Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume:.......................................... Data:......................

Clasa:................

TEST
I. Încercuiţi răspunsul corect:........................................................4x0.5p

1. Urechea este alcătuită din: 2. Celulele musculare netede:


a) ţesut cartilaginos elastic; a) au un nucleu mare central;
b) ţesut cartilaginos fibros; b) au numeroşi nuclei dispuşi periferic;
c) ţesut cartilaginos hialin; c) au miofibrile cu aspect striat;
d) ţesut pavimentos stratificat. d) alcătuiesc musculatura scheletică.

3. Celulele osoase mature se numesc: 4. Colenchimurile:


a) osteoblaste; a) au rol secretor;
b) osteoplaste; b) au rol de susţinere;
c) osteocite;
c) au rol in conducerea sevelor;
d) osteoclaste.
d) au rol protector.
II. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor afirmații. Modificați pe verso afirmațiile
false astfel încât să devină adevărate fără a utiliza negațiile:.............................4x0.5p

(....)1. Țesutul osos compact formează diafizele oaselor lungi.


(....)2. Celule pavimentoase formează țesutul adipos.
(....)3. Țesutul liberian conduce seva brută.
(....)4. Țesutul asimilator acumulează substanțe de rezervă.

III. Rezolvați următoarele cerințe:.............................................................................5p


1.
1. Realizați schema neuronului cu notații și precizați cum circulă impulsul nervos prin
neuron.............................................................................................................................2p
2. Definiți sinapsa și notați tipurile de sinapse după celulele implicate.............................1.5p
3. Comparați din punct de vedere structural și funcțional cele 3 tipuri de țesut
muscular..........................................................................................................................1.5p

Se acordă 1p din oficiu.


Nume și prenume:.......................................... Data:......................
Clasa:................

TEST

III. Încercuiţi răspunsul corect:........................................................4x0.5p

1. Rizoderma este: 2. Celulele musculare striate:


a) au un nucleu mare central;
a)ţesutul de apărare al rădăcinii; b) au numeroşi nuclei dispuşi periferic;
b)ţesut secretor; c) formă de fus;
c)ţesut de apărare de origine secundară; d) alcătuiesc musculatura cardiacă.
d)ţesut mecanic

3. Celulele osoase tinere se numesc: 4. Sclerenchimurile:


a) osteoblaste;
b) osteoplaste; a)au rol secretor;
c) osteocite; b)au rol de susţinere;
d) osteoclaste. c)au rol in conducerea sevelor;
d)au rol protector.
IV. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor afirmații. Modificați pe verso afirmațiile
false astfel încât să devină adevărate fără a utiliza negațiile:............................. 4x0.5p
(....)1. Țesutul osos spongios formează diafizele oaselor lungi.
(....)2. Neuronii transmit impulsul nervos.
(....)3. Cloroplastele sunt prezente în epiderma tulpinii plantelor lemnoase.
(....)4. Țesutul secretor acumulează substanțe de rezervă

III. Rezolvați următoarele cerințe:.............................................................................5p


1.
1. Realizați schema neuronului cu notații și precizați cum circulă impulsul nervos prin
neuron.............................................................................................................................2p
2. Definiți sinapsa și notați tipurile de sinapse după celulele implicate.............................1.5p
3. Comparați din punct de vedere structural și funcțional cele 3 tipuri de țesut
muscular..........................................................................................................................1.5p

Se acordă 1p din oficiu.