Sunteți pe pagina 1din 4

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Daniela VARJAN

Bucureşti, 2005
Cuprins

Cuvânt înainte………………………………………………………………….………..……….4
CAPITOLUL I - UNIVERSUL ECONOMIEI SOCIALE........................................................5
1.1 Componenta socială a activităţii economice..............................................................................5
1.2 Economia socială - ştiinţa derivata..........................................................................................15
Concepte de baza ..........................................................................................................................26
Întrebări .........................................................................................................................................26
Texte de analizat şi de comentat ...................................................................................................26
Titluri de referate şi lucrări complexe ...........................................................................................28
Referinţe bibliografice ..................................................................................................................28

CAPITOLUL II - ECONOMIA ŞI POLITICA SOCIALĂ.....................................................30

2.1 Geneza economiei sociale .......................................................................................................30


2.2 Repere istorice in promovarea politicii sociale.......................................................................43
Concepte de baza ..........................................................................................................................55
Întrebări ........................................................................................................................................55
Texte de analizat şi de comentat ..................................................................................................56
Titluri de referate şi lucrări complexe ..........................................................................................57
Referinţe bibliografice ..................................................................................................................57

CAPITOLUL III - OCUPAREA - PREMISA FUNDAMENTALA A SITUATIEI


SOCIALE.....................................................................................................................................59
3.1 Ocuparea - obiectiv al politicii sociale ...................................................................................60
3.2 Instabilitatea ocupării .............................................................................................................70
3.2.1 Structuri şi tendinţe in ocuparea forţei de munca in România .............................................71
3.2.2 Structura populaţiei ocupate după caracteristicile demografice şi economice ....................75

3.2.3 Şomajul in România - fenomen socio-economic .................................................................81

3.2.3.1 Caracteristicile structurale ale şomajului in România ......................................................84


3.3 Contractul individual de munca .............................................................................................88
3.3.1 Execuţia şi modificarea contractului individual de munca .................................................95
3.4 Tendinţe noi in politica ocupării ...........................................................................................112
Concepte de baza ........................................................................................................................124
Întrebări .......................................................................................................................................124
Texte de analizat şi de comentat .................................................................................................125
Titluri de referate şi lucrări complexe .........................................................................................125
Referinţe bibliografice ................................................................................................................126

CAPITOLUL IV - FORMAREA VENITURILOR ŞI SEMNIFICATIA SOCIALĂ A


ACESTORA ..............................................................................................................................128
4.1 Venituri din munca şi derivate ..............................................................................................128
4.1.1 Nivelul şi structura veniturilor populaţiei ..........................................................................132
4.1.2 Salariul - venit fundamental ...............................................................................................141
4.2 Politica salariilor ...................................................................................................................159
4.2.1 Salarizarea şi masurile de protecţie socială........................................................................164

4.3 Indexarea şi impozitarea veniturilor .....................................................................................179

4.3.1 Indexarea şi protecţia socială .............................................................................................179


4.3.2 Impozitul pe venit...............................................................................................................187
Concepte de baza.........................................................................................................................191
2
Întrebări .......................................................................................................................................191
Texte de analizat şi de comentat .................................................................................................191
Titluri de referate şi lucrări complexe .........................................................................................192
Referinţe bibliografice.................................................................................................................193

CAPITOLUL V - PROTECTIA SOCIALĂ...........................................................................196


5.1 Protecţia socială - dimensiuni şi structuri .............................................................................196
5.1.1 Principalii indicatori ai protecţiei sociale ..........................................................................198
5.1.2 Prestaţiile sistemului de protecţie socială ..........................................................................205
5.1.2.1 Sistemul asigurărilor sociale ...........................................................................................206
5.1.2.2 Alocaţiile familiale .........................................................................................................229
5.1.2.3 Asistenta socială .............................................................................................................231
5.2 Criza finanţării politicilor sociale .........................................................................................237
5.2.1 Finanţarea şi administrarea asigurărilor sociale de stat .....................................................238
5.2.2 Finanţarea sistemului de asistenta socială .........................................................................251
5.2.3 Finanţarea politicilor sociale in România şi Uniunea Europeana ......................................252
5.3 Reglare şi instabilitate in protecţia socială ...........................................................................261
5.3.1 Factori de eficienta ai politicii sociale ...............................................................................262
5.3.2 Prestaţiile sociale in/şi combaterea sărăciei .......................................................................268
5.3.3 Reforme in sistemul protecţiei sociale ...............................................................................279
Concepte de baza ........................................................................................................................290
Întrebări .......................................................................................................................................290
Titluri de referate şi lucrări complexe .........................................................................................291
Referinţe bibliografice ................................................................................................................291

CAPITOLUL VI - AGREGATE ALE ECONOMIEI ŞI POLITICII SOCIALE ..............295


6.1 Nivelul de trai şi bunăstare ...................................................................................................295
6.1.1 Nivelul de trai - expresie a calităţii vieţii ...........................................................................297
6.1.1.1 Nivelul de trai in România ..............................................................................................303
6.2 Sărăcia şi protecţia socială ....................................................................................................312
6.2.1 Sărăcia - fenomen multidimensional .................................................................................319
6.2.2 Sărăcia absoluta şi sărăcia relativa .....................................................................................322
6.2.3 Metode şi tehnici de evaluare a sărăciei ............................................................................325
6.2.4 Profilul sărăciei in România ..............................................................................................330
6.2.5 Strategii de prevenire şi combatere a sărăciei ....................................................................339
6.3 Dezvoltarea umana ...............................................................................................................346
Concepte de baza ........................................................................................................................353
Întrebări .......................................................................................................................................354
Texte de analizat şi de comentat .................................................................................................354
Titluri de referate şi lucrări complexe .........................................................................................355
Referinţe bibliografice ................................................................................................................356

CAPITOLUL VII - UNIUNEA EUROPEANA - DIMENSIUNEA SOCIALĂ ..................358


7.1 Europa Socială ......................................................................................................................359
7.1.1 Politica socială in Uniunea Europeana ..............................................................................361
7.1.2 Coeziunea socială ..............................................................................................................372
7.1.3 Ocuparea - obiectiv major al Uniunii Europene ................................................................378
7.2 Integrarea României in Uniunea Europeana - componenta socială ......................................386
7.3 Programe sociale imediate şi de perspectiva pentru România ..............................................398
Concepte de baza ........................................................................................................................407
Întrebări........................................................................................................................................407
Texte de analizat şi de comentat .................................................................................................408
Titluri de referate şi lucrări complexe .........................................................................................408
Referinţe bibliografice ................................................................................................................409

3
ANEXE.......................................................................................................................................412