Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele........................................................ Data.......................

Fişă de lucru

1. Scrie adunǎrile repetate ca înmulţiri :


a) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ; 5 + 5 + 5 + 5 + 5 +5 = ; 8+8+8+8=;
.................................. ...................................... ............................

2. Scrie rezultatele înmulţirilor :


3x4= 4x4= 6x2= 7x3= 4x5=
2x7= 8x4= 5x7= 3x6= 2x4=
4x6= 2x9= 7x0= 8x1= 8x9=
8x8= 10 x 8 = 9x6= 4x7= 6x7=

3. Scrie înmulţirile care au urmǎtoarele rezultate :


45=................... 63 =.................... 81=...................... 27 =........................
28 =................... 15 =.................... 25 =..................... 49 =........................
30 =................... 56 =.................... 24 =..................... 48 =........................

4. Aflǎ :
a) suma dintre produsul numerelor 6 şi 7 şi produsul numerelor 8 şi 5 ;

b) triplul numǎrului 8 adunat cu dublul numǎrului 9 ;

6. Pe un lac erau 8 gâşte şi de 3 ori mai multe raţe .


Câte pǎsǎri sunt pe lac ?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

R:................................