Sunteți pe pagina 1din 3

Seminar 8 – Rata de actualizare - Handouts

CMPC (WACC) – Se aplica atunci cand investitia este finantata atat din surse proprii cat si din surse
imprumutate

Surse proprii (kCPR)


Surse imprumutate (kDTL)

KCMPC (WACC) = kcpr * pondere CPR + kDTL * pondere DTL

Surse proprii (kCPR) – rentabilitatea asteptata de actionari

C ostului capitalului propriu  -  k CPR Formulă


Rata de rentabilitate financiară PN
  CPR
Rata determinată prin modelul Gordon- ¿ (1+ g)
Shapiro de creștere a dividendelor g+ 0
  P0
Modele de tip build-up R f + RPm+ RP sector + RP companie
 
CAPM (Capital Assets Pricing Model) R f + β ( Rm−Rf )

¿(1+ g) ¿(1+ g)
Pactiune = => k = +g
k −g P actiune

KCPR = R f + β ( Rm−Rf )
R f – YTM
β – coeficent de volatilitate (<0 atunci actiunea evolueaza in sens contrar pietei. >0 atunci actiunea evolueaza in acelasi
sens cu piata.
β – ( >0 dar mai mic 1, atunci actiunea este mai putin volatile decat piata; >1, atunci actiunea este mai volatile decat
piata)
Rm−Rf – prima de piata de capital
Rm – rentabilitatea pietei

Surse imprumutate (kDTL)

KDTL = RDAE * (1-t), unde t = 16%

1.CAPM. Rentabilitatea oferită de acţiunile firmei “Terakota” este caracterizată printr-un nivel de 0,02
al covarianţei (σim) sale cu speranţa de rentabilitate a pieţei financiare (Em), aceasta la rândul său având
o mărime de 30% şi o varianţă de 0,01. Ştiind că rata de rentabilitate făra risc este de 18%, care este
mărimea rentabilităţii ce ar trebui cerută de acţionarii firmei “Terakota” petru remunerarea riscului pe
care aceştia şi-l asumă?

KCPR = R f + β ( Rm−Rf ) => KCPR = 18% + 2 * (30% - 18%) = 42% (in conditiile in care investitia se realizeaza doar
din surse proprii, aceasta este rata de actualizare utilizata in VAN)

σim 0.02
β= = =2
σ 2m 0.01

1
2. Costul explicit al împrumutului. Întreprinderea “Sera” a contractat un împrumut în valoare de
12.000 USD rambursabil în două tranşe anuale egale. Dobânzile anuale de plată stabilite în contract sunt
de 1.800 USD, respectiv 900 USD si totodata presupune un comision anual de 120 USD. Care este
costul explicit al acestui împrumut pentru întreprinderea respectivă, în absenţa fiscalităţii, respectiv în
ipoteza în care impozitul pe profit este de 16%?

DAE – dobanda anuala efectiva = costul imprumutului explicit (costul cu dobanda, comisioanele,
asigurarea si alte costuri ale creditarii)

0 1 2

-12.000 6.000+1.800+120 6.000+900+120

6.000+1.800+120 6.000+9 00+120


12.000 = +
(1+ DAE) ( 1+ DAE )2

7.920 7.020 2
12.000 = (1+ DAE) + 2  12.000 (1+DAE) = 7.920 (1+DAE) + 7.020
( 1+ DAE )

12.000 (1+DAE)2 - 7.920 (1+DAE) - 7.020 = 0


Δ = 19.9922

7.920+19.992
1+DAE = = 1,163
24.000

DAE => 16.3%

3. CMPC (WACC). Pentru finanțarea unei investiții de 300.000 euro, managementul întreprinderii
Alpha are în vederea atragerea de resurse prin emisiune de acțiuni (30%), contractare de credite pe
termen lung (40%) și emisiune de obligațiuni cu scadența 3 ani (30%). În vederea estimării costului
resurselor atrase au fost colectate următoarele informații: rata fără risc este de 5%; rata de dobândă la
creditele contractate de către întreprindere este de 8%; prima de risc a pieței de capital este de 6%;
coeficientul de volatilitate beta mediu al firmelor din același sector de activitate este de 1,2, randamentul
la scadență oferit de obligațiunile emise în euro de întreprinderi similare și având scadență 3 ani este de
9%. Cunoscând toate aceste informații estimați costul mediu ponderat al capitalurilor atrase pentru
finanțarea investiției.

KCMPC = KCPR * pondereCPR + KDTL * pondereDTL + Koblig * pondereoblig = 12,2%*30% + 6,7%*40%+7,5%*30%


= 8,59%

KCPR = R f + β ( Rm−Rf ) = 5% + 1,2*6% = 0.122 = 12,2%


KDTL = 8% * (1-16%) = 0.067 = 6,7%
Koblig = 9% * (1-16%) = 0.075 = 7,5%

2
O societatea activeaza in industria de sucuri naturale. Ştiind că rata de rentabilitate făra risc este de
3%, care este mărimea rentabilităţii ce ar trebui cerută de acţionarii petru remunerarea riscului pe
care aceştia şi-l asumă? Folositi baza de date Damodaran Online.
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html

KCPR = R f + β ( Rm−Rf )
R f – il iau de pe site-ul mfinante.ro la prospecte de emisiune de obligatiuni
Rm−Rf = 8.46% (prima de piata de capital) - Damoran online
β=0.61 - Damoran online

Proiectul de investitie este finantat 40% din credit si 60% din capitaluri => L = 66%

βleveled = 0,50 * (1+(1-16%)*66 % ) = 0.77


KCPR = R f + β ( Rm−Rf ) = 3% + 0.77 * 8.46%

4. Beta. Speranţa de rentabilitate a pieţei financiare (Rm) este de 12%, iar rata oferită activelor fără risc
(Rf) este de 4%. In medie pe piata de capital coteaza actiuni ale caror structura a capitalurilor presupun
investitii de 80% in capitalul propriu si 20% in credite, al caror coeficient beta este de 1,2. Societatea
comercială “Bera” ale cărei acţiuni cotează pe această piaţă prezintă următoarea structură a capitalurilor
investite: 60% capitaluri proprii, 40% credite. In aceste conditii stabiliti care ar putea fi costul capitalului
propriu.

KCPR = R f + β ( Rm−Rf ) = 4% + 1,5 * (12% - 4%) = 0.16 = 16%

Levier = DTL/CPR = 20%/80% = 25% => β=1,2

Bera
Levier = DTL/CPR = 40%/60% = 66%

βleveled – beta pentru o companie indatorata


βunleveled – beta pentru o companie neindatorata

DTL
βleveled = βunleveled * (1+(1-16%)* )
CPR
1,2 = βunleveled * (1+(1-16%)*25 % ) => βunleveled = 0.99
βleveled Bera = 0.99 * (1+(1-16%) * 66%) = 1,5

5. Leasing. Societatea comercială “Argus” achiziţionează în sistem de leasing un echipament în valoare


de 10 mil. lei. Durata de viaţă a leasingului este de 5, chiria fiind stabilită la 1,8 mil. lei, iar preţul
rezidual de cumpărare la sfârşitul celui de-al cincilea an este de 2 mil lei. Amortizarea echipamentului se
face liniar de-a lungul celor cinci ani. Cota de impozit pe profit plătită de întreprindere este de 16%. În
aceste condiţii, se cere să determinaţi costul leasingului contractat de întreprindere.