Sunteți pe pagina 1din 2

APROB

Şef-departament „Teorie şi Politici Economice”, dr., conf.univ. A.TOMŞA

TEST
la disciplina „METODOLOGIA ȘI ETICA CERCETĂRII ECONOMICE”
Evaluare curentă
Numele, prenumele Bagrelia Irina Grupa FCF-191M Data 29.01.2021

Citiţi cu atenţie întrebarea şi variantele de răspuns, indicați varianta corecte.


Sarcina Punctaj
1. Aranjați în ordine corectă etapele de cercetare
științifică:d,b,e,h,a,f,c,g.
a. 5) accesul la informații și colectarea datelor; 1
b. 2) documentarea și sinteza bibliografică;
c. 7) trasarea concluziilor și a recomandărilor;
d. 1) identificarea problemei și întrebării de cercetare;
e. 3) formularea ipotezei de cercetare;
f. 6) prelucrarea, analiza și interpretarea datelor;
g. 8) redactarea și prezentarea rezultatelor cercetării;
h. 4) alegerea strategiilor metodologice de cercetare.
2. Care din definiții se referă la obiectul cercetării, problema de
cercetare, obiectivele cercetării și ipoteza de cercetare?
a. sarcinile preconizate a fi efectuate în cadrul investigării temei
de cercetare obiectivele cercetării;
b. aspectele studiate ale unor fapte, procese sau comportamente
obiectul cercetării; 1
c. posibilă soluție la întrebarea de cercetare, a cărei veridicitate se
cere a fi demonstrată ipoteza de cercetare;
d. aspect necunoscut al unui proces sau comportament care se cere
a fi cercetat sau pentru care se cere a fi găsită o soluție
problema.

3. Delimitați: sinteza bibliografică, referința bibliografică, lista de


referințe bibliografice, lista bibliografică
a. suma elementelor care identifică și descriu o sursă bibliografică
-referința bibliografică 1
b. ansamblul surselor bibliografice consultate și citate în cadrul
cercetării științifice -lista bibliografică
c. ansamblul referințelor bibliografice care indică doar
documentele citate în cadrul cercetării -lista de referințe
bibliografice
d. examinare structurată și critică a surselor bibliografice
relevante pentru cercetarea efectuată sinteza bibliografică
4. Indicați forma de plagiere (fraudă intelectuală, compilare,
parafrazare incompletă, citare inexactă, auto-plagiere, falsificarea
datelor):
a. omiterea citării cercetărilor proprii efectuate anterior
auto-plagiere
b. preluarea cuvintelor dintr-un text și schimbarea lor parțială
parafrazare incompletă
c. eliminarea sau fabricarea unor date pentru a face rezultatele să 1
arate mai bine _ falsificarea datelor ___________
d. copierea integrală sau parțială a unei alte lucrări fraudă
intelectuală
e. copierea selectivă și îmbinarea diferitor pasaje sau lucrări
pentru a forma noi părți de text compilare
f. cuvintele autorului nu sunt redate în forma lor exactă, pentru a
întări propriile argumente citare inexactă
5. Delimitați cercetarea exploratorie, descriptivă, cauzală și
evaluativă:
a. descrierea detaliată a caracteristicilor proceselor/
comportamentelor obiectului relativ cunoscut 1
descriptivă
b. studierea în vederea înțelegerii unor procese/comportamente
noi sau puțin cunoscute exploratorie
c. evaluarea rezultatelor activității sau a politicilor promovate
evaluativă;
d. identificarea tipului și intensității relațiilor de cauză-efect între
procese/comportamente studiate cauzală.

6. Aranjați metoda de colectare a datelor pe tip de cercetare:


exploratorie, descriptivă, cauzală
a. experiment ________cauzală____ 1
b. interviu ____exploratorie_________
c. sondaj ___descriptivă___________

7. Care enunțuri se referă la cercetarea calitativă?


a. studierea specificului unui proces/comportament;
b. datele sunt prezentate sub forma caracteristicilor numerice 1
pentru a fi generalizate;
c. se recurge la eșantioane relativ mari;
d. metodă importantă de colectare a datelor sunt interviurile;
e. posibilități reduse de generalizare și extrapolare.

8. Datele secundare sunt:


a. datele colectate după colectarea datelor primare; 1
b. datele mai puțin importante pentru cercetare;
c. date colectate anterior, pentru alte scopuri de cercetare.

9. Ce metodă din cele menționate este cea mai potrivită pentru


obținerea datelor cantitative?
a. interviu în grup-țintă; 1
b. sondajul;
c. observarea nestructurată.

10. Pentru a realiza un experiment clasic trebuie să:


a. modificăm periodic condițiile de desfășurare;
b. păstrăm variabila independentă constantă; 1
c. manipulăm variabila independentă;
d. divizăm participanții în 2 grupe de control.