Sunteți pe pagina 1din 17

Procedura de lucru pentru D 300 - decont de TVA

CUPRINS

1. Informatii legislative ................................................................................................................................2

2. Ce informatii NU trebuie sa apara in decont..............................................................................................4

3. Descarcare / instalare ..............................................................................................................................5

4. Pregatirea declaratiei in programul Wizcount ......................................................................................... 10

5. Import in PDF inteligent ......................................................................................................................... 14

6. Recomandari pentru completarea D 300 / 2016 ...................................................................................... 16

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti
Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66
www.wizrom.ro Page 1 of 17
1. Informatii legislative

Ordinul ANAF nr. 588/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300)
„Decont de taxa pe valoarea adaugata” a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 93 din 8
februarie 2016 si a intrat in vigoare la data publicarii.

Concret, prin normele de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, cat si prin dispozitiile noului Cod
fiscal, prevederile privind declararea taxei pe valoarea adaugata prin decontul de TVA au fost
modificate.

Potrivit referatului de aprobare al actului normativ al Fiscului referitor la noul model al formularul
300, incepand din 2016, regulile de taxare si declarare s-au modificat astfel:

 cota standard de TVA a scazut de la 24% la 20% si s-a extins aplicarea cotei redusa de
TVA de 5% si in cazul unor servicii;
 in primul decont de TVA depus dupa data inscrierii organului fiscal la masa credala nu
se preia TVA cumulata de plata cu care organul fiscal s-a inscris la masa credala sau,
dupa caz, soldul sumei negative a TVA;
 suma reprezentand diferenta de TVA de plata stabilita de organele de inspectie
fiscala prin decizie comunicata persoanei impozabile, dar nestinsa pana la data
depunerii decontului de TVA, pentru care instanta de judecata a decis suspendarea
deciziei, nu se preia in decontul de taxa;
 s-a largit sfera de aplicare a prevederilor referitoare la taxarea inversa si in cazul
constructiilor, partilor de constructie, terenurilor de orice fel, precum si in cazul
telefoanelor mobile, tabletelor PC, laptop-urilor, consolelor de jocuri si a dispozitivelor cu
circuite integrate.

Atentie! Potrivit Ordinului ANAF nr. 588/2016, noua varianta a decontului de TVA va fi folosita
incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2016.

Ca si pana acum, Decontul de taxa pe valoarea adaugata se va depune la organul fiscal


competent, la urmatoarele termene:

 lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se depune
decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica,
potrivit prevederilor art. 322 din Codul fiscal;
 trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator celui
pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala
este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 din Codul fiscal;
 semestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urmator celui
pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal
competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art.
322 alin. (9) din Codul fiscal si ale pct. 103 alin. (4) din Normele Metodologice de

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti
Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66
www.wizrom.ro Page 2 of 17
aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016
(Normele metodologice);
 anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se
depune decontul, de persoanele impozabile prevazute la pct. 103 alin. (6) din Normele
metodologice si de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a
aprobat ca perioada fiscala anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 alin. (9) din
Codul fiscal si ale pct. 103 alin. (4) din Normele metodologice;
 pana la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele
doua luni ale aceluiasi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizeaza
trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri
taxabila in Romania, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine
in a doua luna a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a
trimestrului, dar va cuprinde si operatiunile realizate in prima luna a acestuia.
Decontul de taxa va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere
in perioada fiscala de raportare si, dupa caz, suma taxei pentru care se exercita dreptul de
deducere, suma taxei colectate a carei exigibilitate ia nastere in perioada fiscala de raportare si,
dupa caz, suma taxei colectate care nu a fost inscrisa in decontul perioadei fiscale in care a luat
nastere exigibilitatea taxei, precum si alte informatii prevazute in modelul stabilit de autoritatile
fiscale.

„Datele inscrise incorect intr-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade
fiscale ulterioare si se vor inscrie la randurile de regularizari”, se mai precizeaza in Codul
fiscal, la art. 323.

Nedepunerea la termen a declaratiei 300 este sanctionata cu amenda de la 1.000 la 5.000 de


lei, pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu
amenda cuprinsa intre 500 si 1.000 de lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru
persoanele fizice, se arata in Codul de procedura fiscala.

Formularul 300 se depune de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA


conform art. 316 din Codul fiscal in format PDF, cu fisier XML atasat, la organul fiscal
competent, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat, sau prin e-mail.

De mentionat ca acest formular se completeaza cu ajutorul programelor de asistenta existente


pe site-ul ANAF.

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti
Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66
www.wizrom.ro Page 3 of 17
2. Ce informatii NU trebuie sa apara in decont

Potrivit Ordinului ANAF nr. 93/2016, in decontul de TVA nu trebuie sa fie inscrise urmatoarele
sume:

 TVA din facturile de executare silita, de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze
vanzarea bunurilor supuse executarii silite;
 TVA pentru care a fost aprobata o inlesnire la plata;
 TVA cu care organul fiscal s-a inscris la masa credala;
 Soldul sumei negative de taxa, inscris in decontul aferent perioadei fiscale anterioare
datei deschiderii procedurii insolventei.
Formularul 300 „Decont de taxa pe valoarea adaugata” se intocmeste in doua exemplare, dintre
care unul ramane la organul fiscal competent (in format hartie, semnat, sau in format
electronic), iar al doilea ramane la contribuabil.

