. Nominativ:

1. Subiect (Cine?): Mierea de albine a îndulcit ceaiul.


2. Nume predicativ: Mihaela a ieșit astronaut.

II. Cazul Acuzativ ( de, la, pentru, în, cu, dinspre, înspre, de la, înainte de,
pe sub etc):

1. Complement direct: (pe cine?, ce?): Am ascultat muzică.


L-am văzut pe Mircea.

2. Complement prepozițional: (pentru cine?, pt ce?, despre cine? Despre


ce? Cu cine? Cu ce? De la cine? De la ce?)
Am discutat despre elefanți.
M-am certat cu mama.
Am primit bani de la șef.
3. Complement circumstanțial de mod: Cum?
Elena se comportă ca mama ei.

4. Complement circumstanțial de loc: Unde?, de unde? până unde?

Noi mergem la cinema.

5. Complement circumstanțial de timp: Când? De când? Până când?

Am ajuns acasă înainte de mama.

6. Complement circumstanțial de cauză: Din ce cauză? Din ce pricină?

A luat-o la goană de frică.

7. Complement circumstanțial de scop: Cu ce scop? În ce scop?

Hai cu mine la joacă.

Mergem la cumpărături.

8. Nume predicativ (stă după un verb copulativ și este însoțit de o


prepoziție cu regim de acuzativ):

Întrebarea este despre elefanți.

Verb copulativ,neputând fi înlocuit cu a se afla, a exista cere Numele


predicativ

9. Atribut substantival prepozițional ( Care?)


Cartea de matematică este nouă.

Elevul din bancă este verișorul meu.

III. Cazul Dativ (conform, potrivit, grație, mulțumită, datorită, asemenea,


aidoma, așijderea, contrar).

1. Complementul indirect: Cui?

Ofer participantului multe oportunități.


2. Complement circumstanțial de mod: Cum?

A răspuns conform așteptărilor.

3. Atribut substantival prepozițional: Care?

Comportamentul conform regulamentului l-a scutit de pedeapsă.


Câștigul grație colegului de bancă m-a bucurat enorm.

4. Nume predicativ:

Răspunsul Ioanei este asemenea răspunsului meu.

El a devenit potrivit dorinței părinților.

IV Cazul Genitiv (înaintea, împotriva, împrejurul, contra, în fața, în


spatele, de jur împrejurul, în susul, în josul, din cauza, din pricina, cu
scopul etc)

Observație:

Atunci când prepozițiile/ loc prep cu regim de genitiv sunt urmate de


un pronume personal, formă neaccentuată(clitice pronominale personale)
își schimbă regimul cazual și devin prepoziții cu regim de dativ:

Ex: Se plimbă împrejuru-mi. – Complement circumstanțial de loc în dativ

1. Atribut substantival genitival: A cui? Al cui? Ale cui? Ai cui?

Problemele copilului nu sunt rezolvabile.


2. Atribut substantival prepozițional: Care?

Condițiile împotriva dorinței sunt greu de respectat.


3. Nume predicativ:
Elevii sunt contra schimbărilor.
4. Complement circumstanțial de timp:

Noi am plecat înaintea tatălui.

5. Complement circumstanțial de loc:


Aleargă împrejurul stadionului.
6. Complement prepozițional:
El vorbește contra voinței.
7. Complement circumstanțial de cauză:
A rămas corigent din cauza dezinteresului.
8. Complement circumstanțial de scop:

Plecăm la munte în scopul relaxării.