Sunteți pe pagina 1din 1

Colectarea de date-prima - Date obiective - observate de asistentă despre pacient

etapă a demersului de
Date subiective- expuse de pacient
ingrijire. -

Este o metodă organizată şi sistematică, - Date conţinând informaţii trecute


care permite acordarea de îngrijiri
idividuaiizate. Demersul de îngrijire este
centrat pe reacţiile particulare ale fiecărui - Date conţinând informaţii actuale
individ (sau grup de indivizi) la o
modificare reală sau potenţială de - Date legate de viaţa pacientului, de obiceiurile sale, de anturajul sau sau
sănătate. de mediul înconjurător.

Sunt date în continuă Surse de informaţie


Date relativ stabile:
evoluţie, schimbare şi
Pentru culegerea datelor, asistenta
Informaţii generale: nume, vârstă, sex, care cer o constantă
trebuie să recurgă la diferite surse de
stare civilă . reevaluare din
informaţii, astfel:
Caracteristici individuale: rasă, limbă, partea,asistentei. Date
religie, cultură, ocupaţie. variabile legate de starea Sursa directă primară:
Gusturi personale şi obiceiuri: fizică: temperatura, pacientul
alimentaţia, ritm de viaţă. tensiunea arterială, Surse secundare sau
Evenimente biografice legate de funcţia respiratorie, indirecte:familia şi
sănătate: boli anterioare, sarcini, apetitul sau anorexia, anturajul
intervenţii chirurgicale, accidente etc. eliminarea, somnul, pacientului;membrii
Elemente fizice şi reacţionate: grup mişcarea, reacţii alergice, echipei de sănătate;
sanguin, deficite senzoriale, proteze, inflamaţii, infecţii, dosarul medical - actual
alergii etc. oboseală, intensitatea anterior;scheme de
Reţeaua de susţinere a pacientului: durerii, reacţii la referinţă (consultarea
familie, prieteni. tratament, la unor date; cazuri
medicamente etc. specifice: hemodializa).