Sunteți pe pagina 1din 1

Numele__________________

Ce băiat
după Octav Pancu-Iași
 Scrie sinonime (cuvinte cu  Scrie antonime (cuvinte cu
acelaşi sens opus) pentru cuvintele:
înţeles) pentru cuvintele: porni ≠ ____________________
timp = închidea ≠ _________________
_______________________ înăuntru ≠ _________________
se repezi = mulți ≠ ____________________
___________________ nimic ≠ ___________________
deodată = continuă ≠ _________________
____________________
zise =
_______________________
curios =
_____________________
 Alcătuiește propoziții enunțiative (.),
interogative (?)
și exclamative (!), folosindu-te de 3
 Scrie diminutive (cuvinte dintre cuvintele găsi-
alintate) pentru cuvintele: te la ex. anterior:
ușă → ______________________ ________________________________
băiat → _____________________ _____________
scaun → ____________________ ________________________________
om → ______________________ _____________
sacoșă → ___________________ ________________________________
pungă → ____________________ _____________
sticlă → ____________________ ________________________________
pachet → ___________________ _____________
________________________________
_____________
________________________________
_____________
________________________________
_____________
 Scrie câte o însușire potrivită pentru:
 Formulați câte un enunț folosind ortogramele băiat - _______________________
„sa” și „s-a”.
_____________________________
_______________________________________
bărbat - ______________________
_______________________________________
_____________________________
_______________________________________
femeie - ______________________
_______________________________________
_____________________________
_______________________________________