Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

DATE GENERALE :

Instituția de învățământ: Școala Gimnaziala


Profesor:
Data:
Clasa pregatitoare
Disciplina: Religie Ortodoxă
Aria curriculară: Om -societate
Unitatea de învăţare: Crestinii din biserica mea
Tipul de lecţie: recapitulare şi sistematizare de cunoştinţe
Timp: 50 de minute

Competenţe specifice:

1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinţei religioase, prin apelul la experienţa proprie
1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din
viaţa de zi cu zi şi a exemplelor unor persoane din Biblie
1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin într-o serie de contexte de viaţă reale sau
imaginare
2.1. Manifestarea interesului pentru asumarea unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte

Competenţe derivate:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor dovedi următoarele competențe :

1
CD1 - identificarea unei bisericii în raport cu alte clădiri dintr-o serie de imagini date, specificând cel puțin
un element distinctiv al acesteia
CD2 – enumerarea obiectelor aflate în biserică pe baza cunoștințelor anterioare, precizând cel puțin patru
obiecte specifice
CD3 – recunoașterea unor comportamente corecte în biserică având la dispoziție un set de imagini
argumentând alegerea făcută
CD4 – precizarea persoanelor alături de care se roagă un creștin în biserică, pe baza cunoștințelor
anterioare, enumerând cel puțin două personae
CD5 – menționarea unor activități prin care ne arătăm grija, iubirea față de biserică, indicând cel puțin
două activități pe care le pot realiza ei

Strategia didactică:

1. Metode şi procedee: conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic, problematizarea, brainstorming,


ciorchinele.
2. Mijloace de învăţământ: fișe de lucru, tub lipici, laptop, videoproiector, soft multimedia „Sfânta
Biserică – poartă către cer”.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală şi pe grupe.

Resurse:

1.Oficiale: • Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa pregatitoare


• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţii de învăţare.
2.Temporale: • număr de lecţii: 1
• durata: 50’

3. Bibliografice:

2
1 *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1988;
2 Leonte, Irina, Caietul elevului, Religie Cultul Ortodox, Clasa I, Semestrul I, Editura Corint
Educațional, București, 2015.

3 Șebu, Preot prof. univ. dr. Sebastian, Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Metodica predării
Religiei, ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000
4 Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Metode active de predare-învățare- modele și aplicații la
religie , Editura Sfântul Mina, Iași, 2008

3
Scenariul didactic

Nr. Etapele C. Timp Conţinutul instructiv-educativ Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare


Crt. lecţiei D. (min) Activitatea procedee Învăţământ organizare
profesorului/activitatea
elevilor
• Salutul
1. Momentul 2 • Rugăciunea • conversația • activitate •observarea
organizatoric • Notarea absenţelor frontală comp.
• Pregătirea pentru începerea
lecţiei.
• Rostesc următoarea ghicitoare: •jocul didactic •Leon •activitate •aprecieri
„E deschisă orișicui, Magdan, Cele frontală verbale
2. Pregătirea Este „Casa Domnului”. mai frumoase
aperceptivă 2 Răspuns: Biserica. ghicitori
creștine
• Adresez următoarea întrebare: •conversația •activitate •aprecieri
- De ce mergem la biserică? Cu frontală verbale
cine ne întâlnim noi la Biserică?
• Se anunţă capitolul şi titlurile •explicaţia • activitate
lecţiilor ce urmează a fi frontală
Anunţarea recapitulate:
titlurilor ce 3 Astăzi, la ora de religie
3. urmează a fi vom recapitula lecţiile din
recapitulate şi Unitatea: Omul își arată iubirea
precizarea față de Dumnezeu în
competenţelor Biserică” , respectiv: „ Biserica
4
este casa lui Dumnezeu”, „Cum
arată o biserică”, „Cum îl primesc
pe Dumnezeu în biserică”, „Cu
cine mă rog în biserică”, „Cum mă
comport în biserică” , „Ce fac eu
pentru biserica mea”
Vor fi precizate competențele
urmărite și vor fi lăsate la vedere
pe tablă
35 • Distribui elevilor câte o ilustrație •exercițiul •fișa de •activitate • aprecieri
(Anexa nr. 1) care reprezintă o lucru,Soft individuală verbale
biserică înconjurată de diferite multimedia
Cd1 clădiri și le cer să identifice Sf. Biserică-
biserica din ilustrație, apoi să facă poartă către
schimb cu colegul de bancă pentru cer
4. Recapitularea evaluare
şi
sistematizarea • Adresez întrebarea: •conversația •activitate •aprecieri
cunoştinţelor -Prin ce se deosebește biserica de frontală verbale
celelalte clădiri?
Cd2
• Pentru a afla obiectele de cult • jocul didactic • imagini •activitate •aprecieri
folosite la biserică rostesc câteva obiecte de frontală verbale
ghicitori,ale căror răspunsuri sunt cult
sub formă de imagini, iar elevii
trebuie să găsească răspunsurile
potrivite. (Anexa nr 2)

