Sunteți pe pagina 1din 3

A.

Aspecte introductive
B. Libera circulaţie a mărfurilor

02.11.2020

A.

1. Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1


decembrie 2009, Tratatul de instituire a Comunității Europene:

a) a fost abrogat ca urmare a dispariției Comunității Europene.


b) a fost păstrat ca atare, cu anumite modificări.
c) a devenit Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
d) niciuna dintre variantele de mai sus.

2. Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1


decembrie 2009, Comunitatea Economică Europeană, Comunitatea
Europeană și Uniunea Europeană sunt:

a) una și aceeași organizație, diferența dintre ele fiind dată de faptul că au


sediul în orașe diferite: Strasbourg, Luxembourg, Bruxelles.
b) organizații cu trăsături diferite, diferența dintre ele fiind dată,
printre altele, de data instituirii, existența personalității juridice,
conținutul politicilor și tipul actelor care pot fi adoptate.
c) una și aceeași organizație, diferența dintre ele fiind dată de numărul de
state membre care au aderat la organizație.
d) niciuna dintre variantele de mai sus.

3. Obligațiile instituite în sarcina persoanelor fizice sau juridice


printr-un regulament adoptat de instituțiile UE:

a) nu sunt opozabile persoanelor fizice sau juridice dintr-un stat membru


niciodată, deoarece regulamentele pot institui numai drepturi în
patrimoniul persoanelor fizice și juridice.
b) sunt opozabile persoanelor fizice sau juridice dintr-un stat membru de
la momentul la care acestea au luat cunoștință prin orice mijloace de
conținutul regulamentului în limba oficială a statului membru respectiv.
c) sunt opozabile persoanelor fizice sau juridice dintr-un stat
membru numai după publicarea regulamentului în Jurnalul Oficial
al UE în limba oficială a acelui stat.
d) niciuna dintre variantele de mai sus.
4. În temeiul art. 267 TFUE (ex-art. 234 TCE), CJUE are competența
să hotărască, cu titlu preliminar, la solicitarea unei instanțe
naționale:

a) cu privire la interpretarea tratatelor și a actelor adoptate de


instituțiile UE precum și cu privire la validitatea actelor adoptate de
instituțiile UE.
b) cu privire la interpretarea tratatelor și a actelor adoptate de instituțiile
UE precum și cu privire la validitatea tratatelor și a actelor adoptate de
instituțiile UE.
c) cu privire la interpretarea tratatelor, a actelor adoptate de instituțiile
UE, precum și cu privire la validitatea TFUE și a actelor adoptate de
instituțiile UE.
d) niciuna dintre variantele de mai sus.

5. Hotărârea preliminară pronunțată de CJUE:

a) este rezultatul unui recurs aflat la îndemâna părților din litigiul


național.
b) este rezultatul unei acțiuni în anularea unei directive.
c) este o hotărâre prin care, în anumite cazuri, se poate interpreta
dreptul UE.
d) niciuna dintre variantele de mai sus.

6. De principiu, hotărârea preliminară pronunțată de CJUE își


produce efectele:

a) retroactiv;
b) pentru viitor;
c) numai pentru acțiunile aflate pe rolul instanțelor naționale la data
pronunțării ei;
d) niciuna dintre variantele de mai sus.

7. Cererea prin care instanța națională solicită CJUE să pronunțe o


hotărâre preliminară în legătură cu o problemă ipotetică de drept
UE ivită în cursul litigiului principal va fi respinsă de CJUE ca:

a) neîntemeiată.
b) inadmisibilă.
c) în afara sferei de aplicare a dreptului UE.
d) niciuna dintre variantele de mai sus.
8. Ca regulă, o normă UE interpretată printr-o hotărâre preliminară
de către CJUE trebuie considerată ca având sensul atribuit de Curte
în hotărârea preliminară:

a) de la data pronunțării hotărârii preliminare de către Curte.


b) de la data pronunțării hotărârii preliminare de către Curte dar și pentru
acțiunile aflate deja pe rolul instanțelor naționale la data pronunțării ei.
c) de la data la care norma a intrat în vigoare.
d) niciuna dintre variantele de mai sus.