Sunteți pe pagina 1din 2

III.3.

3_ Exemple de forţe (greutatea, forţa de frecare, forţa elastică)

III.3.3.3_ Forța de elastică ( Fe)


Un resort alungit sau comprimat este deformat elastic.

În figura de mai jos (fig. a) este prezentat resortul în stare nedeformată, care are lungimea L0. El
este alungit (fig. b) sau comprimat (fig. c), având lungimile L1 respectiv L2.

Deformarea resortului (notată cu L) este:

L1= L1 – L0 la alungire (fig.b); (1)

L2= L0 – L2 la comprimare (fig.c). (2)

Resortul revine la forma inițială sub acțiunea unei forțe numite forțe elastică (notată Fe).

DEF: Forța elastică este forța care apare în interiorul unui corp deformat
elastic și readuce corpul la forma inițială. (Fe).

Unitatea de măsură pentru forța elastică în SI este newtonul (N).

[Fe]SI = N

Instrumentul cu ajutorul căruia se măsoară forța elastică este


dinamometrul.

Activitate experimentală

Determinarea relației dintre mărimea forței elastice și deformarea resortului

Materiale necesare:  resort,


 un cârlig-suport,
 discuri crestate,
 riglă

Mod de lucru:

Atârnă un resort de un suport orizontal (vezi fig. alăturată).

Măsoară cu o riglă lungimea resortului nedeformat L0 (vezi fig.).

De capătul liber al resortului, agață un cârlig-suport pentru discurile


crestate și apoi pune pe acesta mai multe discuri crestate. Suportul și
discurile formează un corp cu masa M cunoscută, pe care o notezi.

Măsoară acum lungimea resortului alungit, L (vezi fig.).

Corpul de masă M este în repaus sub acțiunea a două forțe: greutatea


(G) și forța elastică (Fe). Cele două forțe au aceeași direcție, sens contrar și trebuie
să aibă și aceeași mărime pentru ca M să fie în repaus.

Deci:

Fe = G  Fe = M*g (3)

Completează tabelul de date experimentale și calculează pentru fiecare valoare a lui M


raportul:
Fe M * g

L L

Tabel de date experimentale:

Fe M * g  N 
Nr. det. L0 (m) M (kg) L (m) L = L – L0 (m)   
L L  m 

Fe
Concluzie: Raportul este constant pentru un resort dat. Deci, forța elastică este direct
L
proporțională cu deformarea resortului.

Fe
= k  Fe = k*ΔL
L
k se numește constanta elatică a resortului.

DEF: Constanta elastică a unui resort (k) este egală cu raportul dintre forța elastică (Fe) și
deformarea resortului (L).
Fe
k=
L
Unitatea de măsură pentru constanta elastică în SI este newton/metru (N/m).

[k]SI = N/m

OBS: Forța elastică apare la ambele capete ale resortului.

Caracteristicile forței elastice:

 are direcția resortului;

 are sensul spre poziția de resort nedeformat (în sens contrar


deformării resortului);

 mărimea forței elastice se calculează din relația:

Fe = k*ΔL