Sunteți pe pagina 1din 4

PROBLEMA 571

Fie f:R ↦ R, ∫ ( x)= x 2+2mx+m; valorile lui m∈ R pentru care funcția ∫ ( x)=0 are două soluții în
(1,∞ ¿ sunt:

(-∞ , 1)

(1,2)

(-1,1)

Problema 572

Mulțimea tuturor soluțiilor reale ale inecuației 4 x3 -1¿3x este:

1
(-∞ ; 1¿\{- }
2

(-∞ , 1)

1 1
(-∞ ;− )∪(- ; 1)
2 2

(-∞ ; 1¿

1 1
(-∞ ; )∪( ; 1)
2 2

PROBLEMA 573

Considerăm S=C 12018- C 32018+C 52018-...+C 2017


2018. Valoarea lui S este egală cu:

2018!

22018

21008


21009

PROBLEMA 574

Numărul soluțiilor reale ale ecuației x 4 + x 3-4 x2 +5x-3=0 este egal cu:

PROBLEMA 575

Mulțimea tuturor valorilor numărului real a pentru care polinomul X-2 divide polinoml 2 X n+2-
5 X n+1+ 2 X n-2a X 3 +(5a+2)X+2, unde n∈ N ¿, este:

{-1}

{1}

{2}

{0}

PROBLEMA 576

Dacă x∈(-1;1), atunci valoarea limitei l=nlim (1+ x )(1+ x 2)(1+ x 4 )....(1+ x 2 ) este egală cu;
n

→∞

1
1−x

1
1+ x
x
1−x

PROBLEMA 577

Mulțimea tuturor soluțiilor reale ale inecuației (log 2 x ¿ ¿2 -3¿2log 2 x este:

1 1
( ; )
2 8

(-1;3)

(2;8)

1
( ; 4)
2

1
( ; 8)
2

PROBLEMA 578

1 √2 √2 i, este egală cu:


Partea imaginară a numarului complex , unde z= - +
z 2 2

1
4

√2
2

1
2

√2

-
√2
2

PROBLEMA 579

Modulul numărului complex z=(1+i √ c ¿ ¿5+ (1−i √3 ¿ ¿ 5 este egal cu:


8

64

16

16 √ 2

32

PROBLEMA 580
n
Limita șirului ( x n ¿ ¿ n ≥1 definit prin x n=∏ ¿ ¿ ¿ este
k =1

2
3

nu există