Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere pentru incheierea contractului de furnizare energie electrica - Client casnic

Stimate client,

In vederea facilitării procesului de contractare avem rugămintea să completați prezenta cerere și să o trimiteți folosind
următoarele opțiuni:

-mail: contractare@hidroelectrica.ro
-ul Ion Mihalache, nr. 15-17, Tower Center, et.15

1. Date client:
Nume, Prenume: ………………………………………………………… CNP ……………..………………………………………… C.I. ………………………………

Judet: ………………………………….. Localitate: ………………………………………. Strada: …………………………………………………..….. Nr: ………….

Bloc:…………….. Scara: ……………….. Etaj: ………….. Apartament: …………….

E-mail: ………………………………………………… Telefon: …………………………………………………


2. Loc de consum:
2.1. Judet: ………………………………….. Localitate: ………………………………………. Strada: …………………………………………..

Nr: …………. Bloc:…………….. Scara: ……………….. Etaj: ………….. Apartament: …………….


Consum anual estimat
Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Cantitate
[kWh]

2.2. Judet: ………………………………….. Localitate: ………………………………………. Strada: …………………………………………..

Nr: …………. Bloc:…………….. Scara: ……………….. Etaj: ………….. Apartament: …………….

Consum anual estimat


Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Cantitate
[kWh]
3. Adresa de corespondenta (daca difera de adresa specificata la pct.1):
Judet: ………………………………….. Localitate: ………………………………………. Strada: …………………………………………………..….. Nr: ………….

Bloc:…………….. Scara: ……………….. Etaj: ………….. Apartament: …………….


4. Documente anexate:
 Copie dupa actul de identitate  Copie dupa actul de proprietate  Copie dupa ultima factura de
sau alt document care sa ateste energie electrica
dreptul de folosinta asupra spatiului

Cunoscând dispozițiile articolelor din Codul penal cu privire la falsul in declarații și inscrisuri, precum și faptul că falsul
și uzul de fals se pedepsesc cu inchisoarea, declar pe proprie răspundere că documentele in copie prezentate la
incheierea contractului de furnizare energie electrică sunt conforme cu originalele.

Data ……………….. Semnatura …………………………