Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar 7 – Criterii de performanta

1. VAN & IP. În vederea dezvoltării activității sale o întreprindere ar trebui să achiziționeze un utilaj
în valoare de 120.000 euro. Ca rezultat se estimează obținerea unei cifre de afaceri suplimentare de
150.000 euro, în condițiile unei marje a profitului net de 10%. Din analiza evoluției sectorului de
activitate din care face parte întreprinderea, în următorii ani rata de creștere a cifrei de afaceri este
estimată la nivelul de 10%. Activele circulante nete reprezintă 18 de zile din cifra de afaceri (proporţie
ce se păstrează şi după efectuarea investiţiei; se ia în considerare anul calendaristic de 360 zile.).
Majorarea ACR nete implicată de realizarea investiţiei are loc la începutul perioadei de exploatarea a
acesteia, fiind necesară achiziţionarea de materii prime pentru realizarea producţiei. Amortizarea
echipamentului se va face liniar pe o perioadă de 6 ani, iar în perioada următoare întreprinderea va face
investiții doar de menținere a capacității de producție existente. După 5 ani de exploatare investiţia se
vinde cu 25000 euro. Rentabilitatea cerută de acţionari este de 10%. Cunoscând toate aceste informații
estimați:
a) nivelul VAN aferentă investiţiei și să motivați în ce condiții această investiție este profitabilă pentru
întreprindere. Considerați un că VAN investiție = 0 este un nivel satisfăcător pentru managementul
întreprinderii?
b) Indicele de profitabilitate

2. VAN. O companie analizeaza oportunitatea realizarii unei investitii in valoare de 150.000 lei, a
carei durata de exploatare va fi de 10 ani. Amortizarea integrala a investitiei se realizeaza liniar pe
toata durata de exploatare.
Se considera urmatoarele ipoteze aferente scenariului normal, pentru fiecare din urmatorii 10 ani:
-- produsele finite realizate prin exploatarea acestui proiect se pot vinde la un pret unitar de 100 lei;
-- marimea pietei este de 10.000 bucati;
-- cota de piata a companiei este de 10%;
-- ponderea costurilor variabile in cifra de afaceri este de 50%,
-- costurile fixe de exploatare monetare sunt de 12.000 lei.
Cota de impozit pe profit este de 16%, iar rata de actualizare, in functie de riscul asociat proiectului de
investitie, este de 10%. Pe parcursul celor 10 ani de exploatere nu se realizeaza investitii suplimentare
in imobilizari sau in active curente nete. Nu se tine cont de valoarea reziduala. Determinati VAN.

3. Momentul optim al dezinvestirii. O investiţie în exploatare mai are 4 ani din durata sa de 7 ani.
Cash-flow-urile estimate pentru aceşti ani sunt de 60.000, 50.000, 40.000 şi 10.000. O nouă investiţie
în valoare de 200.000 va genera pentru următorii 5 ani următarele cash-flow-uri: 70.000, 80.000,
90.000, 80.000 şi 50.000. Valoarea reziduală a vechii investiţii este 55.000, pentru anul curent, 40.000
la sfârşitul anului 4, 30.000, pentru anul 5, 10.000 pentru anul 6 şi 1.400 în final. Costul de oportunitate
este de 12%.
Determinaţi şi interpretaţi:
a) valoarea actualizată a investiţiei noi;
b) cash-in-flow-ul anual echivalent al investiţiei noi;
c) momentul optim al înlocuirii investiţiei vechi, ţinând cont de evoluţia cash-flow-urilor acesteia;