Sunteți pe pagina 1din 1

Mihai Hanganu

12 noiembrie 1946, comuna Hânţeşti,


jud. Suceava, profesor de matematică

A lucrat 45 ani în domeniul administrației publice


locale, asistenței sociale și protecției copilului. Este
membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Din anul 1987 locuieşte în Piatra Neamţ.A absolvit


mai multe facultăţi. Facultatea de Matematică din
cadrul Institutului Pedagogic Suceava, Facultatea
de Management din cadrul ASE Bucureşti şi
Facultatea de Studii Economice și Social – Politice
la Academia “Ştefan Gheorghiu” – Bucureşti, studii
post universitare în domeniul Managementului
instituţiilor publice, A.S.E. Bucureşti.
Referințe critice:

A debutat în anul 2004 cu volumul de versuri “Originar din ţara de sus, ţara fagilor de odinioară,
“Nostalgii” (Iaşi, Editura Universitas XXI), publicând Mihai Hanganu este fascinat de forţa şi puritatea
până în prezent (2020) 20 volume: naturii, de lumea satului, de ciclul sacru al
- Bucoavnele Bucolicei Bucovine – versuri anotimpurilor, de cutumele neştirbite, de logosul iniţial,
(Editura Dram Art XXI, Iaşi, 2005); de bucuria vieţii de zi cu zi, de sentimentul
- Apa Regală – versuri (Editura Universitas XXI, apartenenţei etnice, de dragostea pentru adevăraţii
Iaşi, 2006); înaintaşi ai neamului, de nepătrunsurile metafizicului şi
- Fractalia – versuri (Editura Universitas XXI, de fiorul discret al credinţei strămoşeşti, de tot ceea ce
Iaşi, 2007); simte şi receptează altfel decât mulţi dintre congenerii
- Constelaţia Destinelor – proză (Editura săi, el fiind tributar izvoarelor de la care a băut apa
Universitas XXI, Iaşi, 2008); dintâi, prispei pe care s-a odihnit, porţii ţărăneşti pe
- Bombe cu efect întârziat – proză (Editura care a ieşit spre sat, plaiului din care a primit germenii
Universitas XXI, Iaşi, 2008); culturii fundamentale, frumoasei Bucovine, munţilor de
- Crai Nou – versuri (Editura Universitas XXI, care se apropie odată cu vârsta, oamenilor şi lumii pe
Iaşi, 2009); care o descoperă pas cu pas, sensibilităţii sufletului pe
- Fleacuri – versuri (Editura Timpul, Iaşi, 2009); care începe să şi-l afle, pentru totdeauna” –
- Sub Judecata Timpului – proză (Editura Constantin Dram
SAMIA, Iaşi, 2010);
- Nemuritorii – proză (Editura SAMIA, Iaşi,
2010); „Într-o vreme când poezia e interesată de sintagme,
- Judecata de Apoi a Românului – versuri de asonanţe, de dizarmonii, Mihai Hanganu scrie o
(Editura SAMIA, Iaşi, 2010); poezie cu cuvinte. Acordurile pot fi minore, dar
- Desculţ prin roua poemelor – versuri (Editura nostalgia nu poate fi trăită (şi scrisă) decât într-un
Universitas XXI, Iaşi, 2011); asemenea registru tonal”. Lucian Strochi
- Hoinar printre cuvinte – versuri (Editura
Universitas XXI, Iaşi,2012);
- Taina Şoaptelor – versuri (Editura Timpul, Iaşi, “Poemele lui Mihai Hanganu scrise de-a lungul
2013); timpului pot fi grupate cel puţin în două registre:
- Cutreierand prin Amintiri – versuri ( Editura poemele unui răzvrătit social şi poemele unui
Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2014); neoromantic încrezător în destinul poetului şi al
- Avatarul Roșu (Enigma Crucii de sub Toaca) – poeziei. Cu o sensibilitate lirică autentică, poetul e un
roman (Editura Andvertising, București, 2015). răzvrătit împotriva ordinii sociale, a realităţii agresive,
- Roua din Vatra – versuri (Editura Limes, Cluj, a tot ceea ce atacă naturalul, autenticitatea.
2016) Temperamental, ditirambic, beneficiind din plin de
- La hotarele copilăriei – versuri (Editura Nona, ironie şi chiar de un sarcasm vitriolard, poetul
2017) realizează, în lirica Grigore Alexandrescu, Eminescu
din Scrisori şi Epigonii, Goga, Păunescu, profunde