Sunteți pe pagina 1din 2

Roata ortogramelor-clasa a IV-a

Scopul jocului:
Consolidarea informațiilor despre unele ortograme studiate pe parcursul semestrului
discutate la orele de limbă română.
Sarcina jocului: explicarea diferenței dintre ortograme și ilustrarea acestora în
exemple concrete.
Regula jocului:
Acest joc se poate realiza atât individual cât și pe echipe. Învățătoarea va crea o roată
mare din carton, care are posibilitatea de a se roti. Pe acest cerc sunt însemnate
ortogramele pe care învățătoare dorește să le recapituleze împreună cu elevii. Cercul
va fi rotit de către un elev. Când acesta se va opri, va indica o anumită ortogramă
despre care elevii trebuie să scrie contratimp cât mai multe lucruri. Acest lucru se va
desfășura cu ajutorul videoproiectorului. După ce elevul rotește cercul și ortograma
este indicată, învățătoarea va deschide fișa cu cerința corespunzătoare.
Elevii au la dispoziție 2 minute pentru fiecare ortogramă. Fiecare răspuns corect va
primi câte un smiley face. (un smiley face valoarează un punct)
Recompensă:
Cine va aduna cele mai multe smiley face-uri va primi calificativul Foarte bine.
Exemplu cerc ortograme:
Cercul va indica următoarele ortograme: iau/i-au, neam/ne-am, sa/s-a, i-a/ia, sau/ s-au,
la/l-a, v-a/va, miau/mi-au, ca/c-a, var/v-ar, la/ l-a.

Model
cerc
ortograme

Exemplu fișă
rezolvată:
Să presupunem că după ce s-a rotit cercul, indicatorul s-a oprit la ortograma sa/s-a.
Elevii trebuie să explice deosebirea dintre cele două ortograme astfel:
Răspuns posibil: Cuvântul s-a se scrie cu cratimă în cazul în care două cuvinte se rostesc
într-o singură silabă. (s și a)
Cuvântul sa se scrie fără cratimă atunci când poate fi înlocuit cu unul dintre cuvintele lui sau
ei.
După ce elevii au explicat diferențele, aceștia trebuie să ilustreze ortograma primită și în
exemple.
Răspuns posibil: ortograma s-a: Nu s-a întâmplat nimic grav.
Zgomotul s-a auzit din cămară.
Mama sa este foarte blândă.
Cartea sa conține mai multe exerciții.
Tot în cadrul acestui joc, elevii vor primi un joc quiz cu ortogramele studiate, în care trebuie
să răspundă la nouă întrebări cu ADEVĂRAT sau FALS. Pentru această secvență ei au la
dispoziție doar un minut. Jocul va putea fi accesat de către elevi la linkul următor:
https://wordwall.net/resource/2606627/ortograme
La accesarea jocului, elevii își vor scrie prenumele pentru a putea afla cine a obținut cel mai
mare punctaj. Cei care au rezolvat corect sarcina și au obținut primele trei locuri, vor fi
răsplătiți cu aplauze.