Sunteți pe pagina 1din 2

Seminar 6 – Analiza unui proiect de investitii.

Criteriul VAN
Aplicatia 1. Analiza VAN. Serviciul financiar trebuie să decidă dacă un proiect de investiții trebuie
acceptat sau nu. Pentru aceasta, se va face analiza cash-flow-urilor pe care proiectul le va genera în viitor,
actualizate pe baza unei rate de 10%. Valoarea investiției este de 50 mil. lei, iar durata de utilizare este de
cinci ani (cu amortizare liniară). Producția posibilă a se realiza în cadrul proiectului este de:
Anul 1 = 20.000 de bucăți
Anul 2 = 40.000 de bucăți
Anul 3 = 60.000 de bucăți
Anul 4 = 70.000 de bucăți
Anul 5 = 80.000 de bucăți
Prețul de vânzare previzionat este de 2500 lei/bucată iar cheltuielile de producție sunt de 2000 lei/bucată.
Se știe, de asemenea, cota de impozit pe profit de 16%.

Aplicatia 2. Valoarea reziduală. O investiţie în valoare de 120000, cu o durată de exploatare de 2 ani,


necesită realizarea de investiţii suplimentare în active circulante nete de : 4600 şi respectiv 5300.
Amortizarea aferentă investiţiei este de 40000 în fiecare an ; preţul de vânzare a investiţiei este de 34000.
Cota de impozit pe profit este de 16%. Determinaţi valoarea reziduală aferentă investiţiei !

Aplicatia 3.Analiza financiară a unui proiect de investiţii. O companie realizează o investiţie într-un
utilaj de 100.000 lei, durata de exploatare a proiectului fiind de 4 ani. Compania de aşteaptă la următoarele
venituri generate de investiţie: 74.000 lei, în anul 1, 98.000 lei, în anul 2, 106.000, în anul 3 şi 100.000 în
anul 4. Costurile variabile reprezintă 50% din cifra de afaceri, iar cele fixe sunt de 5000 anual. Amortizarea
se realizează liniar pe durata de exploatare a investiţiei. Activele circulante nete au o durată de 7 zile în
cifra de afaceri. Compania decide să vândă utilajul la finalul celor 4 ani determinand o valoare reziduala de
10.000 lei. Impozitul pe profit este de 16%, în timp ce rata de actualizare este de 12%.
Determinaţi şi interpretaţi:
a) cash flow-urile anuale generate de investiţie;
b) VAN;

Aplicatia 4. Analiza financiară a unui proiect de investiţii. În vederea retehnologizării, conducerea


societăţii face o investiţie iniţială într-un utilaj în valoare de 3.000.000 lei. Investiţia se face din fonduri
proprii iar producţia anuală suplimentară ce se realizează va fi de 1.300.000 lei. Costurile variabile de
exploatare aferente sunt de 700.000 lei iar cele fixe sunt de 100.000. lei. Amortizarea se face progresiv iar
durata de funcţionare a noului utilaj este de 4 ani. Activele circulante nete reprezintă 15% din cifra de
afaceri (raport ce se păstrează şi după efectuarea investiţiei). Creşterea ACR nete se înscrie la începutul
perioadei deoarece creşterea stocurilor de producţie este anterioară producţiei realizate prin investiţia
făcută. După cei 3 ani ACR nete se valorifică prin vânzare. La sfârşitul duratei de viaţă utilajul poate fi
valorificat pentru 300.000 lei. Pe durata de viaţă a utilajului rata inflaţiei se consideră a fi 8% iar rata reală
a dobânzii de 3%. Cota de impozit pe profit este de 16%.
Apreciaţi dacă achiziţionarea utilajului este recomandată prin prisma criteriilor de evaluare a investiţiilor.

