Sunteți pe pagina 1din 4

Relaţiile semantice

1. Găsiţi câte un sinonim pentru cuvintele scrise îngroşat în următorul articol de ziar:
UN MIT: The Beatles
La mijlocul secolului trecut, apariţia muzicii rock în America a exprimat revolta tinerei generaţii faţă
de valorile rigide. Peste numai zece ani, în 1960, rockul va realiza printr-un grup numit The Beatles o
adevărată revoluţie culturală. Cei patru componenţi ai formaţiei, John Lennon, Paul McCartney, George
Harrison şi Ringo Starr, erau din Liverpool şi puneau capăt dominaţiei americane asupra topurilor muzicale.
Eu au influenţat hotărâtor mentalitatea contemporană, devenind un mit al generaţiei postbelice.
Primul disc al grupului apare în 1962. Rapid, cunosc un succes imens, albumul apărut în 1967 fiind
considerat încă pe primul loc în creaţia muzicii rock. Textele acestui disc au un conţinut grav, într-un limbaj
accesibil, ceea ce a transformat toate piesele în hituri. Realizarea filmului de desene animate Submarinul
galben le sporeşte faima, dar, la puţin timp, grupul se va destrăma, fiecare dintre cei patru continuând printr-o
carieră individuală, dar lăsând în urma lor o legendă ce pare a nu-şi fi epuizat încă resursele.
secolului= hotărâtor=
apariţia= contemporană=
a exprimat= rapid=
rigide= imens=
numai= grav=
va realiza= hituri=
componenţi= sporeşte faima=
dominaţiei= a nu fi epuizat=
asupra=

2. Alegeţi dintre sinonimele accident, calamitate, catastrofă, incident un titlu potrivit să anunţe într-un ziar
evenimentele de mai jos:
a. Centrala nucleară de la Cernobâl a explodat. a.
b. Bruma prea timpurie a distrus viile de la Murfatlar. b.
c. Un tramvai de pe linia 15 a deraiat.
d. O pană de curent a lăsat în beznă ieri-seară c.
Braşovul. d.

3. Arătaţi ce sensuri are cuvântul polisemantic drept şi alcătuiţi enunţuri cu sinonimele fiecărui sens.
4. Găsiţi în a doua coloană sinonimul neologic al cuvintelor din prima coloană:
1. asemănător a. pueril 1=
2. belşug b. opulenţă 2=
3. copilăresc c. a oxida 3=
4. făţarnic d. obez 4=
5. gras e. ipocrit 5=
6. a rugini f. similar 6=
5. Găsiţi sinonime pentru următoarele unităţi frazeologice:
a băga de seamă=
a-i părea rău=
a face rost=
a se face de râs=
cu capul în nori=
scos din cutie=

6. Găsiţi câte o unitate frazeologică sinonimă cu următoarele expresii:


a. a da ortul popii=
b. a lua la rost=
c. a o lua la sănătoasa=
d. a bate câmpii=

7. Găsiţi un sinonim pentru cuvintele:


a. adânc=
b. amănunţit=
c. cinstit=
d. deştept=
e. folositor=
f. îngâmfat=
g. molipsitor=
h. obraznic=
i. singur=
j. urmare=
l. vrăjitorie=

8. Găsiţi antonimul cuvântului dulce din contextele:


a. fruct dulce ≠
b. cuvinte dulci ≠
c. lapte dulce ≠
d. brânză dulce ≠
e. apă dulce ≠
f. sunet dulce ≠
g. somn dulce ≠
h. pantă dulce ≠

9. Găsiţi sinonimul, antonimul următoarelor cuvinte:


= a aprinde ≠
= credincios ≠
= incorect ≠
= prieten ≠
= tineresc ≠
= trist ≠
= veşnic ≠
= vinovat ≠
10. Indicați sensurile omonimului din versurile următoare:
 Intr-un toc făcut din pluș, ochelarii au culcuș.--------
 Doar un toc mânjit cu tuș mă trimite pe la duș,-----------
 Iar un toc de la pantof nu mă ascultă mai deloc --------
 Si alunec până-n toc,  mai să mișc ușa din loc. -----
 După cum vedeți,  eu toc verzi, uscate ca-ntr-un joc.-------
 Ba, din când în când,  toc-toc,  bat și ritmul unui rock. --------

11.  Indicați sensurile următoarelor omonime:


 avar-
  banc, -
 box, -
 bursă,  -
cot,  -
lin,   -
mină,  -
pană,  -
a semăna-

12.  Indicați formele de plural ale următoarelor omonime și construiți enunțuri din care să rezulte sensul
acestora:  
Arc:
bob, :
 calcul,:
cap,:
centru,:
colț,  :
lob,:
pas, :
roman, 
Șah:
13. Construiți câte două enunțuri în care să aveți omonimele marcă și milă.
Marcă:
Milă:

14.  Completați cu un omonim spațiile libere din enunțurile de mai jos:


a.  Tata a pus……..  în mașina de ras.
b. ……..  este un animal ciudat.
c.  Un preot din Tibet este un…….

15.  Găsiți câte un sinonim pentru fiecare sens al cuvântului polisemantic a ridica apărut în enunțurile de mai
jos:
a.  Am ridicat ghiozdanul de pe bancă.-
b.  Tata a ridicat antena de televizor căzută din cauza furtunii.-
c.  La trecerea de cale ferată,  bariera s-a ridicat după 10 minute.-
d.  Am ridicat hârtiile căzute din bancă și le-am dus la coșul de gunoi.-
e.  Dan s-a ridicat și s-a dus la tablă.-
f.  Tata a ridicat vocea la mine,  când a auzit că am luat 4 la matematică.-
g.  Liftul te ridică la etajele superioare.-
h.  Ștefan cel Mare a ridicat poporul la luptă.-
i.  Copilul s-a ridicat în ultima vreme repede.-
j.  Prețurile s-au ridicat din nou.-
k.  Vecinul meu a ridicat o casă mare în acest an-
l.  George, atacantul echipei de fotbal,  ne-a ridicat multe probleme din cauza unei accidentări.-
m.  Ceața s-a ridicat.-
n.  Unchiul meu a ridicat o sumă imensă de la bancă.-

16.  Construiți enunțuri în care cuvintele polisemantice adânc, a îngheța și undă să apară cu cel puțin trei
sensuri diferite și precizați-le. –