Sunteți pe pagina 1din 15

REȚELE ELECTRICE

Curs 2

1
În cursul anterior am studiat:

 Generalități despre energia electrică

 Ce este și cum este organizat Sistemul Energetic Național


(SEN)
 avantaje
 dezavantaje

 Ce este piața concurențială de energie electrică


 piață care seamănă cu piața pentru orice produs
 Producători -> Transportatori ->Vânzători -> Consumatori

2
Producere

Centrale atomice
Termocentrale
Hidrocentrale

Turbine
Panouri eoliene
solare
3
Producere

 sistem => elementele interconectate


 prin anumite mijloace tensiunile tuturor surselor
generatoare sunt aduse în fază

 interconectare și între SEN și Europa


 în funcție de situație - import și export de energie

 tensiunea la ieșirea din generator – uzual 6kV, max. 25 kV


 În România, producătorii sunt :
 Termoelectrica
 Hidroelectrica
 Nuclearelectrica
 o serie de producători independenţi

 Producția de energie electrică a României a fost de


aproximativ 64,7 TWh în anul 2008
4
Producere

 Termoelectrica
 centrale termoelectrice (CTE) sau centrale electrice de termoficare (CET)
 produsul principal: electricitate (CTE) sau căldură (CET)
 produs secundar – valorificat uneori

 combustibili:
 huilă
 păcură
 gaze naturale

 aprox. 40..60% din EE produsă în


România

5
Producere

 Hidroelectrica
 compania administrează 326 centrale hidroelectrice
 câteva mari hidrocentrale:
 Centrala Hidroelectrica Portile de Fier I
 Lotru
 Vidraru
 Stejaru
 Mariselu
 aprox. 22..30% din EE produsă în România

 Nuclearelectrica
 compania deține:
 Centrala NuclearoElectrică CNE Cernavodă, cu unitățile 1 si 2
 Fabrica de Combustibil Nuclear (FCN) Pitești.
 aprox. 17..18% din EE produsă în România

6
Transport

 LEA

 LEC

 avantaje
 dezavantaje

7
Transport

 transport pe înaltă tensiune (750, 400, 220, 110 kV)


 rațiune: reducerea pierderilor de energie
 P ~ U*I
 ΔP =RRT*I2

8
Transport

 În România, Operatorul de transport şi dispecer este


Transelectrica

 Roluri:
 mentine în permanență funcționarea SEN
 în conditii de siguranță
 cu respectarea standardelor de calitate

 urmărește echilibrarea în timp real a productiei cu consumul (Pg=Pc)


 folosește conducerea operativă (prin dispecerate)
 Dispeceratul Energetic Naţional
 5 Dispecerate Teritoriale : Bucureşti, Bacău, Cluj, Craiova, Timişoara
9
Distributie

 În România, Operatorul de distribuție este


Electrica S.A., cu cele 8 filiale ale sale

 Nume / Proprietar
 Electrica Transilvania Nord - Electrica S.A.
 Electrica Transilvania Sud - Electrica S.A.
 Electrica Muntenia Nord - Electrica S.A.
 Electrica Muntenia Sud - ENEL (Italia)
 Electrica Banat - ENEL (Italia)
 Electrica Dobrogea - ENEL (Italia)
 Electrica Moldova - E-ON (Germania)
 Electrica Oltenia - CEZ (Cehia)

10
Certificatele verzi

 o măsură la nivel guvernamental / UE / mondial pentru promovarea


producerii de energie „verde”, mai puțin poluantă
 în România: statul român sprijină investitorii in energie verde (regenerabilă)
prin intermediul certificatelor verzi
 adică oferă un fel de subvenții acestor producători pentru a le asigura
șansa de a se dezvolta și a deveni competitivi
 problema acestor producători: EE verde este deocamdată f. scumpă
 prin urmare producătorii nu sunt competitivi
 cine ar cumpăra energie cu un preț de 2..3 ori mai mare?
 fără „amestecul” statului, ei ar fi eliminați natural de pe piața concurențială
 sau nici măcar nu ar putea intra pe piață
11
Certificatele verzi

 Mecanism
 furnizorii (vânzătorii) sunt obligați ca un procent din EE vândută să fie verde
 un certificat verde atestă faptul că s-a produs 1MWh dintr-o sursă regenerabilă
 anual cotele de energie electrică verde vor crește (2015->12% ; 2020->24%)
 furnizorul cumpără de pe piață certificate verzi pentru a-și respecta cota obligatorie
 vinde EE la prețul ponderat [ (1-c)*Pecomb. conv + c*PEverde ]
 populația este „forțată” să plătească aceste certificate verzi => crește un pic factura
 <<Plătim mai mult pentru un viitor mai bun – dezvoltarea durabilă>>
12
Contribuția la cogenerare

 o măsură la nivel guvernamental / UE / mondial


 scopul: creșterea eficienței energetice
 cogenerare = generare simultană de electricitate și căldura utilizabilă
 există și trigenerare = generare simultană de electricitate, căldura și frig
 turbine cu abur – randament tipic: 35%
 turbină cu gaz - randament tipic: 40-58%
 sistem cu cogenerare cu gaz - randament tipic: 85-90%
 pentru promovarea si dezvoltarea producerii de energie în sistem de
cogenerare de înaltă eficiență

13
În cadrul cursului de Rețele Electrice

 Nu vom insista pe Producere și Transport

 Vom studia în detaliu rețelele de distribuție


 de MT
 de JT

14
Rețele electrice de distribuție

 Există mai multe tipuri de scheme


 PE132/2003 - NORMATIV PENTRU PROIECTAREA REŢELELOR ELECTRICE
DE DISTRIBUŢIE PUBLICĂ

 Criteriile de alegere a schemelor şi structurii reţelelor electrice sunt


următoarele [PE132/2003]:
 asigurarea în perspectiva de lungă durată (10...20 ani) a consumului de energie
electrică a zonei alimentate
 optimizarea indicatorilor de eficienţa economică
 realizarea siguranţei necesare şi asigurarea continuităţii în funcţionarea
instalaţiilor de alimentare cu energie electrică
 reducerea numărului şi duratei de întrerupere a consumatorilor
 asigurarea calităţii energiei furnizate consumatorilor
 limitarea în cadrul valorilor admisibile a perturbaţiilor provocate de consumatori în
funcţionarea reţelelor electrice de m.t. şi j.t.
 asigurarea funcţionării economice a reţelelor de distribuţie publică 15