Sunteți pe pagina 1din 1

A crea o afacere înseamnă a înființa o firmă

ETAPELE ÎNFIINȚĂRII UNEI FIRME


1. Alegerea tipului de firmă (forma de organizare sau statutul juridic)
a. Persoană Fizică Autorizată (PFA)
este înființată de o singură persoană autorizată să practice activitatea respectivă
(ex: taximetrist, avocat, notar, etc). Nu poate avea angajați.
Are numele si adresa persoanei care a înființat-o
b. Asociația Familială (AF)
este înființată de membrii unei familii și nu poate avea alți angajați.
Are numele și adresa familiei care a înființat-o.
c. Societatea comercială (SC)
Este o organizație care se înființează pentru a desfăsura acte de comerț (care au
ca scop obținerea profitului)
Ea are personalitate juridică:
- date de identificare (nume, adresă, tel, mail)
- patrimoniu (bunuri în proprietate)
-capacitate juridică ( drepturi si obligatii legale și răspunde în fața legii)
Tipuri de societăți
1. Societatea cu răspundere limitată (SRL) care poate fi înființată de 1-50 de
persoane numite asociați. Societatea răspunde în fața legii cu patrimoniul ei iar
asociatii plătesc doar suma cu care au contribuit ei la capitalul firmei.
2. Societatea pe acțiuni (SA) care poate fi înființată de minim 5 persoane numite
acționari.
Capitalul firmei este divizat pe acțiuni.
Societatea răspunde în fața legii cu patrimoniul ei iar acționarii plătesc doar
suma care reprezintă valoarea acțiunilor pe care le dețin.
2. Alegerea obiectului de activitate
Obiectul de activitate reprezintă tipul de activitate pe care îl desfășoară firma,
profilul ei ( ex: Comerț, Construcții)
Obiectul de activitate are un cod de trei cifre prevăzut de Clasificarea
Activităților din Economia Națională (CAEN).
EX: Agricultura Cod CAEN 001
O firmă poate avea unul sau mai multe obiecte de activitate.
3. Alegerea denumirii firmei si a emblemei.
O firmă poate avea un nume doar dacă acest nume nu aparține deja altei firme si nu
este înregistrat. Numele trebuie să includă si tipul firmei.
Ex PFA Popescu Andrei
AF Stoican
SC FLORES SRL
SC PETROM SA
Emblema reprezintă simbolul sau sigla firmei care poate fi un desen, un semn
grafic, o literă, etc
Ex: sigla BMW din Atașamente