Sunteți pe pagina 1din 6

TEST 1

1. Pentru compania ALFA, se cunosc elementele bilanțiere și din contul de profit și pierdere
din ultimii 3 ani.
ELEMENTE 31.12.N- 31.12.N  CONT PROFIT  31.12.N  31.12.N
 31.12.N   31.12.N 
BILANȚIERE 2 -1  ȘI     PIERDERE -2  -1 
Imbilizări
500 500 500 Cifra de afaceri 3000 3300 3630
necorporale
Imobilizări  Ch. materii
2000 2000 2000 1200 1320 1452
corporale prime
Imobilizări  Ch directe
200 240 260 600 660 726
financiare salariați
Stocuri 358 394 434 Ch utilități 500 500 500
Creanțe 200 220 242 Ch amortizare 200 200 200
Casă și conturi
150 155 155 V din dobânzi 0 10 12
bănci
TOTAL 3408 3509 3591 Ch cu dobânzile 100 150 160
Capital propriu 1083 1131 1113 Profit brut 400 480 604
Datorii financiare
1500 1600 1600 Impozit pe profit 64 77 97
pe termen lung
Datorii furnizori 275 303 333 Profit net 336 403 507
Datorii salarii 250 275 303
Datorii fiscale 300 220 242
Credite pe termen
0 0 0
scurt
TOTAL 3408 3509 3591
2. Compania ALFA dorește să realizeze un proiect de investiții în valoare de 700,
amortizabil liniar în 5 ani, ce constă în achiziția unor utilaje noi. Investiția este finanțată
integral din fonduri proprii și va genera o creștere adițională de 4% a cifrei de afaceri în
primul an, pe lângă creșterea naturală anuală a acesteia. Compania este plătitoare de
impozit pe profit. Se consideră o cotă de impozit pe profit de 16% și rezultatul impozabil
este egal cu cel contabil. Veniturile din dobânzi sunt calculate cu o rata medie de dobândă
anuală de 5%.
3. Calculați valoarea profitului net al companiei, în ipoteza realizării proiectului de
investiții, estimat la 31.12. N+1.
Furnizați valoarea rotunjită, fără zecimale.
RASPUNS CORECT 561,00

2.
Pentru compania ALFA, se cunosc elementele bilanțiere și din contul de profit și pierdere
din ultimii 3 ani.
ELEMENTE 31.12.N  31.12.N-  CONT PROFIT  31.12.N  31.12.N
 31.12.N   31.12.N 
BILANȚIERE -2 1  ȘI     PIERDERE -2  -1 
Imbilizări necorporale 500 500 500 Cifra de afaceri 3000 3300 3630
Imobilizări corporale 2000 2000 2000 Ch. materii prime 1200 1320 1452
 Ch directe
Imobilizări financiare 200 240 260 600 660 726
salariați
Stocuri 358 394 434 Ch utilități 500 500 500
Creanțe 200 220 242 Ch amortizare 200 200 200
Casă și conturi bănci 150 155 155 V din dobânzi 0 10 12
TOTAL 3408 3509 3591 Ch cu dobânzile 100 150 160
Capital propriu 1083 1131 1113 Profit brut 400 480 604
Datorii financiare pe
1500 1600 1600 Impozit pe profit 64 77 97
termen lung
Datorii furnizori 275 303 333 Profit net 336 403 507
Datorii salarii 250 275 303
Datorii fiscale 300 220 242
Credite pe termen
0 0 0
scurt
TOTAL 3408 3509 3591
Compania ALFA dorește să realizeze un proiect de investiții în valoare de 700, amortizabil liniar în 5
ani, ce constă în achiziția unor utilaje noi. Investiția este finanțată integral din fonduri proprii și va
genera o creștere adițională de 4% a cifrei de afaceri în primul an, pe lângă creșterea naturală
anuală a acesteia. Compania este plătitoare de impozit pe profit. Se consideră o cotă de impozit pe
profit de 16% și rezultatul impozabil este egal cu cel contabil. Veniturile din dobânzi sunt calculate cu
o rata medie de dobândă anuală de 5%.
Calculați valoarea cifrei de afaceri a companiei, în ipoteza realizării proiectului de investiții,
la 31.12.N+2.

Furnizați valoarea corectă rotunjită, fără zecimale.


Răspunsul corect este: 4552,00

3.

