Sunteți pe pagina 1din 2

№ ____din „__15__” 04.

2016
Curtea de Apel Bălţi
or.Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 54
nr. dosarului 2i-307/2016

Creditor: SRL “LARAVIT COM”


Or. Glodeni, str. Bănulescu-Bodoni Mt., 48
c/f 1012602003108

Debitor: SRL „DEMEDER-COM”


s. Prajila, r-nul Floreşti
c/f 1002602002812

copie: Administratorului insolvabilităţii


dl. Gavriş Nicolae
mun. Chişinău, str. C.Tănase, 9, of. 4
0-699-31-880

dosarul nr.2i-307/2016

Cerere
de validare a creanţelor

În fapt, în perioada 17.08.2015-03.11.2015, SRL „Lavrit Com” a livrat către SRL


„Demeder-Com” piese de schimb în asortiment pentru tehnică agricolă, în valoare totală
de 93512,00 lei (nouăzeci şi trei mii cinci sute doisprezece lei, 00 bani). Suma dată a fost
formată în baza facturilor: JB3705862 din 17.08.2015 pe suma 5 298,00 lei, JB3705863 din
17.08.2015 pe suma de 5 899,00 lei, JB3705865din 17.08.2015 pe suma de 5 483,00 lei,
HC1403075 din 18.08.2015 pe suma de 924,00 lei , HC1403077 din 02.09.2015 pe suma 2
388,00 lei, JB3705878 din 02.09.2015 pe suma de 2 897,00 lei, JB3705879 din 02.09.2015 pe
suma de 7 489,00 lei, JB3705880 din 02.09.2015 pe suma de 5 243,00 lei, JB3705881 din
02.09.2015 pe suma de 3 163,00 lei, JB3705882 din 02.09.2015 pe suma de 2 016,00 lei,
JB3705904 din 30.09.2015 pe suma de 6 018,00 lei, JB3705905 din 30.09.2015 pe suma de 4
203,00 lei, JB3705906 din 30.09.2015 pe duma de 4 382,00 lei, JB3870001 din 03.11.2015 pe
suma de 29 495,00 lei, JB3870002 din 03.11.2015 pe suma de 3 236,00 lei, JB3870003 din
03.11.2015 pe suma de 5 378,00 lei, toate fiind anexate la prezenta cerere.

Cu părere de rău, dar debitorul SRL „Demeder-Com” pînă la ziua de astăzi nu a ahitat
nici un ban pentru piesele de schimb livrate, încălcînd grav termenele de achitare a
facturilor nominalizate, suma datoriei faţă de SRL „Laravit Com” rămînînd de 93512,00
lei.
În urma notificării din 18.03.2016, adresate SRL „Laravit Com” de către
adminsitratorul insolvabilităţii Gavriş N., am aflat că în privinţa SRL „Demeder-Com”, la
data de 15.03.2016 a fost intentată procedura de insolvabilitate.

Conform prevederilor art.140 al Legii insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012, Dacă are
o creanţă faţă de debitor născută anterior datei deschiderii procedurii, creditorul
înaintează în scris creanţa, indiferent de tipul ei, printr-o cerere de admitere a creanţelor
adresată instanţei de judecată care examinează cauza de insolvabilitate a debitorului.
Cererile de admitere a creanţelor se consemnează într-un registru, care se păstrează în
instanţă. Cererea de admitere a creanţei se depune în termenul stabilit în hotărîrea de
deschidere a procedurii sau în termenul indicat în notificarea administratorului
provizoriu.

Totodată, conform art. 19 alin. 3 din Legea insolvabilităţii “Creditorul care depune, în
condiţiile art.140, cerere de admitere a creanţelor după intentarea procesului de
insolvabilitate nu este obligat să probeze notificarea prealabilă”.

Astfel, considerăm că prezenta cerere este una întemeiată, deoarece datoria este una
certă şi se confirmă prin acte valabile şi semnate de ambele părţi.

Aşadar, suma obligaţiei tardive constituie - 93512,00 lei.

În drept, întemeiem cererea pe prevederile art. 140, 141, 143, alin. 4 al Legii
insolvabilităţii, 512, 514, 572, 602, 619, 946 a CC RM art.166-167 CPC a RM

Reeşind din cele expuse,


Solicit:
1. A admite cerere de validare a creanţelor.
2. A valida creanţea creditorului SRL “Laravit Com” în mărime de 93512,00 lei, asupra
patrimoniului debitorului SRL „Dmeder-Com”, cu includerea sumelor menţionate în
Tabelul definitiv al creanţelor.

Anexă:
1. copia cererii de validare a creanţelor p/u administratorul provizoriu
2. Copia Certificatului de înregistrare a SRL “Laravit Com” nr. MD0118642 din 27.07.2012 – 2
ex.
3. Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 34072 din 27.07.2012
4. Informatia de pe saitul oficial a Camerei Înregistrării de Stat (http://webinfo.cis.gov.md) – 2
ex.
5. copia contractului de – 2 ex.
6. Copia facturii fiscale nr/seria JB3705862 din 17.08.2015 pe suma 5 298,00 lei – 2 ex.,
7. Copia facturii fiscale nr/seria JB3705863 din 17.08.2015 pe suma de 5 899,00 lei– 2 ex.,
8. Copia facturii fiscale nr/seria JB3705865din 17.08.2015 pe suma de 5 483,00 lei– 2 ex.,
9. Copia facturii nr/seria HC1403075 din 18.08.2015 pe suma de 924,00 lei – 2 ex.,
10. Copia facturii nr/seria HC1403077 din 02.09.2015 pe suma 2 388,00 lei– 2 ex.,
11. Copia facturii fiscale nr/seria JB3705878 din 02.09.2015 pe suma de 2 897,00 lei– 2 ex.,
12. Copia facturii fiscale nr/seria JB3705879 din 02.09.2015 pe suma de 7 489,00 lei– 2 ex.,
13. Copia facturii fiscale nr/seria JB3705880 din 02.09.2015 pe suma de 5 243,00 lei– 2 ex.,
14. Copia facturii fiscale nr/seria JB3705881 din 02.09.2015 pe suma de 3 163,00 lei– 2 ex.,
15. Copia facturii fiscale nr/seria JB3705882 din 02.09.2015 pe suma de 2 016,00 lei– 2 ex.,
16. Copia facturii fiscale nr/seria JB3705904 din 30.09.2015 pe suma de 6 018,00 lei– 2 ex.,
17. Copia facturii fiscale nr/seria JB3705905 din 30.09.2015 pe suma de 4 203,00 lei– 2 ex.,
18. Copia facturii fiscale nr/seria JB3705906 din 30.09.2015 pe duma de 4 382,00 lei– 2 ex.,
19. Copia facturii fiscale nr/seria JB3870001 din 03.11.2015 pe suma de 29 495,00 lei– 2 ex.,
20. Copia facturii fiscale nr/seria JB3870002 din 03.11.2015 pe suma de 3 236,00 lei– 2 ex.,
21. Copia facturii fiscale nr/seria JB3870003 din 03.11.2015 pe suma de 5 378,00 lei– 2 ex.

Director SRL “Laravit Com” Vitiuc Larisa