• Apoi le propun realizarea unui • ciorchinele • activitate •aprecieri


ciorchine al obiectelor de cult cu fișa de lucru Frontală verbale
ajutorul imaginilor(Anexa nr. 2)
Cd3

• Împart clasa în 5 grupe și •exercițiul •fișa de •activitate •observare


fiecare grupă va primi câte o fișă lucru, Soft pe grupe sistematică
de lucru( Anexa nr. 3), având multimedia

5
sarcină să descopere greșelile de Sf. Biserică-
comportament ale credincioșilor, poartă către
din imagini, aflați în biserică și să cer
le încercuiască, iar apoi să
identifice locul din biserică a
fiecărui grup ( fete, băieți, preot,
Cd4 cântăreți) lipind imaginea grupului
în locul respectiv.

•Adresez intrebările : • conversația •activitate •aprecieri


-Dar ce facem noi la biserică? frontală verbale
Răspuns: - Ne rugăm!
-Dar ce este rugăciunea? Unde și
când ne putem ruga?
Răspuns: Rugăciunea este
convorbirea omului cu Dumnezeu.
Ne putem ruga acasa, la școala, la
biserică oriunde și oricând!

•- Alături de cine ne rugăm noi în • brainstorming • fișa de •activitate •aprecieri


biserică? Elevii dau diferite lucru frontală verbale
răspunsurii: preot, ceilalți
credincioși, părinți , frați, iar
răspunsurile lor vor fi trecute pe
planșa norișorilor. ( Anexa nr 4)
5. Asocierea şi Cd5 5 • Cum ne putem arăta grija și • conversația • activitate • aprecieri
generalizarea dragostea față de biserică? Ce frontală verbale
putem face noi pentru ea? Dați
câteva exemple!

• Precizare. • activitate
Creștinii își pot arăta credința și •explicația frontală
dragostea față de Dumnezeu prin
participarea la Sfintele Slujbe ce
se săvârșesc în Casa Domnului,

6
adică Biserica. Aici ei îl întâlnesc
mereu pe Dumnezeu sub forma
Sfintei Împărtășanii care este
Trupul și Sângele Său, care se află
permanent pe Sfânta Masă în
Sfântul altar, de aceea este foarte
important ca atunci când trecem
pe langă biserică se ne facem
semnul Sfintei Cruci, adică să-l
salutăm pe Dumnezeu, așa cum
salutăm orice prieten, cunoștință
pe care o întâlnim
6. Aprecierea 2 Se fac aprecieri generale şi conversația •activitate •aprecieri
activităţii individuale privind atât pregătirea frontală verbale
elevilor elevilor pentru lecţie cât şi
implicarea, participarea directă în
recapitularea cunoştinţelor
predate anterior.
7. Încheierea 1 • Rugăciunea „Toți cu inima • exercițiul • icoana •activitate •observarea
activităţii curată” frontală comp.
• Salutul