Sunteți pe pagina 1din 1

I. Prezentați succint una din metodele de cunoaștere a elevilor.

Identificați o situație
școlară în care ați utiliza această metodă – argumentare.

II. Enumerați cinci calităţi ale profesorului şi ierahizaţi-le în ordinea importanţei


lor (argumentare).
Calităţi :
1..............................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................
5..............................................................................................................................................

Realizaţi un eseu (minim de o pagină) cu titlul “Profesorul între ideal şi realitate”;

III.

1. Realizaţi un scurt eseu (minim o pagină) care să reflecte profilul dumneavoastră


motivaţional, urmărind aspectele de mai jos :
- valoarea acordată activităţilor şcolare şi extraşcolare.
- interesele, atracţiile şi respingerile pentru disciplinele studiate sau alte domenii;
- opotunităţi; perspective de viitor;

2. Motivația elevului este influențată(depinde) de prestația profesorului(calitățile profesorului)?

Reflectați asupra conținutului întrebării și realizați un eseu argumentativ (titlul și


întinderea sunt la alegerea dumneavoastră).

IV. Analizați succint factorii determinanți ai insuccesului școlar și identificați modalități


de contracarare a acestora.
V. Eseu argumentativ (temă la alegerea dumneavoastră)