Sunteți pe pagina 1din 2

Fie functia f: R=>R , f(x) =ax+b , a, b apartin R

a) determinati valorile a si b astfel incit f(1) =2 si f (-1) =6


b) reprezentati graficul functiei g: R=>R , g (x) =2x+2
c) aflati valorile lui x, astfel incit g (x) ≤0
d) determinati coordonatele punctelor de intersectie a graficelor Gf si Gg

Rezolvare:
a)
f(1) = 2 si f(-1) = 6; Rezulta sistemul de ecuatii:
a *1 + b = 2
a * (-1) = 6
‘---
a+b=2
-a + b = 6
‘------------- adunam ecuatiile:
/ + 2b = 8
b=8/2=4
a+4=2
a = 2 – 4 = -2
=> f(x) = -2x + 4

b)
g(x) = 2x + 2
Functia este de gradul 1. Asta inseamna ca graficul functiei este o dreapta.
Pentrua trasa graficul, este sufficient sa gasim 2 puncte ale graficului.
Alegem punctele in care graficul intersecteaza axele de coordonate.

g(x) = 0
2x + 2 = 0
x = -2 / 2 = -1
=> Axa x este intersectata in punctual de coordonate (-1, 0)

x=0
f(x) = 2 * 0 + 2 = 0 + 2 = 2
=> Aza y este intersectata in punctul de coordonate (0, 2)
g(x)

c)
La punctual b) am aflat ca graficul functiei g(x) intersecteaza axa Ox in punctual de coordonate (-1, 0)
Coeficientul lui x este pozitiv
g(x) ≤ 0
=> x ≤ -1
d)

f(x) = -2x + 4
g(x) = 2x + 2
Ambele functii sunt de gradul 1.
Asta inseamna ca graficele celor 2 functii sunt drepte.
Rezulta graficele celor 2 functii se intersecteaza intr-un singur punct.
Vom afla coordonatele punctului de intersectie fara sa desenam graficele, prin egalizarea functiilor.
Rezolvare:
g(x) = f(x)
-2x + 4 = 2x + 2
-2x –2x = 2 – 4
-4x = -2
4x = 2
x = 2 / 4 = 1 / 2 = 0,5 (coordonata x a punctului de intersectie)
Introducem pe x = 0,5 in oricare din cele doua functii.
g(0,5) = 2 * 0,5 + 2 = 1 + 2 = 3 (coordonata y a punctului de intersectie)

Punctul de intersectie al graficelor, are coordonatele: (0,5 , 3)

S-ar putea să vă placă și