Sunteți pe pagina 1din 1

Toader Elena-Cătălina

Drept, anul III, grupa 1

Rolul practicii pedagogice în pregătirea inițială pentru profesia


didactică
  Profesorii au jucat dintotdeauna un rol esențial în ceea ce privește educația copiilor,
fiind alături de elevi pe parcursul întregului proces educativ și ocupându-se, în mod
constant, de structurarea personalității acestora, începând de la imprimarea unei
conduite externe, până la formularea aspirațiilor și idealurilor lor de viață.
  Cu toții suntem conștienți de faptul că societatea în care trăim are așteptări din ce în
ce mai mari de la profesori, motiv pentru care pregătirea în specialitate concomitentă
cu cea pentru cariera didactică implică o dublă responsabilitate. Astfel, pentru ca
profesorii să influențeze în mod pozitiv dezvoltarea cognitivă și emoțională a copiilor,
este nevoie de o pregătire temeinică a lor, în cadrul căreia să se pună accent pe
nevoile elevilor și pe caracterul formativ al educației, astfel încât aceștia să poată face
faţă unor situaţii noi, care necesită nu numai cunoștințe solide, ci şi capacități şi
competențe. Cu alte cuvinte, pentru a-și putea exercita profesia de cadru didactic în
conformitate cu cerințele pedagogiei moderne, este recomandat ca persoanele în cauză
să efectueze în cadrul modulului psihopedagogic practica pedagogică, deoarece în
acest fel vor fi pregătite pentru tot ceea ce presupune cariera didactică.
  În primul rând, practica pedagogică joacă un rol decisiv în pregătirea inițială pentru
profesia didactică, deoarece, prin intermediul ei, intri în contact cu mediul în care îți
vei desfășura activitatea. Astfel, interacțiunea cu elevii în timpul orelor de curs este de
un real ajutor, întrucât permite formarea aptitudinii pedagogice prin punerea în
aplicare a cunoștințelor și a competențelor dobândite. 
 În al doilea rând, prin efectuarea practicii pedagogice înveți să te adaptezi la nevoile
elevilor, să coordonezi întregul proces educativ, astfel încât toţi elevii să atingă
obiectivele stabilite și să folosești dialogul și cooperarea în relația cu ei.
  În al treilea rând, prin practica pedagogică înveți să faci față provocărilor și să
depășești obstacolele intervenite pe parcursul procesului de predare-învățare. Astfel,
prin aplicarea într-o modalitate inedită și eficientă a metodelor didactice deja
cunoscute, reușești să captezi atenția elevilor, să le stârnești interesul, să-i încurajezi
să-ți adreseze întrebări când conținutul expus de tine nu este suficient de clar, să-i faci
să înțeleagă informațiile transmise și, mai presus de toate, să le dezvolți gândirea
critică.
  Nu în ultimul rând, practica pedagogică facilitează dezvoltarea ta atât pe plan
profesional (capeți experiența necesară pentru exercitarea profesiei didactice), cât și
pe plan personal, întrucât interacțiunea ta cu elevii te pregătește, într-o oarecare
măsură, și pentru rolul de părinte care se aseamănă în multe privințe cu cel de dascăl.
  În concluzie, practica pedagogică reprezintă piatra de temelie a unei cariere în
învățământ, importanța acesteia în pregătirea inițială pentru profesia didactică fiind
incontestabilă. Prin formarea elevilor în timpul practicii pedagogice, ești supus, la
rândul tău, unui proces de modelare, experiența acumulată oferindu-ți posibilitatea de
a evolua ca om.