Sunteți pe pagina 1din 1

Nume și prenume: .......................................................

Tema 1

Alcătuiți harta conceptului de stres pornind de la schema cauzalitate- efect.

Reper informațional: modul I din Managementul stresului în context educațional.

Surse ale stresului Reacții la stres


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
10. 10.

Mod redactare:
 Times New Roman, 12, 1,15- spațialitate, justify.
Mod transmitere:
 Document PDF.
 Pe email: formare@zcplus.ro.

Recomandare!
Respectați termenul limită specificat pe anexa 1.