Sunteți pe pagina 1din 1

EXTRAS

Universitatea din Craiova


Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
DOMENIU: Contabilitate
SPECIALIZAREA: Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale
Durata studiilor: 2 ani

SITUAȚIE ȘCOLARĂ
Notele obținute în timpul școlarității de:
GROZA P. MIRELA-ȘTEFANIA (CNP: 2800325280876)
Anul I (anul universitar 2020-2021)
1) 2)
Nr. Denumirea disciplinei Sem Total ore/sem Nota Data Cred
crt. C S LP P examinarii
1 Prelucrări și opțiuni contabile conforme cu directivele europene și IFRS 1 2 1 - - 8 01-02-2021 6
2 Managementul sistemelor informaționale și decizionale ale întreprinderii 1 1 2 - - 10 11-02-2021 6
3 Analiză și diagnostic financiar 1 2 1 - - 6 26-01-2021 6
4 Informația contabilă privind obligațiile fiscale și sociale 1 2 1 - - 10 29-01-2021 6
3)
5 Principii și norme juridice privind societățile comerciale 1 2 1 - - 9 04-02-2021 6
Promovat cu media 8.60 (opt 60%) Total credite 30
MEDIA GENERALĂ DE PROMOVARE A ANILOR DE STUDIU: -
SUMA CREDITELOR DE ABSOLVIRE ESTE: -
1)
Se va menționa numărul total de ore din care: numărul total de ore curs (C); numărul total de ore seminar (S); numărul total de ore lucrări practic[ (LP); numărul total de ore proiect (P);
etc.
2)
Disciplinele notate cu calificative pot lua valorile: Adm (Admis), Rsp (Respins), Exc (Excepțional), FB (Foarte Bine), B (Bine), Satisfăcător (S), Nesatisfăcător (NS), Scutit (Sc)
3)
Notele marcate astfel se regăsesc doar în cataloagele electronice, nu și în situația studentului! Aceste note trebuie să fie confirmate de cadrul didactic titular! În cazul în care sesizați
neconcordanțe la aceste note, anunțați cadrul didactic titular sau secretariatul facultății!

C.N.P. titular: 2800325280876


Document generat de programul EvStud, Serviciul de Informatică și Comunicații, Universitatea din Craiova - www.ucv.ro pagina 1 din 1