Sunteți pe pagina 1din 6

BIOLOGIE

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA a X-a
AN ŞCOLAR 2020-2021
Liceul Vocațional de Arte Plastice „Hans Mattis-Teutsch” Braşov Tip de curriculum:CN
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: BIOLOGIE
Clasa a X-a
Profesor: Olteanu Ioana
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

NR.CRT CAPITOL/ TEMA NUMĂR ORE PERIOADA OBSERVAŢII


Semestrul I 17 ore
1 Ţesuturi vegetale şi animale 3 10 sept-2 oct
2 Funcţiile de nutriţie 13 5 oct-22 ian
RECAPITULARE 1 25-29 ian
Semestrul al II-lea 17 ore
4 Funcţiile de relaţie 12 8 febr- 29 apr
5 Funcţia de reproducere 3 17 mai- 4 iun
RECAPITULARE FINALĂ 2 7-18 iun
Liceul de Arte Plastice „Hans Mattis-Teutsch” Braşov Disciplina: BIOLOGIE
Profesor: Olteanu Ioana Clasa a X-a

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii

PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ
Semestrul I-15 săpt., o oră săptămânal
An şcolar 2019-2020

NR. UNITATEA DE COMPETENŢE NR. DE


CONTINUŢURI SĂPT. OBS.
CRT. ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE
1. Ţesuturi 1.1, 1.3, 3.1, 3.2, 1. Ţesuturi vegetale: embrionare (1-primare: 1 S1
vegetale şi 4.1, 4.2 apicale, intercalare; 2-secundare); definitive (de 9-13 IX
animale: apărare – epiderma, fundamentale – asimilatoare,
clasificare, de depozitare; conducătoare – lemnoase şi
liberiene; mecanice; secretoare.
structură, rol
1. Ţesuturi vegetale definitive (de apărare – 1 S2
epiderma, fundamentale – asimilatoare, de 16-20 IX
depozitare; conducătoare – lemnoase şi liberiene;
mecanice; secretoare).

2. Ţesuturi animale: epitelial (1-de acoperire; 2- 1 S3


secretoare: tipuri de glande; 3-senzoriale); 23-27 IX
conjunctiv (moi, semidure, dure), muscular (striat,
neted), nervos (neuronul, celula glială)
2. Funcţiile de 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, I – Funcţia de NUTRIŢIE 2 S4-5
nutriţie 2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 1. Nutriţia AUTOTROFĂ: fotosinteza (frunza: 30 IX- 11 X
5.2, 5.3 epiderma superioară, inferioară, stomate – structură,
rol)
2. Nutriţia HETEROTROFĂ: la fungi (saprofită, 1 S6
parazită), la plante (parazită) 14-18 X
3. Nutriţia SIMBIONTĂ: licheni 1 S7
21-25 X
4. DIGESTIA la animale: tipuri de digestie; 1 S8
sistemul digestiv la mamifere: tub digestiv 28 X-1 XI
(componente, localizare, morfologie), glande anexe
(gl. salivare, ficat, pancreas exocrin); rolul lor în
digestie.
4.1 Boli ale sistemului digestiv la om (gastrită, ulcer 1 S9
gastroduodenal, toxiinfecţii alimentare, apendicită, 4-8 XI
hepatită virală acută)
5. RESPIRAŢIA: 1 anaerobă / fermentaţia (ecuaţie 1 S10
chimică, localizare, exemple); 11-15 XI
5. RESPIRAŢIA: 2 aerobă, respiraţia la plante 1 S11
(evidenţiere) 18-22 XI
5. RESPIRAŢIA: respiraţia la animale; sistemul 1 S12
respirator la mamifere; boli ale sistemului respirator 25-29 XI
la om.
6. CIRCULAŢIA 2 S13-14
1º- circulaţia la plante - structura primară a 2-13 XII
rădăcinii şi tulpinii; absorbţia apei şi a sărurilor
minerale, circulaţia sevelor
- factori care influenţează circulaţia la plante
RECAPITULARE 1 S15
16-20 XII

Liceul de Arte Plastice „Hans Mattis-Teutsch” Braşov


Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: BIOLOGIE
Clasa a X-a
Profesor: Olteanu Ioana

PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ
Semestrul II-19 săpt., o oră săptămânal
An şcolar 2018-2019

NR. UNITATEA DE COMPETENŢE NR. DE


CONTINUŢURI SĂPT. OBS.
CRT. ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE
2. Funcţiile de 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2º - circulaţia la animale – mediul intern la 2 S1-2 (16-17)
nutriţie 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, mamifere (sângele-compoziţie, rol); sistemul 13-24 I
5.3 circulator la mamifere: inima (localizare, structură
macroscopică, rol), vase de sânge (artere, vene,
capilare, rol)
3º - boli ale sistemului circulator la om (varicele, 1 S3 (18)
arteroscleroză, hipertensiune arterială, infarct 27-31 I
miocardic, accident vascular cerebral) –
manifestări, cauze, prevenire.
7. EXCREŢIA 2 S4-5 (19-20)
1º- excreţia la plante 3-14 II
- transpiraţia (prezentare generală, localizare)
- factori care influenţează excreţia la plante
2º- excreţia la animale - sistemul excretor la 2 S6-7 (21-22)
mamifere: căile urinare, rinichii (localizare, 17-28 II
structură, rol)
- particularităţi ale sistemului excretor la vertebrate
3º- boli ale sistemului excretor la om (litiază 1 S8 (23)
urinară, insuficienţă renală – manifestări, cauze, 2-6 III
prevenire)
- recapitulare funcţii de nutriţie 1 S9 (24)
9-13 III
3. Funcţiile de 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 1. Sensibilitatea şi mişcarea la plante 1 S10 (25)
relaţie 4.1, 4.2, 5.2, 5.3 16-20 III
2. Sensibilitatea la animale: organe de simţ la 2 S11-12 (26-27)
mamifere – structură, rol, deficienţe senzoriale la 23 III-24 IV
om (manifestări, cauze şi remedii)
3. Sistemul nervos la mamifere – SNC – localizare, 1 S13 (28)
componente, rol 27 IV-1 V
1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4. Boli ale SNC la om (Parkinson, paralizie, 1 S14 (29)
4.1, 4.2, 5.2, 5.3 epilepsie, scleroză în plăci) – manifestări, cauze, 4-8 V
prevenire şi factori de risc (consum de droguri,
alcool, tutun, cafea...)
5. Locomoţia la animale: sistemul locomotor la 1 S15 (30)
mamifere (scheletul şi musculatura membrelor) 11-15 V
4. Funcţia de 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 1 – Reproducerea la plante – asexuată şi sexuată; 2 S16-17 (31-32)
reproducere 4.1, 4.2, 5.2, 5.3 structura organelor de reproducere, fecundaţia şi
dezvoltarea embrionului 18-29 V
2 – Reproducerea sexuată la mamifere – sistemul
reproducător mascul şi femel (localizare, structură, rol),
boli cu transmitere sexuală
RECAPITULARE 2 S18-19 (33-34)
1-12 VI