Sunteți pe pagina 1din 3

Personalitati romanesti in constructii – Ioan Petru CIONGRADI

02/11/2013

S-a nascut la 19 noiembrie 1936 in orasul Roman din judetul Neamt.

Dupa absolvirea Liceului Roman Voda din orasul natal, a urmat Facultatea de Constructii, Sectia Constructii Civile,
Industriale si Agricole din Institutul Politehnic Iasi, devenind inginer in anul 1959.

Intre anii 1959 – 1962, a activat la Trustul Regional de Constructii Iasi, contribuind la realizarea unor obiective civile si
industriale.

Activitatea didactica si-a inceput-o in anul 1962 ca asistent la Facultatea de Constructii Iasi –


disciplinele: Rezistenta materialelor si Statica constructiilor.

In anul 1968, a devenit sef de lucrari, in 1972, conferentiar, iar in 1978, profesor, predand cursurile: Statica, Dinamica
si Stabilitatea constructiilor, Ingineria seismica, Proiectare asistata de calculator. A contribuit la organizarea
laboratoarelor din catedra si a infiintat Centrul de calcul al institutului, al carui director a fost intre anii 1976 – 1984.

Mentionam ca a fost seful Catedrei de Mecanica constructiilor intre anii 1982 – 1999 iar intre anii 1990 – 1992, a
detinut functia de prorector al Universitatii Tehnice Gh. Asachi, raspunzand de activitatea de cercetare-dezvoltare.

In anul universitar 1968 – 1969, a efectuat un stagiu de specializare la Universitatea din Liege, in domeniul utilizarii
calculatoarelor la calculul structurilor.

Doctor inginer a devenit in anul 1971, cu teza Contributii privind determinarea raspunsului seismic neliniar al
structurilor in cadre.

Activitatea stiintifica. Amintim domeniile importante de cercetare:

• studiul efectului interactiunii dintre constructie si terenul de fundare si dintre structura si peretii de umplutura sau
compartimente (care au dus la intocmirea si modificarea unor acte normative);
• analiza comportarii la actiuni seismice a unor obiective precum centralele termoelectrice de la Rovinari, Chiscani,
Palas, Bucuresti Sud, statiile si galeriile metroului Bucuresti, cosurile de fum de mare inaltime;

• initierea si organizarea cercetarii stiintifice complexe – analitica si experimentala – privind conformarea si calificarea
seismica a unor echipamente, instalatii, utilaje si structuri ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda;

• elaborarea de modele de calcul liniar si neliniar pentru diverse tipuri de structuri, aplicarea identificarii dinamice a
structurii la validarea acestor modele.

De asemenea, a colaborat la conceptia, proiectarea si executia unui set de platforme seismice de diverse capacitati
al caror principiu de functionare a fost brevetat si care functioneaza la Filiala INCERC Iasi. Mentionam ca Statia de
cercetari seismice, infiintata in scopul exploatarii acestor platforme de cercetari, a fost inregistrata la UNESCO, ca
unitate pentru acordarea de asistenta tehnica, colaborand la realizari comune cu instalatii similare din strainatate,
precum Italia, Iugoslavia, Venezuela, Algeria, Turcia, Grecia, Germania. Realizarea acestor platforme a constituit o
activitate de pionierat pe plan mondial, deoarece, dupa executarea platformelor seismice de la Iasi, multe institutii de
cercetare din lume au fost dotate cu asemenea echipamente.

Prof. loan Petru Ciongradi a contribuit si la realizarea unui stand modern de incercare a modelelor, elementelor si
subansamblelor de structuri ale unor utilaje la actiuni statice si dinamice de tip seismic, prelucrarea datelor
experimentale realizandu-se cu sisteme automate de captare, inregistrare si analiza computerizata. S-a realizat baza
materiala – calculatoare si programe – si metodologia de calcul automat al oricarui tip de structura la actiuni statice,
termice, dinamice si seismice. Mentionam ca Statia de cercetari seismice a catedrei pe care o conduce prof. loan
Petru Ciongradi este autorizata sa desfasoare astfel de activitati stiintifice si in domeniul nuclear.

