Sunteți pe pagina 1din 4

581.

Suma inverselor soluțiilor ecuației x 3−5 x+ 1=0 este:


−1
o
5
o −¿5
o 1
−1
o
5
o 5

582.
Fie polinomul P ( x ) =x 2018−3 x +1; dacă ax +b este restul împărțirii lui P la x 2−1,
atunci:

o a+b=1
o a+b=2
o a+b=-1
o a+b=-2

583.
Câte soluții are ecuația |x|− x=0?

o o infinitate
o patru
o două
o trei
o una
584.
Pentru funcția f : R → R f ( x )=x 3−4 x +3 , cel mai mic element al mulțimii

A={ x ∈ R| f ( x ) ≥ 3 } este

o nu există
o 3
o θ
o 2
o -2

585.
Suma pătratelor rădăcinilor complexe ale polinomului
1009 2016 3
2017 X 2018 −√ 20 18 X 2017 + X + X + X +1
2017

este egală cu:

o 1
o 0
o √ 2018
o 2
o -1

586.
2 4
Fie ecuația x −1= x atunci suma soluțiilor complexe ale ecuației este:

o √7
o √3
o 0
o 6
o -2

587.
Fie funcția f : [−1,1 ] , f ( x )=|x|+ √ 1−x 2; numărul punctelor de extrem ale lui f este:

o Niciunul
o Trei
o Patru
o Unul
o Două

588.
n m lim T m
Considerăm sumele sn=∑ k T m =∑ sn. Valoarea limitei l= m→∞
este egală cu:
k=1 n=1 m4

1
o
2
o 0
1
o
6
o ∞
o 1

589.
Suma modulelor tuturor soluțiilor ecuației z 4 −4 z 3 +6 z 2−4 z−15=0 este:
o 2+ √ 5
o 2+2 √ 5
o 2
o 4 +2 √ 5
o √5

590.
4 x+ x2 +3
Ecuația asimptotei spre −∞ la graficul funcției f : R → R , f ( x ) = este:
√ x 2 +1
o y=4
o y=−x
o y=−x−4
o y=x
o y=4−x