Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 2

RAPORT SEMESTRIAL PRIVIND MONITORIZAREA PROGRESULUI ŞCOLAR

SEM.I/II/ANUAL

Colegiul Tehnic «Al. I. Cuza» Bârlad


Anul şcolar 2015 – 2016

Profesor Susnea D. Codrut Nicolae Disciplina Constructii

note note note note note note note note Nr.elevi Nr.elevi
Nr. in
Media fără
Clasa total Test
1- 3- 4- 5- 6- 7- 8- clasei progres progres
elevi 9-10
2.99 3,99 4,99 5,99 6,99 7,99 8,99
(P) (FP)

XC 18 T1 3 5 8 2 0 0 0 0 3.80

T2

XI C 24 T1 3 6 12 3 0 0 0 0 4.15

T2

Notă: 1) se completează tabelul cu un număr de linii egal cu nr. de clase din încadrare