Sunteți pe pagina 1din 5

Alcătuirea corpului uman

Corpul uman este alcătuit din:


 extremitatea cefalică
- cap
- gât
 trunchi
- torace
- abdomen
- pervis (bazin)
 membre
- membre superioare
- membre inferioare

1. Extremitatea cefalică:
Capul: este alcătuit din:
 partea craniană = neurocraniu (cutia craniană)
 partea facială = viscerocraniu ( fața).
Gâtul: este segmentul care leagă capul de trunchi și prezintă 2 regiuni:
 o regiune posterioară = nucală (ceafa) – alcătuită din elemente somatice (muschi, oase
și articulații)
 și o regiune anterioară = gâtul propriu zis – care pe lângă elemente somatice conține și
vișcere: laringe, trahee, esofag, tiroidă, paratiroide, etc.

2. Trunchiul:
- este format din torace, abdomen și pelvis.
- în interiorul lui se găsesc cavitațiile: toracică, abdominală și pelvină.
- cavitatea toracică este separată de cavitatea abdominală printr-un muschi numit: diafragmă
- cavitatea abdominală se continuă cu cea pelviană care este limitată inferior de diafragma
perineală.

3. Membrele:
 Membrele superioare:
-se leagă de trunchi prin centura scapulară,
-porțiunea lor liberă are 3 segmente: braț, antebraț și mană.
 Membrele inferioare:
-se leagă de trunchi prin centura pelviană
-porțiunea lor liberă prezintă 3 segmente: coapsă, gambă și picior.
ELEMENTELE DE ORIENTARE ALE CORPULUI
 
Poziţia anatomică a corpului uman este poziţia de referinţă, care face posibilă
orientarea corectă a segmentelor şi organelor constitutive. Poziţia anatomică desemnează
corpul în poziţie ortostatică sau verticală, caracteristică omului. Membrele superioare atârnă
lângă trunchi, cu mâna în supinaţie, adică cu faţa palmară orientată anterior.
Corpul omenesc este constituit pe principiul simetriei bilaterale, este un corp
tridimensional, prezentând trei axe şi trei planuri spaţiale principale.

Axele corpului uman sunt axul longitudinal, axul sagital şi axul transversal. Acestea
corespund dimensiunilor spaţiului şi se întretaie în unghi drept.

 Axul longitudinal (vertical) corespunde înălţimii sau lungimii corpului. Acesta pleacă din
creştetul capului (vertex) şi merge până la nivelul spațiului delimitat de suprafata corpului.
Axul longitudinal este vertical şi prezintă doi poli: polul superior (cranial) şi polul inferior
(caudal).
 Axul sagital (poziție orizontală și orientat antero-posterior) este axul grosimii corpului,
are doi poli: polul anterior şi polul posterior.
 Axul transversal (poziție orizontală) corespunde lăţimii corpului. Are un pol stâng şi altul
drept.

 Planurile sunt suprafeţe imaginare care secţionează corpul uman. Un plan anatomic trece
prin câte două axe de orientare. Planurile sunt următoarele: planul sagital, planul frontal şi
planul transversal.

 Planul sagital este dispus vertical şi trece prin axul longitudinal şi sagital. Planul sagital
care trece prin mijlocul corpului (median), împarţindu-l în două jumătăţi simetrice, se
numeşte planul medio-sagital. Este planul simetriei bilaterale a corpului. Formaţiunile
corpului mai apropiate de acest plan se numesc mediale, iar cele mai depărtate se numesc
laterale. De exemplu, ochiul este situat medial în raport cu urechea care este laterală. Toate
celelalte planuri paralele cu planul medio-sagital se numesc planuri parasagitale.
 Planul frontal este dispus vertical şi este orientat paralel cu fruntea şi trece prin axul
longitudinal şi transversal. Acest plan împarte corpul într-o parte anterioară (ventrală) şi una
posterioară (dorsală). De exemplu, nasul este situat anterior, iar coloana vertebrală
posterior. Este perpendicular pe planul sagital.
 Planul transversal este dispus orizontal şi trece prin axul sagital şi transversal. El împarte
corpul într-o parte superioară (cranială) şi o parte inferioară (caudală). Planul transversal
este numit şi planul metameriei corpului. De exemplu nasul este situat cranial faţă de gură
iar genunchiul este situat caudal faţă de şold. Este perpendicular pe planul frontal.