O companie realizează un proiect în care investește, inițial, suma de 5.000 u.m. După 2 ani de la
investiția inițială, compania mai face o investiție de 11.000 u.m în același proiect. Calculați suma
finală obținută din proiect după 4 ani, dacă se consideră că proiectul va genera următoarele rate de
rentabilitate anuale: 11% în primul an, 18% în al doilea an, 4% în al treilea an și 9% în ultimul an.

Furnizați rezultatul final cu două zecimale. Pentru calculele intermediare, folosiți toate zecimalele.

Răspunsul corect este: 19893,55


4. O întreprindere dorește realizarea unui proiect de investiții în valoare de 40.000 lei,
amortizabil liniar în 5 ani. Este finanțat integral din capitaluri proprii. Acesta poate
înregistra următoarele valori ale cifrei de afaceri:

An 1 2 3
Cifra de 47.000     50.000       45.000    
afaceri     
Cheltuielile variabile reprezintă 40% din cifra de afaceri, cheltuielile fixe plătibile sunt
6.000 anual, iar durata activelor circulante nete este de 18 zile din cifra de afaceri. După 3
ani, proiectul se vinde, înregistrând o valoare reziduală de 7.000 lei. Rata de rentabilitate
considerată pentru proiect este 15%. Cota de impozitare a profitului este 16%.
Calculați cash flowul disponibil generat de proiect în primul an de funcționare.
Furnizați răspunsul fără zecimale.

Răspunsul corect este: 17578,00

5. O întreprindere dorește realizarea unui proiect de investiții în valoare de 40.000 lei,


amortizabil liniar în 5 ani. Este finanțat integral din capitaluri proprii. Acesta poate
înregistra următoarele valori ale cifrei de afaceri:

An 1 2 3
Cifra de 47.000     50.000       45.000    
afaceri     
Cheltuielile variabile reprezintă 40% din cifra de afaceri, cheltuielile fixe plătibile sunt 6.000
anual, iar durata activelor circulante nete este de 18 zile din cifra de afaceri. După 3 ani,
proiectul se vinde, înregistrând o valoare reziduală de 7.000 lei. Rata de rentabilitate
considerată pentru proiect este 15%. Cota de impozitare a profitului este 16%.

Calculați cash flowul de gestiune generat de proiect în primul an de funcționare.


Furnizați răspunsul fără zecimale.

Răspunsul corect este: 19928,00


6. O întreprindere dorește realizarea unui proiect de investiții în valoare de 40.000 lei,
amortizabil liniar în 5 ani. Este finanțat integral din capitaluri proprii. Acesta poate
înregistra următoarele valori ale cifrei de afaceri:

An 1 2 3
Cifra de 47.000     50.000       45.000    
afaceri     
Cheltuielile variabile reprezintă 40% din cifra de afaceri, cheltuielile fixe plătibile sunt
6.000 anual, iar durata activelor circulante nete este de 18 zile din cifra de afaceri. După 3
ani, proiectul se vinde, înregistrând o valoare reziduală de 7.000 lei. Rata de rentabilitate
considerată pentru proiect este 15%. Cota de impozitare a profitului este 16%.
Calculați cash flowul de creștere economică generat de proiect în al treilea an de
funcționare.
Furnizați răspunsul fără zecimale.

Răspunsul corect este: -250,00

7.
O companie dorește să realizeze un proiect de investiții în valoare de 19.000 u.m. Acest
proiect va genera un cash-flow egal cu 7.000 u.m. în primul an, care va crește cu 8%
anual, în următorii ani. Rata de actualizare considerată pentru proiect este 12%.
Calculați valoarea actuală netă a proiectului, dacă acesta se realizează pe o perioadă de 4
ani, iar valoarea reziduală a proiectului este 500 u.m.

Furnizați răspunsul final cu două zecimale. Pentru calculele intermediare,


folosiți toate zecimalele.
Răspunsul corect este: 5010,08

8. O companie dorește să realizeze un proiect de investiții în valoare de 22.000 u.m. Acest


proiect va genera un cash-flow egal cu 7.000 u.m. în primul an, care se va menține
constant în următorii ani. Rata de actualizare considerată pentru proiect este 21%.

Calculați valoarea actuală netă a proiectului, dacă acesta se realizează pe un orizont de timp
considerat infinit, iar valoarea reziduală este nulă.
Furnizați răspunsul final cu două zecimale.Pentru calculele intermediare,
folosiți toate zecimalele.

Răspunsul corect este: 11333,33

9. Analizați fezabilitatea proiectului pe baza indicatorului valoare actuală netă calculat anterior,
în cazul investiției ce oferă valori în creștere ale cash flowului generat anual.

TEST 2