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti
Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66
www.wizrom.ro Page 4 of 17
3. Descarcare / instalare

Pasii si etapele de lucru sunt :

3.1 Se descarca de pe site-ul ANAF, cea mai recenta versiune a PDF-ului inteligent din calea
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/300.html si se salveaza in folderul creat special
de dvs. in acest scop

In partea de sus a formularului,


este trecuta versiunea incluzand
data la care s-a actualizat formatul
ex.22.03.2016)

3.2 Pentru versiunea de Wizcount D300 2016 se vor parcurge urmatorii pasi:

o Se va descarca de pe site-ul www.wizrom.ro fisierul Fix_D300_2016V50 din folderul de


2016;
o Se copiaza local, pe drive-ul C sau D, direct in radacina;
o Aplicatia trebuie rulata prima data pe Server cu selectarea ambelor optiuni (Upgrade
aplicatie pe statia curenta si Upgrade companie pe server – la bifarea acestei optiuni se
va deschide lista cu companiile de pe server si se vor bifa companiile pe care doriti sa le
actualizati);
o Pe urmatoarele statii de lucru, aplicatia trebuie rulata numai cu prima optiune bifata
(Upgrade aplicatie pe statia curenta);
o Aplicatia genereaza codul necesar decriptarii fixului salvat;
o Se introduce codul generat pe http://www.wizrom.ro/ro/acces-clienti - accesand
sectiunea WizCount.

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti
Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66
www.wizrom.ro Page 5 of 17
Se apasa butonul - Adaugare cerere noua

Dupa introducerea adresei de e-mail si a parolei aferente se apasa butonul ‘GO’ (in cazul in
care butonul nu este vizibil, recomandam utilizarea browserului Internet Explorer).

Pentru crearea unui cont de postare solicitari de service pe Internet, va rugam contactati
departamentul Call Center (e-mail: service@wizrom.ro).

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti
Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66
www.wizrom.ro Page 6 of 17
Se selecteaza codul de problema “Declaratia 300” , se introduce codul afisat la rularea fixului
de pe site (OBS: introduceti doar codul, numai partea numerica, nicio alta informatie
suplimentara) , dupa care se apasa butonul Go.

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti
Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66
www.wizrom.ro Page 7 of 17
Va apare raspunsul la solicitare:

Dupa introducerea solicitarii de service, apasati butonul

Parola necesara pentru rularea actualizarii o regasiti pe chemarea de service postata.

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti
Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66
www.wizrom.ro Page 8 of 17
Atentie!

Este necesara postarea unei solicitari de service pentru fiecare id generat; pentru statiile
de lucru nu va fi necesara generarea unei parole.

Aceasta parola poate fi solicitata si generata in orice zi si la orice ora, nefiind necesara
prezenta / interventia unui consultant Wizrom.

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti
Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66
www.wizrom.ro Page 9 of 17
4. Pregatirea declaratiei in programul Wizcount

Inainte de a rula pregatirea declaratiei, este necesar ca, Jurnalele de TVA sa fie emise,
verificate si corecte pentru perioada curenta de raportare.

In meniul Rapoarte\Contabilitate\Declaratii\Decont de TVA – D300 – 2016

Versiunea 2016

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti
Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66
www.wizrom.ro Page 10 of 17
In forma principala se fac setarile generale o singura data pentru cele stabile pina la functie
declarant iar pentru cele dinamice (luna, cale de export sau setari) la fiecare emiterea a
declaratiei.

Datele colectate pentru generarea fisierului de tip .xml provin din calculele jurnalelor de TVA
emise si verificate inainte pentru luna selectata iar prin apasarea butonului Pregatire se
asteapta mesajul din imaginea de mai jos.

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti
Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66
www.wizrom.ro Page 11 of 17
Pentru generarea fisierului xml in calea selectata se apasa butonul Exporta si se asteapta
mesajul ca fisierul a fost exportat.

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti
Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66
www.wizrom.ro Page 12 of 17
Pentru setari suplimentare, cum ar fi tipurile de vanzari cu regim special sau facturi emise dupa
inspectiile fiscale, se foloseste forma de Date suplimentare accesata cu butonul Setari. Aceasta
forma va fi completata de utilizator iar pentru salvarea datelor se apasa butonul Salveaza.

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti
Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66
www.wizrom.ro Page 13 of 17
5. Import in PDF inteligent
Se deschide PDF-ul inteligent descarcat la punctul 3.1 si salvat intr-un folder special creat
pentru a putea pastra fisiere in istoric.

Fisierul .xml obtinut din Wizcount, se importa utilizand facilitatea de mai jos.

Alegeti fisierul din folderul in care l-ati salvat la Exportul din Wizcount

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti
Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66
www.wizrom.ro Page 14 of 17
Datele exportate se vor regasi in formatul PDF

Se verifica toate campurile completate , se semneaza si se valideaza

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti
Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66
www.wizrom.ro Page 15 of 17
6. Recomandari pentru completarea D 300 / 2016

 La verificarea declaratiei importate in PDF, bifele din header sunt la latitudinea


utilizatorului

 Codul CAEN este obligatoriu si se completeaza in forma principala de D300

 Bifele de mai jos sunt la latitudinea utilizatorului,deci se completeaza manual

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti
Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66
www.wizrom.ro Page 16 of 17
 Fata de versiunea anterioara, a intervenit si numarul de facturi primite dupa inspectia
fiscala.Aceasta sectiune se completeaza, unde este cazul

 Informatiile privind TVA neexigibila sau nedeductibila se exporta din Wizcount, daca
D300 s-a pregatit in perioadele anterioare raportate aici, dar se verifica si se rescrie, la
latitudinea utilizatorului

Pentru informatii suplimentare si eventuale neclaritati, sunt deschise canalele de


comunicare cunoscute :

- Postati online solicitarea dvs pe produs WIZCOUNT


- Trimiteti email pe adresa service@wizrom.ro

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti
Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66
www.wizrom.ro Page 17 of 17

S-ar putea să vă placă și