Prof. loan Petru Ciongradi a colaborat la elaborarea diferitelor studii, analize, expertize si proiecte referitoare la
raspunsul dinamic si seismic al structurilor si la utilizarea calculatoarelor in cercetarea si proiectarea constructiilor.

Din preocuparile stiintifice actuale, mentionam:

• dezvoltarea unor sisteme de protectie antiseismica (pasive, active, semi-active) adaptate conditiilor din Romania;
identificarea dinamica a constructiilor, in scopul reducerii efectelor actiunilor seismice;

• modernizarea standului Facultatii de Constructii pentru incercarea modelelor, elementelor si subansamblurilor de


structuri si a unor echipamente si utilaje la actiuni statice, dinamice si seismice, inclusiv la platforma seismica cu
program.

Prof. loan Petru Ciongradi a activat si la diferite proiecte internationale de cercetare (TEMPUS, PECO), efectuand, in
acest scop, deplasari in Franta, Grecia, Belgia, Algeria, Israel.

Activitatea publicistica. Se caracterizeaza prin faptul ca a conceput peste 120 de lucrari pe care le-a publicat in
diverse reviste sau le-a prezentat la numeroase manifestari stiintifice din tara si strainatate.

De asemenea, a publicat, in calitate de autor sau coautor, 14 manuale didactice dintre care inseram: Principii si
aplicatii in calculul automat al structurilor termodeformabile, Ed. Gh. Asachi, 2000, Iasi; Reabilitarea constructiilor, Ed.
Vesper, 2001, Iasi; Metode numerice utilizate in programele de calcul automat al structurilor, Ed. Societatii
Academice Matei-Teiu Botez, 2003, Iasi; Building Rehabilitation, Ed. Societatii Academice Matei-Teiu Botez, 2003,
Iasi.

A contribuit direct si la cresterea gradului de profesionalizare a numerosi specialisti din domeniu fiind conducator de
doctorat – din anul 1990 – in specialitatea Inginerie civila, unde, sub coordonarea sa, 18 doctoranzi au devenit
doctori ingineri.
Intre anii 1983 – 1984 a acordat asistenta tehnica Organismului de control in constructii al Algeriei in probleme de
inginerie seismica.

Este expert tehnic si verificator de proiecte atestat MLPAT, colaborand la elaborarea de proiecte la unele unitati de
proiectare.

Prof. loan Petru Ciongradi a fost membru al mai multor comisii nationale de specialitate la INCERC si IPCT, precum:
Comisia de inginerie seismica, Comisia de structuri, Comisia pentru calculul automat al constructiilor, iar in prezent
este membru al mai multor asociatii de specialitate din tara si strainatate. De asemenea, este membru al Academiei
de Stiinte Tehnice din Romania.

A depus nemijlocit o activitate prodigioasa de dascal si cercetator stiintific ale carui rezultate l-au impus in tara si in
strainatate.

De mentionat contributia sa la conceptia si proiectarea de platforme seismice, care au fost brevetate (activitate de
pionierat pe plan mondial), cat si la realizarea unui stand modern de incercare a modelelor, elementelor si
subansamblelor de structuri la actiuni seismice.

De-a lungul intregii sale activitati, prof. Ioan Petru Ciongradi s-a remarcat printr-un deosebit talent pedagogic in
predarea cursurilor, perseverenta in cautarea ineditului in cercetare, capacitate de sinteza, onestitate, obiectivitate,
dragoste pentru colaboratori. Acesta este prof. loan Petru Ciongradi, care se inscrie printre cele mai de seama
personalitati ale stiintei si tehnicii romanesti in constructii.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 98 – noiembrie 2013, pag. 56

(Din vol. Personalitati romanesti in constructii – autor Hristache Popescu)