Aplicatia 5. Analiza financiară a unui proiect de investiţii O societate doreste realizarea unui proiect de
investitii care determina urmatoarele rezultate (exprimate in termeni reali): o cifra de afaceri de 200000 lei
in primul an care va avea o rata reala de crestere de 4%, Ch cu mat prime, materiale = 40% din CA, Ch sal
= 10% CA, Ch marfuri = 5% CA, ch fixe platibile = 13000 lei anual, durata ACRn = 18 zile. Proiectul
presupune o investitie reala de 120000 lei si se amortizeaza liniar in 6 ani. Dupa 2 ani de functionare a
proiectului, se realizeaza o investitie suplimentara de 8000 lei, amortizabila liniar in 4 ani. Dupa 4 ani,
proiectul se vinde iar valoarea reziduala generata este de 50000 lei. Stiind ca proiectul se finanteaza in
procent de 40% din capitaluri proprii şi restul prin credit de 4 ani, rambursabil in rate anuale constante, cu
o rata a dobanzii de 10%, ca rentabilitatea ceruta de actionari este 20% şi rata inflatiei este 5%, analizati
oportunitatea efectuarii investitiei din perspectiva actionarilor.

Aplicatia 6. Prag de rentabilitate. În vederea dezvoltării afacerii, o companie achiziţionează din surse
proprii un utilaj de 250.000 euro. Ca rezultat se estimează o cifră de afaceri suplimentară de 350.000 euro,
în condiţiile unei maje a EBIT de 40%. Din analiza sectorului de activitate, în următorii 2 ani cifra de afaceri
va creşte cu 10%. Amortizarea se face liniar pe o perioada de 10 ani. Costul mediu ponderat al capitalurilor
este de 15%. Cota de impozit pe profit este de 16%. Determinaţi :
A) Nivelul VAN aferent investiţiei
B) Pragul de rentabilitate financiară a investiţiei.

Aplicatia 7. Decizie. O intreprindere are in vedere realizarea unei investitii un buget de 300.000 u.m si
poate alege intre urmatoarele variante. Proiectele B si C care sunt complementare si proiectul D. Pentru
cele patru proiecte se cunosc urmatoarele:
Proiect Valoarea investitiei initiale Valoare actuala neta
A 300.000 20.000
B 120.000 14.000
C 100.000 5.000
D 200.000 -1.000
Care proiect va fi ales?

Aplicatia 8.Analiza financiară a unui proiect de investiţii. O companie realizează o investiţie într-un
utilaj de 100.000 lei, durata de exploatare a proiectului fiind de 4 ani. Compania de aşteaptă la următoarele
venituri generate de investiţie: 58.000 lei, în anul 1, 68.000 lei, în anul 2, 120.000, în anul 3 şi 115.000 în
anul 4. Costurile variabile reprezintă 50% din cifra de afaceri, iar cele fixe sunt de 5000 anual. Amortizarea
se realizează liniar pe durata de exploatare a investiţiei. Activele circulante nete au o durată de 7 zile în
cifra de afaceri. Compania decide să vândă utilajul la finalul celor 4 ani la preţul de 35.000. Impozitul pe
profit este de 16%, în timp ce rata de actualizare este de 6%.
Determinaţi şi interpretaţi:
a) cash flow-urile anuale generate de investiţie;
b) valoarea reziduală;
c) VAN;
d) RIR;
e) TR (folosind CFD-urile atât în formă nominală cât şi actualizată);
f) IP

Aplicatia 9. Comparatie. Realizaţi o ierarhizare a acestor proiecte pe baza criteriilor VAN, RIR, TR, IP,
considerând un factor de actualizare de 15%! Comentaţi rezultatele!
proiecte A B C D E
VAN 271,66 293,44 310,27 298,28 333,77
RIR 26,73% 23,54% 18,68% 17,19% 18,01%
TR neactualizat 2,13 2,42 4,41 3,57 2
TR actualizat 2,59 3,48 5,52 5,51 2,80
IP 0,23 0,20 0,18 0,06 0,05